Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Από τον Οκτώβριο του 2014, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας διατίθεται και σε μορφή εξ αποστάσεως για τους επαγγελματίες που κατοικούν εκτός Αθηνών ή που οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να παραβρεθούν στην αίθουσα.

Το περιεχόμενο του προγράμματος, το πιστοποιημένο διδακτικό προσωπικό καθώς και ο τίτλος σπουδών “Gestionnaire d’ établissements médicaux et médico-sociaux” που απονέμεται από το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métier (Cnam) παραμένουν ίδια με αυτά του προγράμματος παρακολούθησης στην αίθουσα.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κολλεγίου με εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις, διαδραστικές σημειώσεις και ασκήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εξ αποστάσεως