Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ έχει πάρει το όνομα του από τον σπουδαίο Γάλλο φιλόσοφο, μαθηματικό και επιστήμονα φυσικών επιστημών Καρτέσιο (René Descartes).

Στο Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ κάνουμε τη σκέψη πράξη, παρέχοντας εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τα Προγράμματα είναι τα ίδια με αυτά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), το οποίο εκπροσωπούμε αποκλειστικά από το 2001 στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απευθύνονται τα Προγράμματα του και παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και εργαζόμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

Το Κολλέγιο διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη μετεκπαίδευση, κυρίως στον χώρο της Υγείας με το Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του οποίου οι απόφοιτοί στελεχώνουν ακόμη και τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις, στο δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2020, το Κολλέγιο ενέταξε ένα νέο και καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας», παρέχοντας μια στιβαρή νομική και διοικητική εξειδίκευση σε στελέχη του χώρου, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Από το 2021, το Κολλέγιο βρίσκεται σε νέα τροχιά ανάπτυξης, με την προσφορά ενός ακόμα καινοτόμου Μεταπτυχιακού: “e-Business & Digital Marketing”. Πρόκειται για ένα πλήρες Πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας

#WeDevelopExperts

 

To Κολλέγιο στεγάζεται στην οδό Σίνα, στην καρδιά της Αθήνας, εντός του ιστορικού κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου, ένα χώρο διαμόρφωσης ιδεών και πολιτισμού.

 

Κολλέγιο René Descartes / Αθηναϊκή Εκπαιδευτική ΕΠΕ.
Άδεια Κολλεγίου: ΦΕΚ 1986Β’/14-8-2013.Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στηρίζεται στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων με άμεση εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

Το μήνυμα,

“Η γνώση που γίνεται εργαλείο.
Άμεσα!”

εκφράζει απόλυτα την κατεύθυνση και ταυτότητα του Κολλεγίου. Σκοπός του είναι να δημιουργεί και να εξοπλίζει στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις και όλα τα αναγκαία εργαλεία για να εξελιχθούν και να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Το Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών.

Βασική προϋπόθεση των Προγραμμάτων είναι, το περιεχόμενο των σπουδών, να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές μελετούν πραγματικά παραδείγματα και εκπαιδεύονται να δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονους  προβληματισμούς ώστε αποφοιτώντας, να είναι σε θέση να αναλάβουν με υπευθυνότητα υψηλόβαθμες θέσεις στους τομείς εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από ενεργούς επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική αρχιτεκτονική.

 • Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών τεχνικών
 • Υποστήριξη εξατομικευμένων διαδικασιών μάθησης
 • Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης
 • Προαγωγή διαδικασιών αυτόνομης μάθησης
 • Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών
 • Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην αγορά εργασίας
 • Φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση
 • Παιδαγωγική ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών

Το Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), ιδρύθηκε το 1794 στο Παρίσι, από τον μοναχό Henri Grégoire, μέλος της 1ης γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, με στόχο να προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

Σήμερα, πάνω από 220 χρόνια μετά, το CNAM συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας της Γαλλίας και της Ευρώπης, ενώ τελεί υπό την επίβλεψη του γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το CNAM είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση ως επί το πλείστον των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν το 80% των φοιτητών του, με μέσο όρο ηλικίας τα 32 χρόνια. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο περιφερειακών κέντρων, και παρουσία σε 23 χώρες, με το 14,3% του συνόλου των φοιτητών, να σπουδάζουν εκτός Γαλλίας.

H Φιλοσοφία του
Le Cnam

– Διά βίου μάθηση
– Στενή επαφή με την αγορά εργασίας
– Γνώση που γίνεται εργαλείο
– Διάδοση της γνώσης

Το CNAM παρέχει στους φοιτητές του, οι οποίοι ως επί το πλείστων είναι εργαζόμενοι, τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. Απονέμει παγκοσμίως αναγνωρισμένους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών προσφέροντας επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση σε περισσότερα από 300 επαγγέλματα.

