Αναγνώριση Μεταπτυχιακού

Αναγνωρίστηκαν οι πρώτες αιτήσεις αποφοίτων για την επαγγελματική ισοδυναμία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Κολλεγίου René Descartes, από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.