Επιτυχής Υποβολή Φόρμας Επικοινωνίας

Ευχαριστούμε που εκδηλώσατε ενδιαφέρον για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

«Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση».

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.