 

Η έρευνα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της πρακτικής του CNAM. Ένα ισχυρό δυναμικό επιστημόνων με υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, αναπτύσσει συνεργασίες με τη βιομηχανία, κατοχυρώνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παράγει και δοκιμάζει καινοτομίες σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταφέρει τεχνογνωσία και επωάζει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Χώρες<br />
Παρουσίας 0
Χώρες
Παρουσίας
Διαθέσιμα<br />
Πτυχία 0
Διαθέσιμα
Πτυχία
Εγγεγραμμένοι<br />
Φοιτητές 0 +
Εγγεγραμμένοι
Φοιτητές

Το Μουσείο του CNAM (Musée des Arts et Métiers), ιδρύθηκε το 1794 ταυτόχρονα με τη Σχολή.

Πρόκειται για ένα μουσείο αφιερωμένο στην επιστήμη και την  τεχνολογία και φιλοξενεί μια πλούσια και σπάνια συλλογή επιστημονικών οργάνων, εφευρέσεων και κατασκευών που προορίζονταν για την εκπαίδευση των φοιτητών, τεχνικών, μηχανικών και επιστημόνων. Το μουσείο διατηρεί μηχανήματα, μοντέλα και σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη δεκαετία του 19ου και του 20ού αιώνα, και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις συλλογές του μέχρι σήμερα.

H Βιβλιοθήκη του CNAM στεγάζεται σε ένα κτήριο σπάνιας αρχιτεκτονικής με νεογοτθικά στοιχεία, δίπλα από το Πανεπιστήμιο, στην στάση του μετρό Arts et Métiers.

Στη Βιβλιοθήκη του CNAM μπορεί κανείς να βρει έργα ιστορικής αξίας, χιλιάδες τόμους, επιστημονικές εργασίες και άλλα πληροφοριακά έργα, όπως συλλογές οπτικοακουστικού υλικού και online βάσεις δεδομένων.

Η Βιβλιοθήκη, παρέχει σήμερα ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για φοιτητές και ερευνητές.

Δείτε online εκθέματα
από τη συλλογή
του Mουσείου

Παρακολουθήστε online
τις διαλέξεις που
πραγματοποιήθηκαν στο
Le Cnam (στα γαλλικά)

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ έχει πάρει το όνομα του από τον σπουδαίο Γάλλο φιλόσοφο, μαθηματικό και επιστήμονα φυσικών επιστημών Καρτέσιο (René Descartes).

Στο Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ κάνουμε τη σκέψη πράξη, παρέχοντας εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τα Προγράμματα είναι τα ίδια με αυτά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), το οποίο εκπροσωπούμε αποκλειστικά από το 2001 στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απευθύνονται τα Προγράμματα του και παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και εργαζόμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

Το Κολλέγιο διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη μετεκπαίδευση, κυρίως στον χώρο της Υγείας με το Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του οποίου οι απόφοιτοί στελεχώνουν ακόμη και τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις, στο δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2020, το Κολλέγιο ενέταξε ένα νέο και καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας», παρέχοντας μια στιβαρή νομική και διοικητική εξειδίκευση σε στελέχη του χώρου, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Από το 2021, το Κολλέγιο βρίσκεται σε νέα τροχιά ανάπτυξης, με την προσφορά ενός ακόμα καινοτόμου Μεταπτυχιακού: “e-Business & Digital Marketing”. Πρόκειται για ένα πλήρες Πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας

#WeDevelopExperts

 

To Κολλέγιο στεγάζεται στην οδό Σίνα, στην καρδιά της Αθήνας, εντός του ιστορικού κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου, ένα χώρο διαμόρφωσης ιδεών και πολιτισμού.

 

Κολλέγιο René Descartes / Αθηναϊκή Εκπαιδευτική ΕΠΕ.
Άδεια Κολλεγίου: ΦΕΚ 1986Β’/14-8-2013.
Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στηρίζεται στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων με άμεση εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

Το μήνυμα,

“Η γνώση που
γίνεται εργαλείο.
Άμεσα!”

εκφράζει απόλυτα την κατεύθυνση και ταυτότητα του Κολλεγίου. Σκοπός του είναι να δημιουργεί και να εξοπλίζει στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις και όλα τα αναγκαία εργαλεία για να εξελιχθούν και να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Το Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών.

