τα νέα μας

Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ

Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ

Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

Δεκτή έκανε κι εγγράφως το υπουργείο Εσωτερικών, προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους , τη Γνωμοδότηση του Ε Τμήματος , σύμφωνα με την οποία  ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (σ.σ. η γνωμοδότηση αναφέρεται και σε διδακτορικούς τίτλους) .

Αυτό αφορά άμεσα όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομείων.

 

περισσότερα