Time & Stress Management

Σύγχρονες πρακτικές Management για εργαζόμενους

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στο χρόνο που εργάζονται, παρότι είναι εργατικοί, ευσυνείδητοι και δραστήριοι, τα αποτελέσματά τους είναι συνήθως κατώτερα των αναμενομένων, ενώ ίσως και να διακατέχονται μόνιμα από στρες, που δύσκολα το αντιμετωπίζουν.

Παρακολούθηση

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες:

  • Time Management (12 ώρες)
  • Stress Management (4 ώρες)

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Time & Stress Management” έχει σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο:

  1. Να αντιληφθεί την σημασία της αποτελεσματικότερης διάθεσης του επαγγελματικού χρόνου του
  2. Να βελτιώσει με τις κατάλληλες τεχνικές την αξιοποίησή του.
  3. Να κατανοήσει τις ενδεχόμενες αιτίες που του προκαλούν stress και να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει εποικοδομητικά για τον εαυτό του.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την πίεση του εργασιακού τους χρόνου.
  • Να διακρίνουν πρακτικά την διαφορά της εργατικότητας από την αποτελεσματικότητα.
  • Να υλοποιούν στον προβλεπόμενο χρόνο τις απαιτήσεις των προϊσταμένων τους.
  • Να μην δίνουν αφορμές για αρνητικά και δυσμενή σχόλια εκ μέρους τους.
  • Να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή αποτελέσματα και ενδεχόμενες συνέπειες στην διαχείριση των στρεσσογόνων παραγόντων που αναπτύσσονται στην εργασία τους.
  • Να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές της επιτυχημένης διαχείρισης του χρόνου τους και του stress τους.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Time Management – Γενικά

  • Ποιες είναι οι συνηθισμένες “παγίδες” στην καθημερινή διαχείριση του χρόνου μου;
  • Έχω εντοπίσει ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι απώλειας του χρόνου μου;
  • Ποια η διαφορά μεταξύ ικανότητας και αποτελεσματικότητας;
  • Γιατί ο εργατικός, ο ευσυνείδητος και ο αφοσιωμένος στη δουλειά του δεν είναι συχνά επιτυχημένος εργαζόμενος;
  • Γιατί ισχύει ο νόμος του Pareto;
  • Σημασία της ιεράρχησης των καθημερινών καθηκόντων μου
  • Κριτήρια ιεράρχησης δραστηριοτήτων
  • Διαφορά επείγοντος και σημαντικού

2. Ανάθεση – εκχώρηση αρμοδιοτήτων

  • Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται στην ανάθεση – εκχώρηση; • Ποιοί λόγοι κρύβονται πίσω από την απροθυμία της ανάθεσης; • Γιατί κάποιοι είμαστε συγκεντρωτικοί;
  • Γιατί ο συγκεντρωτικός εργαζόμενος “βάλλει” μακροπρόθεσμα όχι μόνο κατά του εαυτού του αλλά και των συνεργατών του και της επιχείρησής του;
  • Είτε είμαι προϊστάμενος είτε υφιστάμενος με συμφέρει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων; Αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
  • Γιατί οι συγκεντρωτικοί προϊστάμενοι είναι δυσλειτουργικοί;
  • Πώς παρουσιάζω την εκχώρηση ως κίνητρο;
  • Ποια η διαφορά μεταξύ εκχώρησης, “ξεφορτώματος” και “δεξιού” χεριού;
  • Γιατί αρκετοί προϊστάμενοι δεν πιστεύουν στην εκχώρηση και γιατί συχνά αποτυγχάνουν όταν αποφασίσουν την εφαρμογή της;
  • Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες για την υλοποίηση της εκχώρησης;
  • Γιατί η ανάθεση είναι έμπρακτη απόδειξη της λειτουργίας της Ηγεσίας;

3. Επικοινωνία και Time Management

  • Γιατί χάνουμε χρόνο μέσα από την καθημερινή επικοινωνία μας;
  • Κανόνες αποτελεσματικότερης επικοινωνίας
  • Γιατί είναι αναγκαίο το μήνυμά μου να προσαρμόζεται στον αποδέκτη;
  • Αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αναγκαίο στην επικοινωνία εκτός από κατανοητός ομιλητής να είμαι και καλός ακροατής;
  • Πρότυπο αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάλογα με το ποιόν έχω απέναντί μου

4. Επιπλέον θεματολογίες

  • Αναβλητικότητα και Time Management
  • Πως αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα;
  • Γιατί η τελειομανία δεν είναι πάντοτε θετική και επιθυμητή επιδίωξη;
  • Τρόποι αντιμετώπισης της τελειομανίας, ώστε να θεωρείται χρήσιμη συμπεριφορά
  • Αποτελεσματικός προγραμματισμός και τοποθέτηση στόχων
  • Τι με συμφέρει; Να προλαμβάνω ή να δρω πυροσβεστικά;
  • Σημασία αυτοπειθαρχίας, προσωπικής οργάνωσης και ελέγχου του χρόνου μας
  • Πώς αποφεύγεται η “Ανοικτή πόρτα”
  • Time – Management και ανεπιθύμητοι επισκέπτες
  • Συσκέψεις, συμβούλια και Time Management
  • Πώς αρχειοθετούμε και ταξινομούμε τα έγγραφά μας (ηλεκτρονικά και μη);
  • Τι ρόλο παίζει ο προσωπικός “ενεργειακός κύκλος” μου;
  • Πώς επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το χρόνο τον δικό μου ή των άλλων συνεργατών μου ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας, της παρακίνησης, της ομαδικής δουλειάς & της λήψης αποφάσεων;
  • Πώς τελικά μπορώ να οργανώνω τον χρόνο μου, ώστε να δουλεύω πιο αποτελεσματικά;
  • Δραστηριότητες “κλειδιά” στο Time Management

