Μέτρα για τον Κορωνοϊό

Αγαπητοί φοιτητές,

Όπως γνωρίζετε όλες οι εκπαιδευτικές δομές έχουν κλείσει. Το κτίριο του γαλλικού ινστιτούτου είναι επίσης κλειστό αλλά εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε κανονικά εξ αποστάσεως.

Σχετικά με την ακαδημαϊκή χρονιά, αυτή δεν θα χαθεί. Για τους φοιτητές στην αίθουσα, υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου χρειαστεί, αλλά και η ευχέρεια για μεταφέρουμε μαθημάτων σε ύστερη στιγμή.

Θα ενημερώνεστε για κάθε προσαρμογή και μπορείτε να μας ρωτάτε για οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με το Κολλέγιο, τις εργασίες, βαθμούς, βεβαιώσεις κλπ. όπως και πριν.