Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την Αίτηση Εγγραφής σας στο Πρόγραμμα

«Diploma in Sales & Commercial Management».

Αντίγραφο της Αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε, θα αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Don’t be shy

Let’s Talk