Σεμινάρια

Το Κολλέγιο René Descartes πραγματοποιεί  δύο εξειδικευμένα σεμινάρια σε γενικά και ειδικά ζητήματα μάνατζμεντ, τεχνικά και ειδικά θέματα που αφορούν τους παρόχους υγείας.

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έναρξη: 02/05/2014 (30 ώρες)

Το σεμινάριο αφορά την παρουσίαση και την εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PROJECT MANAGEMENT

Έναρξη: 14 Μαρτίου (16 ώρες)

Το σεμινάριο έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή στην έννοια του Έργου και της ορθής Διαχείρισης αυτού μέσα από παγκοσμίως αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη οργανισμών (νοσηλευτικού, διοικητικού και παραϊατρικού προσωπικού όλων των ιεραρχικών βαθμίδων) καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.