Έναρξη Μεταπτυχιακού

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας για το νέο ακαδημαϊκό έτος
θα πραγματοποιηθεί:

α) τμήμα 2012-14, 27 Σεπτεμβρίου 2013 και
β) τμήμα 2013-15, 4 Οκτωβρίου 2013 (με δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου)

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα μαθημάτων αρχείο PDF για το τμήμα 2012-2014
Κατεβάστε το πρόγραμμα μαθημάτων αρχείο PDF για το τμήμα 2013-2015