Δημοσιονομικοί Έλεγχοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας

Διάρκεια Σεμιναρίου
6 ώρες
(9:00-15:00)

Ημερομηνίες
Πέμπτη 14/12

Παρακολούθηση
Δια Ζώσης ή Online

Το σεμινάριο
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διεύρυνση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων που είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας και η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει το περιεχόμενο και τις διαδικασίες των ελέγχων των Φορέων τους, όσον αφορά:

  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Την διαδικασία που ακολουθεί κατά την διεξαγωγή των ελέγχων
  • Τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την άσκηση των καθηκόντων τους
  • Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους
  • Τα αποτελέσματα από την άσκηση των ελέγχων.
Σε ποιους απευθύνεται:
  • Υπάλληλους Οικονομικών Υπηρεσιών των Δημόσιων Μονάδων Υγείας
  • Σε όσους διαχειρίζονται χρήματα , αξίες, υλικό
  • Σε κάθε πρόσωπο που θεωρείται από τον νόμο υπόλογος, διαχειριστικά υπεύθυνος, συνευθυνόμενος με βάση το νόμο και την νομολογία
  • Κατηγορίες Υπαλλήλων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ

 

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Θεματολογία
Θεματολογία
  • Ελεγκτικό Συνέδριο (περιγραφή του Δικαστηρίου  συνοπτική )
  • Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους
  • Έλεγχοι και αποτελέσματα
Εισηγητές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασιλική Τσιαντή

-Τ.Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου

-Τακτικό Διδακτικό Μέλος του ΕΚΔΑΑ

-Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών  (ια κατηγορία σειρά 90) επι των οικονομικών

Συμμετοχή

To κόστος του Σεμιναρίου είναι 80 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Δημοσιονομικοί Έλεγχοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας

Διάρκεια Σεμιναρίου
6 ώρες
(9:00-15:00)

Ημερομηνίες
Πέμπτη 14/12

Παρακολούθηση
Δια Ζώσης ή Online

Το σεμινάριο
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διεύρυνση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων που είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας και η κατανόηση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει το περιεχόμενο και τις διαδικασίες των ελέγχων των Φορέων τους, όσον αφορά:

  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Την διαδικασία που ακολουθεί κατά την διεξαγωγή των ελέγχων
  • Τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την άσκηση των καθηκόντων τους
  • Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους
  • Τα αποτελέσματα από την άσκηση των ελέγχων.
Σε ποιους απευθύνεται:
  • Υπάλληλους Οικονομικών Υπηρεσιών των Δημόσιων Μονάδων Υγείας
  • Σε όσους διαχειρίζονται χρήματα , αξίες, υλικό
  • Σε κάθε πρόσωπο που θεωρείται από τον νόμο υπόλογος, διαχειριστικά υπεύθυνος, συνευθυνόμενος με βάση το νόμο και την νομολογία
  • Κατηγορίες Υπαλλήλων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ

 

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα & Ωρολόγιο πρόγραμμα
Θεματολογία
  • Ελεγκτικό Συνέδριο (περιγραφή του Δικαστηρίου  συνοπτική )
  • Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τους ελέγχους
  • Έλεγχοι και αποτελέσματα
Εισηγητές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασιλική Τσιαντή

-Τ.Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου

-Τακτικό Διδακτικό Μέλος του ΕΚΔΑΑ

-Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών  (ια κατηγορία σειρά 90) επι των οικονομικών

Συμμετοχή

To κόστος του Σεμιναρίου είναι 80 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Don’t be shy

Let’s Talk