Beyond Exports Executive Diploma

Το πιο εξειδικευμένο,πρακτικό και βραβευμένο Executive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο  διεξάγεται από το Kολλέγιο René Descartes.

           

Επίπεδο Executive Diploma

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 80 διδακτικές ώρες

Υλοποίηση Δια Ζώσης ή Εξ αποστάσεως

Έναρξη 10/2

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος:

Το πρώτο Εξειδικευμένο και βραβευμένο Executive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο που διεξάγεται από το Kολλέγιο René Descartes.

​Το προγράμμα “Beyond Exports” αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό, έμπορο, επιχειρηματία ή στέλεχος που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού, παρέχοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
Μέσα από πρακτική προσέγγιση, εκπαίδευση σε όρους αγοράς, αναφορές σε πραγματικές περιπτώσεις και βέλτιστες πρακτικές, εισηγητές και συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αναλύσουν ένα προς ένα τα βήματα που απαιτούνται έτσι ώστε η μέση επιχείρηση να ανοίξει το δρόμο για τις διεθνείς αγορές, χτίζοντας μια πραγματική κουλτούρα εξωστρέφειας και προσφέροντας προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στην Ελληνική Οικονομία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Beyond Exports / Executive Diploma απευθύνεται:

  • Στελέχη εταιρειών
  • Παραγωγούς και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Ελεύθερους επαγγελματίες
  • Start-uppers
  • Φοιτητές και Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών

Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν όχι μόνο να βελτιώσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους προφίλ αλλά κυρίως να τοποθετήσουν τις ιδέες τους ή/και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους σε ένα διεθνές περιβάλλον αγορών, μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στην εξωστρέφεια και δίνει νέες προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία στις επιχειρήσεις τους.

Ενότητες & μεθοδολογία

Μέσα από πραγματικά case studies, success stories, θεωρία αλλά και best practices, η ομάδα του Beyond Exports καλύπτει ενότητες όπως: τα Πλεονεκτήματα των Εξαγωγών, την Σωστή Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή, την Προσαρμογή Προϊόντων στις Απαιτήσεις της Αγοράς Στόχου, την Προϊοντική Στρατηγική, την Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα Αγοράς, τους Τρόπους Εισόδου και τα Δίκτυα Διανομής, τον τρόπο Εξεύρεσης Πελατών, το Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing, το Ε- exports & Digital Marketing, τη Συσκευασία & Packaging, την Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική, τις Εμπορικές Εκθέσεις/ Επιχειρηματικές Αποστολές/ B2B συναντήσεις, τις Διαπραγματεύσεις, τους Τρόπους Πληρωμής & Διαδικασίες Εξαγωγών και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εxport Business Plan.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Πλεονεκτήματα Εξαγωγών
  2. Διάγνωση Επιπέδου Εξαγωγικής Ετοιμότητας- SWOT Analysis
  3. Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή
  4. Προσαρμογή Προϊόντος στις Απαιτήσεις της Αγοράς Στόχου
  5. Προϊοντική Στρατηγική
  6. Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα Αγοράς
  7. Τρόποι Εισόδου και Δίκτυα Διανομής
  8. Εξεύρεση Πελατών
  9. Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing
  10. Ε- exports & Digital Marketing
  11. Συσκευασία & Packaging
  12. Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική
  13. Διεθνές Μείγμα Επικοινωνίας
  14. Εμπορικές Εκθέσεις/ Επιχειρηματικές Αποστολές/ B2B συναντήσεις
  15. Τρόποι Πληρωμής & Διαδικασίες Εξαγωγών
  16. Εxport Business Plan

Υλοποίηση

Διάρκεια: 80 διδακτικές ώρες

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17:30 – 21:15.
Κάθε Σάββατο, 11:00 – 14:45.

Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα των τμημάτων βιντεοσκοπούνται σε HD για τους συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μέσω e-Learning αλλά και για τους εγγεγραμμένους στα Τμήματα με φυσική παρουσία οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραστούν σε όλες τις διδακτικές ώρες.

Διδακτικό προσωπικό

Περισσότεροι από δέκα (10) εισηγητές (επιχειρηματίες, διευθυντές εξαγωγών, στελέχη παραγωγής, logistics και marketing) με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην Εξωστρέφεια, μεταφέρουν με τον πιο πρακτικό τρόπο όλα τα απαραίτητα βήματα για να τις εξαγωγές.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στο 210 36 44 422.

