Αίτηση Εγγραφής

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 


Για την εγγραφή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε στην παρακάτω Αίτηση Εγγραφής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να αποστείλετε ταχυδρομικώς ή να προσκομίστε στα γραφεία μας (Κολλέγιο René Descartes, Σίνα 31, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα 106 80) τα παρακάτω έγγραφα :

  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • βιογραφικό σημείωμα
  • βεβαίωση προϋπηρεσίας
  • δύο (2) φωτογραφίες

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ*

2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
*Όνομα
*Επώνυμο
*Ονομα σε λατινικούς χαρακτήρες
*Επώνυμο σε λατινικούς χαρακτήρες
*Ημερομηνία γέννησης
*Διεύθυνση, Τ.Κ. κατοικίας

Τηλέφωνο οικίας
Τηλέφωνο εργασίας
*Κινητό τηλέφωνο
*Email

3) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ*

Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε.
4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ*

Αναγράψτε τις ημερομηνίες απασχόλησης, την θέση, το τμήμα και την εταιρεία για κάθε επαγγελματική σας θέση.

5) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6) ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ*

Στοιχεία τιμολόγησης:
*Επωνυμία εταιρίας / Ιδιώτη
*Επάγγελμα
*Διεύθυνση, Τ.Κ.
*Α.Φ.Μ.
*Δ.Ο.Υ.

Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση εταιρικής χρηματοδότησης:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
Email
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

*Αντίγραφο της Αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε, θα αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε.