Σεμινάριο | Advanced Management Skills

Επόμενο Σεμινάριο: 19-21 Δεκεμβρίου 2016.

 

Το νέο  σεμινάριο “Advanced Management Skills” έχει σκοπό να:

Μεταβιβάσει γνώσεις για το management ανθρώπινου δυναμικού σε στελέχη που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα στους χώρους εργασίας τους,

Εστιάσει στις συμπεριφορές προϊσταμένων και υφισταμένων και να

Μεταδώσει πρακτικές αποτελεσματικότερης επίδοσης και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους.

 

Διάρκεια: 3 απογεύματα | 12 ώρες

Ημέρες/ώρες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, (17:30-21:30)

Νέο! Δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμιναρίο