Μεταπτυχιακό
Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας

Επίπεδο: Master

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 1 έτος ή 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση: Eξ Αποστάσεως

Ο Κλάδος της Υγείας

Ο κλάδος της Υγείας είναι από τους πιο δυναμικούς και διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς στην Ελλάδα.

Η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση για όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι επενδύσεις στην εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη στο φάρμακο, η ανάγκη για ψηφιοποίηση και μετασχηματισμό των υπηρεσιών κ.α., καθιστούν τον χώρο της Υγείας συνεχώς εξελισσόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο.

Αυτές οι αλλαγές γεννούν ευκαιρίες και αυτό αντικατοπρίζεται και στην διαρκή ανάγκη για περισσότερο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να φέρει εις πέρας τις όλο και πιο πολύπλοκες απαιτήσεις του κλάδου, τόσο σε ιατρικό, παρα-ιατρικό και διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο νομικής κάλυψης και ευθυνών εταιριών και ιδιωτών επαγγελματιών.

Στην Ελλάδα, οι εκατοντάδες πάροχοι υγείας και οι χιλιάδες επαγγελματιές που εργάζονται, παράλληλα με μια ολοένα και αυξανόμενη βιομηχανία της Υγείας, καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων νομικής και διοικητικής φύσης. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης στον τομέα, καθιστούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο “Δίκαιο και την Διοίκηση της Υγείας” ως το πλέον απαραίτητο όπλο για τα στελέχη του σήμερα και του αύριο.

Το Μεταπτυχιακό

Το Mεταπτυχιακό «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας» είναι ένα νέο και καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υλοποιείται από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με τον δημόσιο γαλλικό πανεπιστημιακό φορέα CΝΑΜ Paris.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιπέδου Master, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και το οποίο προσφέρεται σε μορφή συμβατή με το ωράριο των εργαζομένων.

Η παρακολούθηση του Mεταπτυχιακού Προγράμματος γίνεται δια ζώσης (Αίθουσα) ή εξ αποστάσεως (e-Αίθουσα).

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εφοδιάσει νέα και πιο έμπειρα νομικά και διοικητικά στελέχη καθώς και νέους αποφοίτους με τις απαραίτητες γνώσεις και εξειδικευμένες ικανότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων νομικής και διοικητικής φύσης που αφορούν τον χώρο της Υγείας.

Το πρόγραμμα διασυνδέει γνωστικά πεδία του Δικαίου και της Διοίκησης που διέπουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Υγείας (Νοσοκομειακές μονάδες, Κέντρα υγείας, Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης, Μονάδες ψυχικής υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ, κ.α.) αλλά και εταιρείες του φαρμακευτικού και εξοπλιστικού κλάδου, του ιατροασφαλιστικού τομέα, και όχι μόνο.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού θα αποκτήσουν μια μοναδική επαγγελματική εξειδίκευση και θα είναι σε θέση να στελεχώσουν νομικά τμήματα οργανισμών και εταιρειών που σχετίζονται με το χώρο της Υγείας, δικηγορικά και συμβουλευτικά γραφεία, καθώς και ανώτερες διοικητικές και διευθυντικές θέσεις, κ.α.

Μέσα από τις ενότητες του προγράμματος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τον πολύπλοκο κλάδο της Υγείας και θα μπορούν να αντιμετωπίζουν πληθώρα προκλήσεων, τόσο νομικής όσο και διοικητικής φύσης.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται:

σε νέους αποφοίτους νομικών, ιατρικών, διοικητικών και λοιπών -σχετικών με το πρόγραμμα- σπουδών,

σε εργαζομένους στη διοίκηση της υγείας,

σε εν ενεργεία νομικούς,

σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας.

Υλοποίηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως (e-learning) σε:

Ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (full-time)
Δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (part-time)

Τα μαθήματα ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου και διαρκούν έως και τον Ιούνιο.

Τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατο πρωί.

 

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος απαιτείται:

Η παρακολούθηση των οκτώ (8) αυτοτελών ενοτήτων,
Ο προαγωγικός βαθμός στα μαθήματα και τις εργασίες,
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η επιτυχής εξέταση της.

Για παραπάνω πληροφορίες για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, δείτε εδώ Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις),

την προσωπική συνέντευξη,

τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι καθηγητές μας

Όλοι οι καθηγητές είναι υψηλού επιπέδου γνώστες της θεματικής ενότητας που διδάσκουν.

Είναι υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και καταξιωμένοι Ακαδημαϊκοί του χώρου της Υγείας, με μεταπτυχιακούς τίτλους, και όλοι τους άνθρωποι με όρεξη να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.

