Εγγραφή στο Συνέδριο Ι Inscription à la Conférence

*Τα στοιχεια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες του συνέδριου

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη | Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από τα Γαλλικά

Σε συνεργασία / En collaboration

Equipe Pédagogique National 12 – Santé, Solidarité

Υπό την Αιγίδα / Sous l’égide

Με την Υποστήριξη / Avec le soutien

Χορηγός Επικοινωνίας / Sponsor communication