Εγγραφή στο Συνέδριο Ι Inscription à la Conférence

*Τα στοιχεια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες του συνέδριου

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη | Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από τα Γαλλικά

Σε συνεργασία / En collaboration

 

 

Υπό την Αιγίδα / Sous l’égide

 

 

 

 

Με την Υποστήριξη / Avec le soutien

Χορηγός Επικοινωνίας / Sponsor communication