Σεμινάριο 

Συναισθηματική Νοημοσύνη – EQ

SHARE


Συναισθηματική Νοημοσύνη - EQ

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη


Νέο σεμινάριο από το Κολλέγιο René Descartes, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ.

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

  1. Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη,
  2. Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων,
  3. Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων,
  4. Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.


Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την θέση τους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  - Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
  - Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
  - Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.


Σε ποιους απευθύνεται

Το νέο σεμινάριο από το Κολλέγιο René Descartes απευθύνεται σε νέα και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την διαφορά και την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις ανθρώπινες σχέσεις.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.


Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

 1. Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)

  • Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
  • Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
  • Tι είναι το E.Q. (Emotional Intelligence);
  • Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q Intellectual Intelligence);
  • Ποια είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης;
  • Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
  • Test διάγνωσης

 2. Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

  • Ενα νέο μοντέλο μάθησης
  • Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
  • Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
  • Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
  • Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
  • Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
  • Τεστ ευφυίας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
  • Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
  • Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
  • Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
  • Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων<

 3. Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

  • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται & πώς;
  • Η σημασία του Ολικού Μυαλού
  • Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
  • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
  • Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
  • Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
  • Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
  • Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
  • Proactive ή reactive χαρακτήρες;
  • Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
  • Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

 4. Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

  • Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
  • Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
  • Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
  • Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
  • Γιατί είναι κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του και τους τυχόν πελάτες του;
  • Τι ρόλο παίζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη του προϊσταμένου και πως αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση των υφισταμένων του;
  • Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
  • Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 5. Cases
Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του σεμιναρίου "Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ" (12 ώρες) ανέρχεται σε:
  - €200 για ιδιωτική συμμετοχή
  - €160 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
  - €140 για παρακολούθηση μέσω skype
  - €240 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:

  20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη (10 Απριλίου).
  10% έκπτωση για εγγραφές 1 εβδομάδα πριν την έναρξη (17 Απριλίου).


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*Όνομα
*Επώνυμο
*Email
*Τηλέφωνο
Επάγγελμα
Σπουδές
Σχόλια


 Παρακολούθηση μέσω SKYPE

 Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ *

 Κατάθεση σε τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς, Επωνυμία: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
IBAN GR 4001 7174 9000 6749 1150 75821

 Καταβολή ποσού στα γραφεία μας (έως 2 ημέρες πριν την έναρξη)

 Μέσω τραπεζικής κάρτας ή paypal (παρακάτω σύνδεσμος)

Συμπληρώστε το ποσό που αντιστοιχεί
Other Amount:

logo cerrcle - DIA VIOU

Διάρκεια:

3 απογεύματα | 12 ώρες

Επόμενο:

24-25-26 Απριλίου 2017

Ημέρες/ώρες:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη (17:00-21:00)


Κόστος:

€200 για ιδιώτες
€160 για φοιτητές/ αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 μέσω skype ή μαγνητοσκοπημένα


Έως 20% έκπτωση για προ-εγγραφέςΕισηγητής:

Μανώλης Καλογεράκης

Επικοινωνία:

Για απορίες/διευκρινήσεις σχετικά με το σεμινάριο μπορείτε να επικοινωνήσετε

στο 210 36 44 422 ή στο info@cnam.gr