Computer Networks & IoT Systems

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 15 μήνες

Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

Αιτήσεις έως 1.07.2024

To Μεταπτυχιακό «Computer Networks & IoT Systems», είναι ένα διεθνούς αναγνώρισης Πρόγραμμα, του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).

Στόχος του Προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους και τους εργαζόμενους του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτυακών και υπολογιστικών ψηφιακών υποδομών, ώστε έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε τι ανάγκες απαντά

Τα δίκτυα των υπολογιστών (Computer Networks) και ο αναδυόμενος κλάδος του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) και των έξυπνων πόλεων (Smart Cities) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ψηφιακού μετασχηματισμού στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το Πρόγραμμα «Computer Networks and IoT Systems» έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με σκοπό να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Συνδέει προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες, που έχουν άμεση εφαρμογή στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνδέοντας όσους θέλουν να αναπτυχθούν στον υπόψη τομέα και φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών που επίκεινται.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:

  • Συμμετέχουν στη συγγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, υποστηρίζοντας την αυτοματοποιημένη επαλήθευση των λειτουργικών ιδιοτήτων τους με τη χρήση ειδικών εργαλείων.
  • Διαχειρίζονται έργα υποδομών τεχνολογιών δικτύου σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, γνωρίζοντας τις νέες τεχνολογίες δικτύου, τις αντίστοιχες πλατφόρμες δοκιμών και εξομοίωσης, εφαρμόζοντας τις πλέον πρόσφατες αρχιτεκτονικές δικτύων.
  • Δημιουργούν έξυπνες εφαρμογές και αυτοματισμούς που αξιοποιούν δικτυακά συνδεδεμένα αντικείμενα και αισθητήρες, αξιοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες υπηρεσιών λογισμικού.
  • Ενεργούν ως αρχιτέκτονες και διαχειριστές κέντρων δικτυακών υποδομών δεδομένων.
  • Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ενσωματωμένα συστήματα (αυτοματισμοί αυτοκίνητων, οικιακές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, κάμερες, παιχνίδια, ρομποτικές εφαρμογές, κτλ).
  • Αξιοποιούν τεχνικές και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, εφαρμόζοντας προηγμένες λύσεις για εφαρμογή σε πολύπλοκα περιβάλλοντα λειτουργίας.
Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων μηχανικών υπολογιστών, τεχνολογίας πληροφοριών και πληροφορικής. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών τμημάτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής υποδομής.

Απευθύνεται επίσης, σε επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να ανελιχθούν και να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 8 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Μοντελοποίηση και Επαλήθευση Υπολογιστικών ΣυστημάτωνComputer Systems Modeling and Verification
  2. Network Security
  3. Advanced Projects in Networks and IoT Systems
  4. Internet of Things
  5. Network Evolutions with Virtualization and Automation
  6. Embedded Systems: Applications and Cybersecurity
  7. Artificial Intelligence and Machine Learning for Networks and IoT
  8. Scientific Communication
  9. Master Thesis
   Για την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα εργασιακό project και να το παρουσιάσουν στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργασίας.
   ▶ Όσοι εργάζονται ήδη, θα πρέπει να εργαστούν σε project σχετικό µε το πρόγραµµα σπουδών εντός της επιχείρησής τους.
   ▶ Όσοι δεν εργάζονται, θα πρέπει µε την υποστήριξη του Κολλεγίου, να κάνουν την πρακτική τους σε συνεργαζόµενη εταιρεία.
Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί σε 15 μήνες.

Τα μαθήματα υλοποιούνται σε 12 μήνες, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα διεξάγονται Τρίτη & Πέμπτη (18:00-21:00), και Σάββατο πρωί (09:00-15:00) κάθε 15 µέρες.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Sciences, technologies, santé mention Informatique
Parcours Systèmes Embarqués Mobiles Sûrs et objets connectés

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης Αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Computer Networks and IoT Systems

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 15 μήνες
Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

To Μεταπτυχιακό «Computer Networks and IoT Systems», είναι ένα διεθνούς αναγνώρισης Πρόγραμμα, του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).

Στόχος του Προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους και τους εργαζόμενους του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτυακών και υπολογιστικών ψηφιακών υποδομών, ώστε έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε τι ανάγκες απαντά

Τα δίκτυα των υπολογιστών (Computer Networks) και ο αναδυόμενος κλάδος του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) και των έξυπνων πόλεων (Smart Cities) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ψηφιακού μετασχηματισμού στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το Πρόγραμμα «Computer Networks and IoT Systems» έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με σκοπό να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Συνδέει προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες, που έχουν άμεση εφαρμογή στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνδέοντας όσους θέλουν να αναπτυχθούν στον υπόψη τομέα και φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών που επίκεινται.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να:

  • Συμμετέχουν στη συγγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, υποστηρίζοντας την αυτοματοποιημένη επαλήθευση των λειτουργικών ιδιοτήτων τους με τη χρήση ειδικών εργαλείων.
  • Διαχειρίζονται έργα υποδομών τεχνολογιών δικτύου σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, γνωρίζοντας τις νέες τεχνολογίες δικτύου, τις αντίστοιχες πλατφόρμες δοκιμών και εξομοίωσης, εφαρμόζοντας τις πλέον πρόσφατες αρχιτεκτονικές δικτύων.
  • Δημιουργούν έξυπνες εφαρμογές και αυτοματισμούς που αξιοποιούν δικτυακά συνδεδεμένα αντικείμενα και αισθητήρες, αξιοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες υπηρεσιών λογισμικού.
  • Ενεργούν ως αρχιτέκτονες και διαχειριστές κέντρων δικτυακών υποδομών δεδομένων.
  • Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ενσωματωμένα συστήματα (αυτοματισμοί αυτοκίνητων, οικιακές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, κάμερες, παιχνίδια, ρομποτικές εφαρμογές, κτλ).
  • Αξιοποιούν τεχνικές και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, εφαρμόζοντας προηγμένες λύσεις για εφαρμογή σε πολύπλοκα περιβάλλοντα λειτουργίας.
Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων μηχανικών υπολογιστών, τεχνολογίας πληροφοριών και πληροφορικής. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών τμημάτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής υποδομής.

Απευθύνεται επίσης, σε επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να ανελιχθούν και να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 8 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

 1. Μοντελοποίηση και Επαλήθευση Υπολογιστικών ΣυστημάτωνComputer Systems Modeling and Verification
 2. Network Security
 3. Advanced Projects in Networks and IoT Systems
 4. Internet of Things
 5. Network Evolutions with Virtualization and Automation
 6. Embedded Systems: Applications and Cybersecurity
 7. Artificial Intelligence and Machine Learning for Networks and IoT
 8. Scientific Communication
 9. Master Thesis
  Για την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα εργασιακό project και να το παρουσιάσουν στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργασίας.
  ▶ Όσοι εργάζονται ήδη, θα πρέπει να εργαστούν σε project σχετικό µε το πρόγραµµα σπουδών εντός της επιχείρησής τους.
  ▶ Όσοι δεν εργάζονται, θα πρέπει µε την υποστήριξη του Κολλεγίου, να κάνουν την πρακτική τους σε συνεργαζόµενη εταιρεία.
Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί σε 15 μήνες.

Τα μαθήματα υλοποιούνται σε 12 μήνες, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα διεξάγονται Τρίτη & Πέμπτη (18:00-21:00), και Σάββατο πρωί (09:00-15:00) κάθε 15 µέρες.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Sciences, technologies, santé mention Informatique
Parcours Systèmes Embarqués Mobiles Sûrs et objets connectés

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης Αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Don’t be shy

Let’s Talk