Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την Αίτηση Εγγραφής σας στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

«e-Business and Digital Marketing».

Θα λάβετε αντίγραφο της Aίτησης που υποβάλατε στο email σας.