Αναγνώριση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το CNAM Paris τον μεταπτυχιακό τίτλο: “Master Droit, Economie et Gestion Mention Management Sectoriel, Parcours: Gestion et Droit de la Santé” (MR12402A), ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν αιτήσεως στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες σχετικές με το Δίκαιο της Υγείας και 4 ενότητες σχετικά με την Διοίκηση της Υγείας και ολοκληρώνεται με την διπλωματική εργασία.

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας.

1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν, καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Παρουσιάζεται επίσης το Νοµικό Πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Εξετάζονται θέµατα αδειοδότησης φορέων, υπάρχουσες νοµικές µορφές, συµβάσεις, κ.λπ.

2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής δαπάνης.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι τεχνικές κατανοµής των πόρων καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών.

3. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων

Παρουσιάζονται και αναλύονται, µέσα από τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, τα δικαιώµατα ασθενών που απορρέουν από τη Συνταγµατική υποχρέωση του κράτους καθώς και τα ατοµικά δικαιώµατα που απορρέουν από την αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόµου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Γίνεται κατανοητή η έννοµη σχέση επαγγελµατία Υγείας και ασθενή, οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης της ιατρικής πράξης και τυχόν ζητήµατα ευθύνης που µπορούν να αναδυθούν από τη σχέση αυτή και την παραβίαση των δικαιωµάτων των ασθενών.

Έµφαση δίνεται και σε θέµατα ψυχικής Υγείας και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

4. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας

Μέσα από τη σχετική νοµική θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να γεννάται ευθύνη επαγγελµατιών Υγείας και νοµικών προσώπων κατά την παροχή υπηρεσιών Υγείας.

∆ίνεται έµφαση σε πρακτικά παραδείγµατα καθώς και στις σύγχρονες τάσεις της θεωρίας και νοµολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται θέµατα όπως: αστική, ποινική, πειθαρχική ιατρική ευθύνη, ειδικές περιπτώσεις ευθύνης και διαµεσολάβησης.

5. Δίκαιο Φαρμάκου

Αναλύονται βασικές έννοιες του φαρµακευτικού δικαίου και παρουσιάζεται το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει

τις κλινικές µελέτες,

τις άδειες κυκλοφορίας,

τα προσωπικά δεδοµένα,

την κάλυψη δαπανών,

την παραγωγή, διανοµή, τιµολόγηση και πώληση του φαρµάκου και

την απαραίτητη ιατρική ενηµέρωση, διαφήµιση και προώθηση του φαρμάκου.

6. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων, όπως:

Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας,
∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management, κ.λπ.

Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας όπως: Πρότυπα, Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.λπ.

7. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε την διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση.
Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας.
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.
Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης.
Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας.

8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής

Αναλύεται η ρυθµιστική παρέµβαση του νοµοθέτη σε θέµατα όπως: ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων, βλαστοκύτταρα – ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης, αιµοδοσία, εµβολιασµός, εξαρτήσεις, κ.λπ.

Αναπτύσσονται, επίσης, θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας, ώστε οι συµµετέχοντες, µετά το πέρας της ενότητας, να µπορούν να κάνουν εµπεριστατωµένη και θεµελιώδη ανάλυση σε ηθικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή ιατρικά διλήµµατα που δηµιουργούνται από την αλµατώδη πρόοδο των βιοϊατρικών επιστηµών.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της εργασίας.

Δίδακτρα

Το κόστος για εξ αποστάσεως παρακολούθηση ανέρχεται σε €5.700.
Για την περίοδο προεγγραφών, το συνολικό κόστος μειώνεται στα €5.400.

Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά, μέχρι και 24 άτοκες δόσεις για τη διετή παρακολούθηση. Το κόστος καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση εγγραφής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά τον Μάρτιο και οι εγγραφές κλείνουν τον Οκτώβριο ή με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,
2) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας,
Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
Βιογραφικό σημείωμα,
Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει,
Δύο (2) φωτογραφίες.

Αιτήση Εγγραφής2021 - 2023
Έντυπο

Κατεβάστε το έντυπο (pdf) του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Covid-19

Το René Descartes College συμμορφώνεται πλήρως με τις συστάσεις και υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του Υπ. Παιδείας.

Επικοινωνία

Καλέστε μας στο 210 3644422 (09:00 – 18:00)

Στείλτε μας email στο info@cnam.gr

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

    Σπουδές Εξ Αποστάσεως