Εγγραφές

Οι εγγραφές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας” άρχισαν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση τους στα γραφεία του κολλεγίου.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τον προσωπικό φάκελο του υποψηφίου, μια προσωπική συνέντευξη καθώς και τη σύνθεση του τμήματος, ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμιες σπουδές και να έχουν 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή στην περίπτωση που έχουν μικρότερη εμπειρία, να έχουν ολοκληρώσει 5 χρόνια σπουδών.

Για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κολλέγιο και να υποβάλουν ειδικό φάκελο στο πανεπιστήμιο προκειμένου να εξεταστεί αν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Έναρξη μαθημάτων: 19 Σεπτεμβρίου
Μεταβείτε στη σελίδα του προγράμματος