5. Stress Management

  • Φύση του στρες
  • Πως δημιουργείται και τι δημιουργεί
  • Γιατί δεν είναι σωστό ότι το stress είναι πάντα δημιουργικό;
  • Αιτίες δημιουργίας στο εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον
  • Σύνδεση στρες και παραγωγικότητας
  • Συνέπειες του stress για τον εργαζόμενο και επιπτώσεις του για την επιχείρηση
  • Stress και επίδραση στην προσωπικότητα του εργαζόμενου
  • Stress και σύνδεση με προσωπικότητα τύπου Α και τύπου Β
  • Ποιοι ανήκουν στην «ομάδα υψηλότερου κινδύνου» & κινδυνεύουν περισσότερο;
  • Ποια είναι η σωστή ένταση του stress; Τι είναι το «ευστρές και το ντιστρές»;
  • Το stress ανακουφίζεται ή επιβαρύνεται από τις συνήθειες της ζωής;
  • Το stress προλαμβάνεται ή καταστέλλεται;
  • Πώς ελέγχεται και πως αντιμετωπίζεται το stress;
  • Γιατί είναι πια μύθος ότι το stress δηλώνει επαγγελματική καταξίωση;
  • Τι μέτρα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
  • Γιατί ενώ είναι φυσιολογική πλέον συνέπεια για τους εργαζομένους η αύξηση του stress, οι προκαλούμενες διαταραχές μας πιάνουν απροετοίμαστους;
  • Πώς μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό για τον εαυτό μας και την επιχείρηση;
  • Γιατί, είναι αποτελεσματικότερο να το αντιμετωπίζει το ίδιο το άτομο;
  • Σχέδιο δράσης σε προσωπικό επίπεδο
  • Τεχνικές μείωσης – εξάλειψης του στρες
Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης έχει πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE (London School of Economics), με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation και είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Επιτέλεσε στέλεχος επί 25ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Time & Stress Management
Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

Διάρκεια
16 ώρες
(4 απογεύματα)

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στο χρόνο που εργάζονται, παρότι είναι εργατικοί, ευσυνείδητοι και δραστήριοι, τα αποτελέσματά τους είναι συνήθως κατώτερα των αναμενομένων, ενώ ίσως και να διακατέχονται μόνιμα από στρες, που δύσκολα το αντιμετωπίζουν.

Παρακολούθηση

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες:

 • Time Management (12 ώρες)
 • Stress Management (4 ώρες)

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Time & Stress Management” έχει σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο:

 1. Να αντιληφθεί την σημασία της αποτελεσματικότερης διάθεσης του επαγγελματικού χρόνου του
 2. Να βελτιώσει με τις κατάλληλες τεχνικές την αξιοποίησή του.
 3. Να κατανοήσει τις ενδεχόμενες αιτίες που του προκαλούν stress και να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει εποικοδομητικά για τον εαυτό του.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την πίεση του εργασιακού τους χρόνου.
 • Να διακρίνουν πρακτικά την διαφορά της εργατικότητας από την αποτελεσματικότητα.
 • Να υλοποιούν στον προβλεπόμενο χρόνο τις απαιτήσεις των προϊσταμένων τους.
 • Να μην δίνουν αφορμές για αρνητικά και δυσμενή σχόλια εκ μέρους τους.
 • Να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή αποτελέσματα και ενδεχόμενες συνέπειες στην διαχείριση των στρεσσογόνων παραγόντων που αναπτύσσονται στην εργασία τους.
 • Να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές της επιτυχημένης διαχείρισης του χρόνου τους και του stress τους.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Time Management – Γενικά

 • Ποιες είναι οι συνηθισμένες “παγίδες” στην καθημερινή διαχείριση του χρόνου μου;
 • Έχω εντοπίσει ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι απώλειας του χρόνου μου;
 • Ποια η διαφορά μεταξύ ικανότητας και αποτελεσματικότητας;
 • Γιατί ο εργατικός, ο ευσυνείδητος και ο αφοσιωμένος στη δουλειά του δεν είναι συχνά επιτυχημένος εργαζόμενος;
 • Γιατί ισχύει ο νόμος του Pareto;
 • Σημασία της ιεράρχησης των καθημερινών καθηκόντων μου
 • Κριτήρια ιεράρχησης δραστηριοτήτων
 • Διαφορά επείγοντος και σημαντικού

