Επιτυχής Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Υποτροφίας

Ευχαριστούμε για την Αίτηση σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«e-Business & Digital Marketing».

Αντίγραφο της Αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε, θα αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.