Εξ Αποστάσεως ΠαρακολούθησηΣπουδές στον δικό σας ρυθμό!

Ως μέρος της δέσμευσης του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ για την παροχή εξαιρετικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, τα μαθήματα τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχονται μέσω του EduStream -ενός καινοτόμου εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος προσβάσιμου από οπουδήποτε.

Το EduStream έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στον τρόπο διδασκαλίας. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας επιτρέπουν την εύκολη εξοικείωση και την επιλογή του τρόπου παρακολούθησης, με βάση τις επαγγελματικές και προσωπικές απαιτήσεις των χρηστών.

Η επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και φοιτητών-διδασκόντων, την καθοδήγηση από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Κολλεγίου και το καινοτόμο περιβάλλον μάθησης.


EDUSTREAM

Παροχή προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών μέσω του EduStream, ενός καινοτόμου εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι προσβάσιμο σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής σας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέσω μιας εύκολα πλοηγήσιμης και αισθητικά ενδιαφέρουσας ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πριν τη συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν διαδραστικά κουίζ κατανόησης της ύλης, ώστε να αυτοαξιολογούν τις δυνατότητές τους και την πρόοδό τους.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αποτελείται από σημειώσεις, παρουσιάσεις, βίντεο, άρθρα, συνδέσμους και κουίζ. Οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν την ύλη και να ανταλλάξουν απόψεις και ερωταπαντήσεις στο φόρουμ.

ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΡΓΟΥ (PBL)

Η εκπόνηση εργασιών παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων, ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης. Η βιβλιοθήκη του Κολλεγίου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πληροφοριών. Η βιβλιοθήκη, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, καθώς και ερευνητικά άρθρα αποφοίτων.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Οι Διαδραστικές Τηλεδιασκέψεις επιτρέπουν σε καθηγητές και φοιτητές, σε εβδομαδιαία βάση, να επικοινωνούν και να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για την υλοποίηση έργων και την επιτυχημένη κατανόηση εννοιών και θεμάτων που αφορούν τη διδακτέα ύλη.

Μεταπτυχιακά προγράμματα