Σεμινάριο | Public Speaking & Communication

Έναρξη Σεμιναρίου:  Α΄κύκλος 03/2017  &  Β’κύκλος 04/2017.

 

Στα περισσότερα επαγγέλματα, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, η προσωπική μας επιτυχία εξαρτάται από την άνεση που έχουμε στην επικοινωνία μας με τους άλλους. Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να μιλήσουν μπροστά σε κοινό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, μέσα από τρεις κεντρικούς άξονες μελέτης: την Αυτογνωσία, την Δημιουργικότητα και την Επικοινωνία με τους άλλους.

Με μια σειρά από πρωτότυπες διαλέξεις, ασκήσεις με κείμενα και αυτοσχεδιασμούς, θα μάθει ο συμμετέχοντας να διαχειρίζεται σωστά τον εαυτό του, ώστε να δημιουργεί θετική εντύπωση, αναδεικνύοντας τις αρετές, τις ιδέες και τα έργα του.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την απελευθέρωση της φαντασίας, την βελτίωση της δημιουργικότητας, την κατάκτηση της λεκτικής επικοινωνίας, την εποικοδομητική διαχείριση του χώρου και του χρόνου, την οργάνωση επιχειρημάτων και την σκηνική απόδοση συναισθημάτων, χαρακτήρων και καταστάσεων, με τελικό στόχο την βελτίωση της επικοινωνία και την κατάκτηση της σκηνικής άνεσης.

 

Το σεμινάριο αποτελείται από δυο (Α’ και Β’) αυτοτελείς κύκλους.
Ο κάθε κύκλος έχει έξι απογευματινές συναντήσεις (Δευτέρα Τετάρτη).

Διάρκεια κάθε κύκλου: 6 απογεύματα | 18 ώρες

Ημέρες/ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη (18:00-21:00)

Εισηγητής: Απόστολος Χατζής

Κόστος για κάθε κύκλο: €220
Επωφεληθείτε της έκπτωσης προεγγραφής μέχρι 20% (μέχρι 2 εβδομάδες πριν).