Σεμινάριο 

Lead Your Team – Ανάπτυξη Συνεργασίας

SHARE


Lead Your Team - Ανάπτυξη Συνεργασίας

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχηΕκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει αντιληπτή σε όλα τα στελέχη μίας επιχείρησης ή οργανισμού, η σημασία της βελτίωσης του τρόπου συνεργασίας όλων των εργαζομένων και των τμημάτων της, καθώς και της δημιουργίας και της διατήρησης αποτελεσματικότερων ομάδων στις τάξεις της.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Προϊστάμενοι:

  • να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές καθοδήγησης και επηρεασμού της επαγγελματικής συμπεριφοράς των υφισταμένων τους.
  • να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητά τους στο χώρο εργασίας τους.
  • να βελτιώνουν το κλίμα αμοιβαίας υποστήριξης&κατανόησής ανάμεσά τους.
  • να ελέγχουν και να αξιολογούν δίκαια την εργασιακή επίδοσή τους.
  • να αναπτύσσουν και να συντηρούν τις δεξιότητες συνεργασίας μεταξύ τους.


- Υφιστάμενοι:

  • να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
  • να διατηρούν τις απαραίτητες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ τους.
  • να αναπτύσσουν τις ικανότητες του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσά τους.
  • να υποστηρίζουν την επίτευξη των ομαδικών στόχων της εταιρίας τους.
  • να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς είτε προς τους συναδέλφους τους είτε προς τους πελάτες τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το νέο σεμινάριο από το René Descartes - Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΙΙ απευθύνεται σε όλους τους προϊσταμένους μίας επιχείρησης, οι οποίοι ηγούνται του προσωπικού τους, και οι οποίοι επιθυμούν μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και των ικανοτήτων τους να εφαρμόζουν τις πρακτικές αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ στο χώρο εργασίας τους & να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Όλο το σεμινάριο διεξάγεται με συμμετοχικές διαδικασίες. Ο εισηγητής αναπτύσσει τις τελευταίες εξελίξεις στο θεωρητικό μέρος και στη συνέχεια μέσα από συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων στα θέματα αυτά οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις που θα αποκτηθούν μέσω ατομικών & ομαδικών ασκήσεων, case – studies, προβολών video και ομαδικών συνεργασιών.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:
 1. Εσωτερική δομή & δυναμική ομάδων

  - Λόγοι δημιουργίας ομάδων στους εργασιακούς χώρους
  - Η δυναμική της ομάδας
  - Τυπικές και άτυπες ομάδες
  - Ποιο είναι το άριστο μέγεθος μίας ομάδας;
  - Οι «μύθοι» της αποτελεσματικής ομάδας
  - Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας ομάδας;
  - Γιατί ένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
  - Γιατί αποτυγχάνουν στους στόχους τους ομάδες με αποδεδειγμένα ικανά άτομα;
  - Τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά των μελών της;
  - Προβλήματα & αίτια αποτυχίας μίας εργασιακής ομάδας.
  - Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
  - Η σημασία της κατάλληλης επιλογής & τοποθέτησης προσωπικού για τη δημιουργία της αποτελεσματικής ομάδας.

 2. Διατήρηση και ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής ομάδας

  - Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων
  - Πως οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις μπορεί να γίνονται εποικοδομητικές;
  - Ποια η διαφορά του να αντιπαρατίθεμαι σε μία ιδέα και όχι στο άτομο που την εκφράζει;
  - Πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας;
  - Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης των ομάδων;
  - Τύποι μελών της ομάδας (κατά Belbin)
  - Πως δημιουργούνται θετικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
  - Πόσο βοηθάει την ανάπτυξη της ομάδας η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
  - Ποιους ρόλους πρέπει να υιοθετεί ένα μέλος μέσα σε μία ομάδα και ποιους πρέπει να αποφεύγει;
  - Η πυραμίδα της αποτελεσματικής ομάδας

 3. Τι σημαίνει αποτελεσματική ομάδα στον χώρο της επιχείρησης;

