Επιτυχής Υποβολή Αίτησης Εγγραφής

Ευχαριστούμε για την Αίτηση Εγγραφής σας στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

«Kαινοτομία και Δημόσια Διοίκηση».

Θα λάβετε αντίγραφο της Aίτησης που υποβάλατε στο email σας.