Κοστολόγηση Yπηρεσιών Yγείας

Σύγχρονες πρακτικές Management για εργαζόμενους

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
18 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο

To σεμινάριο αφορά την παρουσίαση και την εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι από τις πλέον σύνθετες υπηρεσίες που παρέχονται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί δύο στόχους:
  1. την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών
  2. την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.

Η σκοπιμότητα της κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας δεν εξαρτάται από τον οικονομικό σκοπό της μονάδας υγείας που τις παρέχει (κερδοσκοπική, μη-κερδοσκοπική, δημόσια), δεδομένου ότι η περιστολή του κόστους παροχής υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο ποιότητας αποτελεί ζητούμενο για όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή.

Σε ποιούς απευθύνεται
  • Στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών μονάδων Υγείας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
  • Στελέχη στα τμήματα Λειτουργίας μονάδων Υγείας τα οποία θέλουν να κατανοήσουν το πώς διαμορφώνεται και συσχετίζεται το οικονομικό κόστος με τις λειτουργικές διαδικασίες μιας μονάδας υγείας
  • Διοικητικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που απασχολούνται στην διαμόρφωση, επικαιροποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση των DRG’s (KEN, Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)
  • Ελεύθερους επαγγελματίες στον Κλάδο Υγείας που ασχολούνται με την δημιουργία νέων μονάδων υγείας, την επέκταση υφισταμένων, ή και τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση.
Δεξιότητες που αποκτώνται

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες :

  • θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης στις υπηρεσίες υγείας
  • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνουν τις λειτουργικές πηγές δημιουργίας του κόστους παροχής υπηρεσίων υγείας, σε όλη την πολυπλοκότητα και διασύνδεσή τους
  • θα έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής κοστολογικών μοντέλλων ανάλογα με την περίσταση
  • θα έχουν εξασκηθεί στην εφορμογή συγκεκριμένων μεθόδων κοστολόγησης επί πραγματικών μεγεθών
  • θα μπορούν κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις γνώσεις αυτές στον επαγγελματικό τους χώρο
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες κοστολόγησης
  • Έννοια του Κόστους
  • Κέντρα Κόστους – Κέντρα Εσόδων
  • Κοστολογικό αντικείμενο
  • Διάκριση παραγωγικών πόρων σε κοινόχρηστους πόρους και πόρους αποκλειστικής χρήσης
  • ‘Αμεσο και Έμμεσο Κόστος
  • Κριτήρια και μέθοδοι επιμερισμού Έμμεσου Κόστους
  • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
  • Οριακό Κόστος και η διαφορά του από το Μεταβλητό Κόστος
  • Συστήματα κοστολόγησης
  • Κοστολόγηση ως προς Τμήμα
  • Κοστολόγηση ως προς Υπηρεσία
  • Κοστολόγηση ως προς Πληρωτή
  • Κοστολόγηση ως προς περιστατικό
  • Κοστολόγηση ως προς Διάγνωση (DRG’s – KEN)
2. Σημείο ισορροπίας (break-even point)

Ορισμός

Εφαρμογές:

  • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας
  • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας με περιθώριο κέρδους
  • Σταυροειδής επιδότηση Υπηρεσιών
3. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (“Activity-Based Costing”)

Παρουσίαση της μεθόδου κοστολόγησης “ABC”

Εφαρμογές:

  • Κοστολόγηση υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων
  • Κοστολόγηση υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων
  • Κοστολόγηση νοσηλευτικών υπηρεσιών
4. Κοστολόγηση και Λειτουργική αναδιάρθρωση
  • Επέκταση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
  • Συρρίκνωση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
  • Outsourcing υπηρεσιών
Εισηγητής

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι οικονομολόγος και Διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικό-διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος στρατηγικής και οργάνωσης, έχοντας θητεύσει επί τρεις δεκαετίες σε πολλούς διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, με πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο υπηρεσιών Υγείας.

Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε οικονομικά-λογιστικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία, ανάλυση αποτελεσματικότητας, θεωρητική οικονομετρία, στοχαστική μακροοικονομική θεωρία, οργανωτικά και οικονομικά θέματα της Υγείας, και επιστημονική μεθοδολογία.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Κοστολόγηση Yπηρεσιών Yγείας
Για επαγγελματίες της Υγείας

Διάρκεια Σεμιναρίου
18 ώρες
(4 απογεύματα)

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο

To σεμινάριο αφορά την παρουσίαση και την εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι από τις πλέον σύνθετες υπηρεσίες που παρέχονται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί δύο στόχους:
 1. την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών
 2. την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.

Η σκοπιμότητα της κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας δεν εξαρτάται από τον οικονομικό σκοπό της μονάδας υγείας που τις παρέχει (κερδοσκοπική, μη-κερδοσκοπική, δημόσια), δεδομένου ότι η περιστολή του κόστους παροχής υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο ποιότητας αποτελεί ζητούμενο για όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή.

Σε ποιούς απευθύνεται
 • Στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών μονάδων Υγείας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
 • Στελέχη στα τμήματα Λειτουργίας μονάδων Υγείας τα οποία θέλουν να κατανοήσουν το πώς διαμορφώνεται και συσχετίζεται το οικονομικό κόστος με τις λειτουργικές διαδικασίες μιας μονάδας υγείας
 • Διοικητικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που απασχολούνται στην διαμόρφωση, επικαιροποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση των DRG’s (KEN, Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)
 • Ελεύθερους επαγγελματίες στον Κλάδο Υγείας που ασχολούνται με την δημιουργία νέων μονάδων υγείας, την επέκταση υφισταμένων, ή και τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση.
Δεξιότητες που αποκτώνται

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες :

 • θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης στις υπηρεσίες υγείας
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνουν τις λειτουργικές πηγές δημιουργίας του κόστους παροχής υπηρεσίων υγείας, σε όλη την πολυπλοκότητα και διασύνδεσή τους
 • θα έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής κοστολογικών μοντέλλων ανάλογα με την περίσταση
 • θα έχουν εξασκηθεί στην εφορμογή συγκεκριμένων μεθόδων κοστολόγησης επί πραγματικών μεγεθών
 • θα μπορούν κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις γνώσεις αυτές στον επαγγελματικό τους χώρο
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες κοστολόγησης
 • Έννοια του Κόστους
 • Κέντρα Κόστους – Κέντρα Εσόδων
 • Κοστολογικό αντικείμενο
 • Διάκριση παραγωγικών πόρων σε κοινόχρηστους πόρους και πόρους αποκλειστικής χρήσης
 • ‘Αμεσο και Έμμεσο Κόστος
 • Κριτήρια και μέθοδοι επιμερισμού Έμμεσου Κόστους
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Οριακό Κόστος και η διαφορά του από το Μεταβλητό Κόστος
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Κοστολόγηση ως προς Τμήμα
 • Κοστολόγηση ως προς Υπηρεσία
 • Κοστολόγηση ως προς Πληρωτή
 • Κοστολόγηση ως προς περιστατικό
 • Κοστολόγηση ως προς Διάγνωση (DRG’s – KEN)
2. Σημείο ισορροπίας (break-even point)

Ορισμός

Εφαρμογές:

 • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας
 • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας με περιθώριο κέρδους
 • Σταυροειδής επιδότηση Υπηρεσιών
3. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (“Activity-Based Costing”)

Παρουσίαση της μεθόδου κοστολόγησης “ABC”

Εφαρμογές:

 • Κοστολόγηση υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων
 • Κοστολόγηση υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων
 • Κοστολόγηση νοσηλευτικών υπηρεσιών
4. Κοστολόγηση και Λειτουργική αναδιάρθρωση
 • Επέκταση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
 • Συρρίκνωση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
 • Outsourcing υπηρεσιών
Εισηγητής

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι οικονομολόγος και Διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικό-διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος στρατηγικής και οργάνωσης, έχοντας θητεύσει επί τρεις δεκαετίες σε πολλούς διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, με πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο υπηρεσιών Υγείας.

Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε οικονομικά-λογιστικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία, ανάλυση αποτελεσματικότητας, θεωρητική οικονομετρία, στοχαστική μακροοικονομική θεωρία, οργανωτικά και οικονομικά θέματα της Υγείας, και επιστημονική μεθοδολογία.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Don’t be shy

Let’s Talk