Σεμινάριο 

Advanced Management Skills

SHARE


Advanced Management Skills

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχηΕκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο "Advanced Management Skills" έχει σκοπό να:

  1) Μεταβιβάσει γνώσεις για το management ανθρώπινου δυναμικού σε στελέχη που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα στους χώρους εργασίας τους,
  2) Εστιάσει στις συμπεριφορές προϊσταμένων και υφισταμένων και να
  3) Μεταδώσει πρακτικές αποτελεσματικότερης επίδοσης και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους.


Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν πλέον να:

  - διαχειρίζονται πιο εύκολα απαιτητικές και δύσκολες καταστάσεις στον χώρο εργασίας τους,
  - να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της ηγεσίας και της ομαδικότητας,
  - να γνωρίζουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο παρακίνησης του προσωπικού καθώς και
  - να γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης αρνητικών συμπεριφορών σε μια ομάδα και πως μπορούν να μεταλλαχθούν σε θετικά αποτελέσματα.


Σε ποιούς απευθύνεται

Σε νέα, έμπειρα ή ανερχόμενα στελέχη που επιθυμούν μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και πρακτικών τους στον τόπο εργασίας τους να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης έχει πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE (London School of Economics), με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation και είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Επιτέλεσε στέλεχος επί 25ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.


Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από το René Descartes - Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΙΙ.


Το σεμινάριο αποτελείται από πέντε (5) ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως εξής:

 1. Μanagement ανθρώπινου δυναμικού

  Λειτουργίες Μάνατζμεντ (σύντομη αναφορά)
  • προγραμματισμός,
  • οργάνωση,
  • στελέχωση,
  • διεύθυνση-διοίκηση,
  • έλεγχος

 2. Αποτελεσματική Ηγεσία (Διαφορές Μάνατζερ από Ηγέτη)

  • Βασικά καθήκοντα προϊσταμένων
  • Σε τι διαφέρουν οι προϊστάμενοι μεταξύ τους;
  • Ποια η ιδιαιτερότητητα του προϊσταμένου στους χώρους της Υγείας;
  • Οι έννοιες Προϊστάμενος και Μάνατζερ – Ηγέτης συμπίπτουν απαραίτητα;
  • Το ηγετικό στοιχείο στην λειτουργία του management
  • O ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;
  • Τι σημαίνει πρακτικά ανθρωποκεντρικός & τι εργοκεντρικός προϊστάμενος;
  • Γιατί οι προϊστάμενοι πρέπει να μετέρχονται διαφορετικές ηγετικές ικανότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον;
  • Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
  • Οι προϊστάμενοι πρέπει να είναι αρεστοί ή χρήσιμοι;

 3. Παρακίνηση – Καθοδήγηση

  • Παρακίνηση και καθοδήγηση προσωπικού
  • Πως επιδρά θετικά ο προϊστάμενος στη συμπεριφορά των υφισ/νων του;
  • Πώς ένας προϊστάμενος αναπτύσσει το προσωπικό του;
  • Τεχνικές βελτίωσης συμπεριφοράς και επίδοσης του προσωπικού
  • Διάγνωση εργασιακών αξιών
  • Ποιας μορφής κίνητρα μπορεί να χρησιμοποιεί ένας προϊστάμενος
  • Παρακίνηση ή Αυτοπαρακίνηση;
  • Καθοδήγηση: πως επηρεάζω θετικά τους άλλους;

 4. Τεχνικές χειρισμού αρνητικών και θετικών συμπεριφορών υφισταμένων (Χειρισμός συγκρούσεων, επιπλήξεων – παρατηρήσεων και κατάλληλη απονομή αναγνώρισης – έπαινος)

  • Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και ανεπιθύμητες καταστάσεις προσωπικού, όπως επιπλήξεις-παρατηρήσεις & συγκρούσεις;
  • Ποιες τεχνικές οφείλει να υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε αρνητικές τέτοιες συμπεριφορές, ώστε να επιδρά εποικοδομητικά & στις περιπτώσεις αυτές;
  • Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι;
  • Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
  • Γιατί αν δεν αποδοθεί με τον κατάλληλο τρόπο η επιβράβευση μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να προκαλέσει ακόμα και προβλήματα;
  • Πώς αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά οι συγκρούσεις;

 5. Διάκριση μεταξύ προσωπικότητας και συμπεριφοράς

  • Ποια η κρίσιμη διαφορά μεταξύ προσωπικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς;
  • Με ποια από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος και γιατί;
  • Πως διαχειρίζεται αποτελεσματικά τέτοια θέματα;
  • Ποια είναι η κατάλληλη επικοινωνία στις περιπτώσεις αυτές;

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:
  - €200 για ιδιωτική συμμετοχή
  - €150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
  - €150 για παρακολούθηση μέσω skype
  - €250 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

20% έκπτωση για εγγραφές 2 εβδομάδες πριν την έναρξη (5 Δεκέμβρη).
10% έκπτωση για εγγραφές 1 εβδομάδα πριν την έναρξη (12 Δεκέμβρη).


Αίτηση Συμμετοχής

*Όνομα
*Επώνυμο
*Email
*Τηλέφωνο
*Επάγγελμα
*Σπουδές
Σχόλια


Παρακολούθηση μέσω SKYPE

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατάθεση σε τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς, Επωνυμία: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
IBAN GR 4001 7174 9000 6749 1150 75821

Καταβολή ποσού στα γραφεία μας (έως 2 ημέρες πριν την έναρξη)

Μέσω τραπεζικής κάρτας ή paypal (παρακάτω σύνδεσμος)

Συμπληρώστε το ποσό που αντιστοιχεί
Other Amount:
Διάρκεια

3 απογεύματα | 12 ώρες


Παρακολούθηση

Κολέγιο René Descartes. Σίνα 31, Κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα.

Δυνατότητα παρακολούθησης και εξ’ αποστάσεως.
Έως 20% έκπτωση για προ-εγγραφές


Γλώσσα Διδασκαλίας

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.


Έντυπο Σεμιναρίου

Επιλέξτε εδώ για να λάβετε το ενημερωτικό έντυπο του σεμιναρίου σε μορφή PDF.


Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο 210 36 44 422 ή στο info@cnam.gr