Beyond Exports

Επίπεδο Executive Diploma
Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 80 διδακτικές ώρες
Υλοποίηση Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως
Έναρξη 10/2

Το πιο εξειδικευμένο,πρακτικό και βραβευμένο Executive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο  διεξάγεται από το Kολλέγιο René Descartes.

         

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος:

Το πρώτο εξειδικευμένο και βραβευμένο Executive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές Εμπόριο ,διεξάγεται από το Kολλέγιο René Descartes.

​Το προγράμμα “Beyond Exports” αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό, έμπορο, επιχειρηματία ή στέλεχος που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού, παρέχοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
Μέσα από πρακτική προσέγγιση, εκπαίδευση σε όρους αγοράς, αναφορές σε πραγματικές περιπτώσεις και βέλτιστες πρακτικές, εισηγητές και συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αναλύσουν ένα προς ένα τα βήματα που απαιτούνται έτσι ώστε η μέση επιχείρηση να ανοίξει το δρόμο για τις διεθνείς αγορές, χτίζοντας μια πραγματική κουλτούρα εξωστρέφειας και προσφέροντας προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στην Ελληνική Οικονομία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Beyond Exports / Executive Diploma απευθύνεται:

  • Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Παραγωγούς και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Παραγωγούς και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
  • Start-uppers
  • Φοιτητές και Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών
  • Ελεύθερους επαγγελματίες

Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν όχι μόνο να βελτιώσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους προφίλ αλλά κυρίως να τοποθετήσουν τις ιδέες τους ή/και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους σε ένα διεθνές περιβάλλον αγορών, μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στην εξωστρέφεια και δίνει νέες προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία στις επιχειρήσεις τους.

Ενότητες & μεθοδολογία

Μέσα από πραγματικά case studies, success stories, θεωρία αλλά και best practices, η ομάδα του Beyond Exports καλύπτει ενότητες όπως: τα Πλεονεκτήματα των Εξαγωγών, την Σωστή Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή, την Προσαρμογή Προϊόντων στις Απαιτήσεις της Αγοράς Στόχου, την Προϊοντική Στρατηγική, την Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα Αγοράς, τους Τρόπους Εισόδου και τα Δίκτυα Διανομής, τον τρόπο Εξεύρεσης Πελατών, το Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing, το Ε- exports & Digital Marketing, τη Συσκευασία & Packaging, την Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική, τις Εμπορικές Εκθέσεις/ Επιχειρηματικές Αποστολές/ B2B συναντήσεις, τις Διαπραγματεύσεις, τους Τρόπους Πληρωμής & Διαδικασίες Εξαγωγών και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εxport Business Plan.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Πλεονεκτήματα Εξαγωγών
  2. Διάγνωση Επιπέδου Εξαγωγικής Ετοιμότητας- SWOT Analysis
  3. Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή
  4. Προσαρμογή Προϊόντος στις Απαιτήσεις της Αγοράς Στόχου
  5. Προϊοντική Στρατηγική
  6. Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα Αγοράς
  7. Τρόποι Εισόδου και Δίκτυα Διανομής
  8. Εξεύρεση Πελατών
  9. Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing
  10. Ε- exports & Digital Marketing
  11. Συσκευασία & Packaging
  12. Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική
  13. Διεθνές Μείγμα Επικοινωνίας
  14. Εμπορικές Εκθέσεις/ Επιχειρηματικές Αποστολές/ B2B συναντήσεις
  15. Τρόποι Πληρωμής & Διαδικασίες Εξαγωγών
  16. Εxport Business Plan

Υλοποίηση

Διάρκεια: 80 διδακτικές ώρες

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17:30 – 21:15.
Κάθε Σάββατο, 11:00 – 14:45.

Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα των τμημάτων βιντεοσκοπούνται σε HD για τους συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μέσω e-Learning αλλά και για τους εγγεγραμμένους στα Τμήματα με φυσική παρουσία οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραστούν σε όλες τις διδακτικές ώρες.

Διδακτικό προσωπικό

Περισσότεροι από δέκα (10) εισηγητές (επιχειρηματίες, διευθυντές εξαγωγών, στελέχη παραγωγής, logistics και marketing) με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην Εξωστρέφεια, μεταφέρουν με τον πιο πρακτικό τρόπο όλα τα απαραίτητα βήματα για να τις εξαγωγές.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στο 210 36 44 422.

Don’t be shy

Let’s Talk