Διοίκηση Μονάδων Υγείας και ΠρόνοιαςΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Παρακολούθηση  Προσωπικά Στοιχεία

  Σπουδές & Εμπειρία

  Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε.

  Αναγράψτε τις ημερομηνίες απασχόλησης, τη θέση, το τμήμα και την εταιρεία για κάθε επαγγελματική σας θέση.


  Xρηματοδότηση


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

  Επιθυμώ εγγραφή στο Newsletter