Βασική προϋπόθεση των Προγραμμάτων είναι, το περιεχόμενο των σπουδών, να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές μελετούν πραγματικά παραδείγματα και εκπαιδεύονται να δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονους  προβληματισμούς ώστε αποφοιτώντας, να είναι σε θέση να αναλάβουν με υπευθυνότητα υψηλόβαθμες θέσεις στους τομείς εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από ενεργούς επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική αρχιτεκτονική.

 • Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών τεχνικών
 • Υποστήριξη εξατομικευμένων διαδικασιών μάθησης
 • Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης
 • Προαγωγή διαδικασιών αυτόνομης μάθησης
 • Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών
 • Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην αγορά εργασίας
 • Φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση
 • Παιδαγωγική ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών

Το Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), ιδρύθηκε το 1794 στο Παρίσι, από τον μοναχό Henri Grégoire, μέλος της 1ης γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, με στόχο να προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

Σήμερα, πάνω από 220 χρόνια μετά, το CNAM συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας της Γαλλίας και της Ευρώπης, ενώ τελεί υπό την επίβλεψη του γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το CNAM είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση ως επί το πλείστον των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν το 80% των φοιτητών του, με μέσο όρο ηλικίας τα 32 χρόνια. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο περιφερειακών κέντρων, και παρουσία σε 23 χώρες, με το 14,3% του συνόλου των φοιτητών, να σπουδάζουν εκτός Γαλλίας.

H Φιλοσοφία του
Le Cnam

-Διά βίου μάθηση
-Στενή επαφή με την αγορά εργασίας
-Γνώση που γίνεται εργαλείο
-Διάδοση της γνώσης

Το CNAM παρέχει στους φοιτητές του, οι οποίοι ως επί το πλείστων είναι εργαζόμενοι, τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. Απονέμει παγκοσμίως αναγνωρισμένους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών προσφέροντας επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση σε περισσότερα από 300 επαγγέλματα.

Η έρευνα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της πρακτικής του Cnam. Ένα ισχυρό δυναμικό επιστημόνων με υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, αναπτύσσει συνεργασίες με τη βιομηχανία, κατοχυρώνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παράγει και δοκιμάζει καινοτομίες σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταφέρει τεχνογνωσία και επωάζει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Χώρες<br />
Παρουσίας 0
Χώρες
Παρουσίας
Διαθέσιμα<br />
Πτυχία 0
Διαθέσιμα
Πτυχία
Εγγεγραμμένοι<br />
Φοιτητές 0 +
Εγγεγραμμένοι
Φοιτητές

H Βιβλιοθήκη του CNAM στεγάζεται σε ένα κτήριο σπάνιας αρχιτεκτονικής με νεογοτθικά στοιχεία, δίπλα από το Πανεπιστήμιο, στην στάση του μετρό Arts et Métiers.

Στη Βιβλιοθήκη του CNAM μπορεί κανείς να βρει έργα ιστορικής αξίας, χιλιάδες τόμους, επιστημονικές εργασίες και άλλα πληροφοριακά έργα, όπως συλλογές οπτικοακουστικού υλικού και online βάσεις δεδομένων.

Η Βιβλιοθήκη, παρέχει σήμερα ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για φοιτητές και ερευνητές.

Παρακολουθήστε online
τις διαλέξεις που
πραγματοποιήθηκαν στο
Le Cnam
(στα γαλλικά)

Το Μουσείο του CNAM (Musée des Arts et Métiers), ιδρύθηκε το 1794 ταυτόχρονα με τη Σχολή.

Πρόκειται για ένα μουσείο αφιερωμένο στην επιστήμη και την  τεχνολογία και φιλοξενεί μια πλούσια και σπάνια συλλογή επιστημονικών οργάνων, εφευρέσεων και κατασκευών που προορίζονταν για την εκπαίδευση των φοιτητών, τεχνικών, μηχανικών και επιστημόνων. Το μουσείο διατηρεί μηχανήματα, μοντέλα και σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη δεκαετία του 19ου και του 20ού αιώνα, και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις συλλογές του μέχρι σήμερα.

Δείτε online εκθέματα
από τη συλλογή
του Mουσείου