Μεταπτυχιακό
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Επίπεδο: Master

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση: Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ υλοποιεί σε συνεργασία με τον δημόσιο γαλλικό πανεπιστημιακό φορέα CNAM Paris  το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας», με επιτυχία από το 2002.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοπλιστούν με εξειδικευμένες γνώσεις, να δώσουν μια νέα ώθηση στην καριέρα τους και να αναλάβουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο χώρο της Υγείας.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κατέχουν ηγετικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, σε περισσότερους από 100 διαφορετικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι μονάδες υγείας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλαγές, αλλά και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρμογές. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών μονάδων αλλά και οι περιορισμένοι πόροι του δημοσίου καθιστούν την αποτελεσματικότητα επιτακτική. Οι πρωταγωνιστές του συστήματος της υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονομία και η διοίκηση αποτελούν, πλέον, το καθημερινό τους περιβάλλον.

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

να κατανοήσουν το πολύπλοκο σύστημα υγείας,
να ενδυναμώσουν την κριτική τους σκέψη,
να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες και καινοτόμες τεχνικές, με άμεση εφαρμογή,
να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισμών και να ανελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της υγείας.

Οι φοιτητές μας είναι συνήθως ιατροί, νοσηλεύτριες/ νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, χημικοί, βιολόγοι, βιοτεχνολόγοι, φαρμακοποιοί κ.τλ. Επίσης, είναι απόφοιτοι άλλων σχολών, που εργάζονται σε τμήματα λογιστηρίου, μάρκετινγκ, πωλήσεων, προμηθειών, πληροφορικής, διοίκησης προσωπικού, ποιότητας, κ.τλ., και αναζητούν τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις.

Oι φοιτητές μας συνήθως εργάζονται σε:

 • Ιδιωτικές κλινικές,
 • Παρόχους υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
 • Δημόσια νοσοκομεία,
 • Διαγνωστικά κέντρα,
 • Κέντρα αποκατάστασης,
 • Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,
 • Νεφρολογικά κέντρα,
 • Φαρμακευτικές εταιρείες,
 • Υπηρεσίες ψυχικής υγείας,
 • Κέντρα αποκατάστασης,
 • Κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • Λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας,
 • Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών σε μονάδες υγείας και πρόνοιας,
 • Στελέχη άλλων φορέων που θα ήθελαν να ενταχθούν στο χώρο της υγείας και πρόνοιας.

Υλοποίηση προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται με μερική φοίτηση (part-time) σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

  Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργαζόμενους.
Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε 15 ημέρες, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο κέντρο της Αθήνας (Γαλλικό Ινστιτούτο).

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live-streaming.

  Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται και σε μορφή e-learning για τους επαγγελματίες που κατοικούν εκτός Αθηνών και όσους έχουν απαιτητικά ωράρια.
Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων εξ αποστάσεως, βλέπε Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως.

 

Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν επαγγελματική εμπειρία.

Η επιλογή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας),
την προσωπική συνέντευξη,
τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κολλέγιο ώστε να υποβάλουν ειδικό φάκελο στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι καθηγητές μας

Όλοι οι καθηγητές είναι υψηλού επιπέδου γνώστες της θεματικής ενότητας που διδάσκουν. Είναι υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη του χώρου της Υγείας με μεταπτυχιακούς τίτλους και διεθνώς καταξιωμένοι Ακαδημαϊκοί, όλοι τους άνθρωποι με κέφι και μεράκι να μοιραστούν τη θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους γνώση με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.

Αναγνώριση

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί:

την επαρκή παρακολούθηση των επτά (7) αυτοτελών ενοτήτων,
τον προαγωγικό βαθμό στα μεταπτυχιακά μαθήματα και τις μεταπτυχιακές εργασίες,
την εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τα παραπάνω κριτήρια, αποκτούν τον Μεταπτυχιακό Τίτλο:

“Gestionnaire d’ établissements médicaux et médico-sociaux”.

Ο Τίτλος Σπουδών απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Le CNAM – Paris. Είναι επιπέδου 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από αίτηση στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Ενότητες

1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Παρουσιάζονται τα κυριότερα νοµοθετήµατα του τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας, και ειδικότερα εκείνα που άπτονται των δικαιωµάτων και ενηµέρωσης του ασθενούς, των ευάλωτων οµάδων, της ψυχικής Υγείας, του ιατρικού λάθους, της ευθύνης των παρόχων, του ιατρικού απορρήτου, κ.τλ.

2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και της ιδιωτικής δαπάνης.

Εξετάζονται, επίσης, οι τεχνικές κατανοµής των πόρων, καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων Υγείας.

3. Διαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Πρόνοιας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση,
Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας,
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη,
Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης,
Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

4. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οργανισμών Υγείας

Σκοπός της ενότητας είναι οι συµµετέχοντες να κατανοήσουν τους µηχανισµούς οικονοµικής λειτουργίας των οργανισµών Υγείας και να αποκτήσουν ικανότητες που σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική διοίκησή τους.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται στις αρχές της «Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής» και στην ανάπτυξη των οικονοµικών καταστάσεων, για να εµβαθύνουν, στη συνέχεια, σε στοιχεία του οικονοµικού σχεδιασµού:

Μέθοδοι χρηµατοδότησης: πόροι, αξιολόγηση επενδύσεων, αριθµοδείκτες.
Κοστολόγηση: ανά ιατρική πράξη, ανά τµήµα, σηµείο ισορροπίας.
Λειτουργικά αποτελέσµατα.
Προϋπολογισµοί: αποτελέσµατα χρήσης, ταµειακές ροές, πίνακες παρακολούθησης της λειτουργίας.

5. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται µεταξύ άλλων, τα κάτωθι θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων:

Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management και επικοινωνιακή πολιτική).

Στο δεύτερο µέρος, εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας: πρότυπα, πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.λπ.

6. Στρατηγικές Οργανισμών Υγείας

Στο πρώτο µέρος, προσεγγίζονται έννοιες του Marketing, καθώς και οι τεχνικές προώθησης υπηρεσιών Υγείας, ανάλυση της αγοράς, δηµόσιες σχέσεις, δηµιουργία νέου προϊόντος, χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προώθησης, κ.λπ.

Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασµού και υλοποίησης της Στρατηγικής Μονάδων Υγείας, όπως:

Ανάλυση SWOT.
Τι είναι Στρατηγική και τι όχι.
Σε τι χρησιµεύει σε έναν οργανισµό και ποιες επιπτώσεις επιφέρει η απουσία της.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν σε µακρο- και µικρο-οικονοµικό επίπεδο και πώς επηρεάζουν τη στρατηγική ενός οργανισµού.
Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχειρηµατικών στρατηγικών και ποιος ο τρόπος αξιολόγησής τους και τελικής επιλογής.
Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί στην υλοποίηση της στρατηγικής τους και πώς µπορούν να τα αντιµετωπίσουν.
Γιατί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον, παρουσιάζουν αποκλίσεις στις επιδόσεις τους.

7. Ειδικά Μαθήματα

Πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων, προτείνονται για παρακολούθηση επιπλέον δύο ειδικά θέματα:

Hospital Logistics: διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, προµήθειες, αποθέµατα και αποθήκευση, τάσεις στην αγορά και προβλέψεις, κ.λπ.
Βιοηθική: θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας, που απαντούν σε διλήµµατα ηθικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή ιατρικά, που δηµιουργούνται από την αλµατώδη πρόοδο των Βιοατρικών επιστηµών και της ιατρικής.

8. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος, το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της.

Δίδακτρα

Για ιδιωτική συμμετοχή, το κόστος για παρακολούθηση στην αίθουσα ανέρχεται σε €5.900. Για προεγγραφές €5.600.

Για εξ αποστάσεως παρακολούθηση, το κόστος ανέρχεται σε €5.500.
Για προεγγραφές €5.200.

Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά, μέχρι και 24 άτοκες δόσεις. Το κόστος καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού.

Για εταιρική χρηματοδότηση, το κόστος για παρακολούθηση στην αίθουσα ανέρχεται σε €6.200 και μπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Αίτηση Εγγραφής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά μέσα Μαρτίου. Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η απάντηση ακολουθεί τα κριτήρια επιλογής, και οι εγγραφές κλείνουν με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,
2) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας,
Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
Βιογραφικό σημείωμα,
Βεβαίωση προϋπηρεσίας,
Δύο (2) φωτογραφίες.

Αιτήση Εγγραφής2021 - 2023
Έντυπο

Κατεβάστε το έντυπο (pdf) του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Covid-19

Το René Descartes College συμμορφώνεται πλήρως με τις συστάσεις και υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του Υπ. Παιδείας.

Επικοινωνία

Καλέστε μας στο 210 3644422 (09:00 – 18:00)

Στείλτε μας email στο info@cnam.gr

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

  Έγραψαν για εμάς

  Αθανασία Τζι. – Απόφοιτη 2006-08
  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Προσφέρει ποιότητα, γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης υψηλό, και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης και εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό δυναμικό είναι τόσο καταρτισμένο που να καλύπτει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σε ότι άφορα την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Ιουλία Τζου. – Απόφοιτη 2012-14
  Το κόστος είναι ανάλογο του επιπέδου της εκπαίδευσης που προσφέρεται από εμπειρότατους καθηγητές και πολύ καταξιωμένους στο χώρο τους. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ούσα απόφοιτη του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού!

  Σπουδές Εξ Αποστάσεως