  - Ποια η διαφορά της ομάδας αυτής από ένα σύνολο ατόμων στους χώρους της;
  - Η ιδιαιτερότητα της ανάπτυξης μίας αποτελεσματικής ομάδας
  - Ποιες οι δυσκολίες της δημιουργίας και συντήρησης μίας τέτοιας ομάδας;
  - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ομάδων εργασίας;
  - Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας; - Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές γνώσεις & ικανότητες;
  - Για την επιτυχημένη απόδοση της ομάδας αυτής, παίζουν ρόλο μόνο οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι εμπειρίες ή και οι συμπεριφορές;
  - Τι προκαλεί τις αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
  - Ποιος έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων;

 4. Ο ρόλος του σύγχρονου προϊσταμένου στην δημιουργία μίας αποτελεσματικής Ομάδας

  - Τι περιλαμβάνεται στην έννοια αποτελεσματική Διοίκηση ομάδας;
  - Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα ενός προϊσταμένου για τη δημιουργία και την ανάπτυξή της;
  - Ποιες είναι οι ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας τέτοιας ομάδας;
  - Πως διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για την δημιουργία και την διατήρηση μίας τέτοιας καλής ομάδας;
  - Πως ένας προϊστάμενος μπορεί να κερδίσει πρακτικά την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας του;
  - Ποια η σημασία της κατάλληλης εκχώρησης αρμοδιοτήτων; - Ποια η σημασία της αυστηρής αλλά δίκαιης αξιολόγησης της επίδοσης στην ομάδα του; - Πώς οι ρόλοι και οι στόχοι κρατούν μία ομάδα συγκροτημένη;
  - Ποιες άλλες τεχνικές (π.χ. brain storming) ενισχύουν την δημιουργία μίας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο του;
  - Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
  - Πότε χρησιμοποιεί την ανθρωποκεντρική και πότε την εργοκεντρική προσέγγιση στη διοικητική του συμπεριφορά;
  - Ποια θεωρείται κατάλληλη και πως την εφαρμόζει;
  - Πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
  - Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά & ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως ανάρμοστες συμπεριφορές και συγκρούσεις;
  - Ποια προσέγγιση υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε αρνητικές συμπεριφορές υφισταμένων; Πιο συγκεκριμένα:
  -- Ποιους κανόνες και στρατηγικές εφαρμόζει για την:
  1) Χειρισμό Συγκρούσεων;
  2) Άσκηση Κριτικής – Επιπλήξεων - Παρατηρήσεων;
  - Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι(ες);
  - Ποια η διάκριση μεταξύ συμπεριφοράς και προσωπικότητας;
  - Με τι από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος;
  - Γιατί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ο προϊστάμενος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός και στην επικοινωνία του;
  - Ποια θεωρείται κατάλληλη επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις; - Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
  - Αν ναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι είναι οι αντίστοιχοι κανόνες για την επιβράβευση - έπαινο;

 5. Ασκήσεις, Case studies


Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του σεμιναρίου "Lead Your Team" (12 ώρες) ανέρχεται σε:
  - €200 για ιδιωτική συμμετοχή
  - €150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
  - €140 για παρακολούθηση μέσω skype ή μαγνητοσκοπημένα
  - €240 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:

  20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.
  10% έκπτωση για εγγραφές έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη.


Αίτηση Συμμετοχής

*Όνομα
*Επώνυμο
*Email
*Τηλέφωνο
*Επάγγελμα
*Σπουδές
Σχόλια


Παρακολούθηση μέσω SKYPE

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατάθεση σε τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς, Επωνυμία: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
IBAN GR 4001 7174 9000 6749 1150 75821

Καταβολή ποσού στα γραφεία μας (έως 2 ημέρες πριν την έναρξη)

Μέσω τραπεζικής κάρτας

Διάρκεια

3 απογεύματα | 12 ώρες


Παρακολούθηση

Κολέγιο René Descartes. Σίνα 31, Κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα.

Δυνατότητα παρακολούθησης και εξ’ αποστάσεως.
Έως 20% έκπτωση για προ-εγγραφές


Γλώσσα Διδασκαλίας

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.


Έντυπο Σεμιναρίου

Επιλέξτε εδώ για να λάβετε το ενημερωτικό έντυπο του σεμιναρίου σε μορφή PDF.


Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο 210 36 44 422 ή στο info@cnam.gr