2. Ανάθεση – εκχώρηση αρμοδιοτήτων

 • Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται στην ανάθεση – εκχώρηση; • Ποιοί λόγοι κρύβονται πίσω από την απροθυμία της ανάθεσης; • Γιατί κάποιοι είμαστε συγκεντρωτικοί;
 • Γιατί ο συγκεντρωτικός εργαζόμενος “βάλλει” μακροπρόθεσμα όχι μόνο κατά του εαυτού του αλλά και των συνεργατών του και της επιχείρησής του;
 • Είτε είμαι προϊστάμενος είτε υφιστάμενος με συμφέρει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων; Αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
 • Γιατί οι συγκεντρωτικοί προϊστάμενοι είναι δυσλειτουργικοί;
 • Πώς παρουσιάζω την εκχώρηση ως κίνητρο;
 • Ποια η διαφορά μεταξύ εκχώρησης, “ξεφορτώματος” και “δεξιού” χεριού;
 • Γιατί αρκετοί προϊστάμενοι δεν πιστεύουν στην εκχώρηση και γιατί συχνά αποτυγχάνουν όταν αποφασίσουν την εφαρμογή της;
 • Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες για την υλοποίηση της εκχώρησης;
 • Γιατί η ανάθεση είναι έμπρακτη απόδειξη της λειτουργίας της Ηγεσίας;

3. Επικοινωνία και Time Management

 • Γιατί χάνουμε χρόνο μέσα από την καθημερινή επικοινωνία μας;
 • Κανόνες αποτελεσματικότερης επικοινωνίας
 • Γιατί είναι αναγκαίο το μήνυμά μου να προσαρμόζεται στον αποδέκτη;
 • Αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αναγκαίο στην επικοινωνία εκτός από κατανοητός ομιλητής να είμαι και καλός ακροατής;
 • Πρότυπο αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάλογα με το ποιόν έχω απέναντί μου

4. Επιπλέον θεματολογίες

 • Αναβλητικότητα και Time Management
 • Πως αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα;
 • Γιατί η τελειομανία δεν είναι πάντοτε θετική και επιθυμητή επιδίωξη;
 • Τρόποι αντιμετώπισης της τελειομανίας, ώστε να θεωρείται χρήσιμη συμπεριφορά
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός και τοποθέτηση στόχων
 • Τι με συμφέρει; Να προλαμβάνω ή να δρω πυροσβεστικά;
 • Σημασία αυτοπειθαρχίας, προσωπικής οργάνωσης και ελέγχου του χρόνου μας
 • Πώς αποφεύγεται η “Ανοικτή πόρτα”
 • Time – Management και ανεπιθύμητοι επισκέπτες
 • Συσκέψεις, συμβούλια και Time Management
 • Πώς αρχειοθετούμε και ταξινομούμε τα έγγραφά μας (ηλεκτρονικά και μη);
 • Τι ρόλο παίζει ο προσωπικός “ενεργειακός κύκλος” μου;
 • Πώς επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το χρόνο τον δικό μου ή των άλλων συνεργατών μου ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας, της παρακίνησης, της ομαδικής δουλειάς & της λήψης αποφάσεων;
 • Πώς τελικά μπορώ να οργανώνω τον χρόνο μου, ώστε να δουλεύω πιο αποτελεσματικά;
 • Δραστηριότητες “κλειδιά” στο Time Management

5. Stress Management

 • Φύση του στρες
 • Πως δημιουργείται και τι δημιουργεί
 • Γιατί δεν είναι σωστό ότι το stress είναι πάντα δημιουργικό;
 • Αιτίες δημιουργίας στο εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον
 • Σύνδεση στρες και παραγωγικότητας
 • Συνέπειες του stress για τον εργαζόμενο και επιπτώσεις του για την επιχείρηση
 • Stress και επίδραση στην προσωπικότητα του εργαζόμενου
 • Stress και σύνδεση με προσωπικότητα τύπου Α και τύπου Β
 • Ποιοι ανήκουν στην «ομάδα υψηλότερου κινδύνου» & κινδυνεύουν περισσότερο;
 • Ποια είναι η σωστή ένταση του stress; Τι είναι το «ευστρές και το ντιστρές»;
 • Το stress ανακουφίζεται ή επιβαρύνεται από τις συνήθειες της ζωής;
 • Το stress προλαμβάνεται ή καταστέλλεται;
 • Πώς ελέγχεται και πως αντιμετωπίζεται το stress;
 • Γιατί είναι πια μύθος ότι το stress δηλώνει επαγγελματική καταξίωση;
 • Τι μέτρα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
 • Γιατί ενώ είναι φυσιολογική πλέον συνέπεια για τους εργαζομένους η αύξηση του stress, οι προκαλούμενες διαταραχές μας πιάνουν απροετοίμαστους;
 • Πώς μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό για τον εαυτό μας και την επιχείρηση;
 • Γιατί, είναι αποτελεσματικότερο να το αντιμετωπίζει το ίδιο το άτομο;
 • Σχέδιο δράσης σε προσωπικό επίπεδο
 • Τεχνικές μείωσης – εξάλειψης του στρες
Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης έχει πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE (London School of Economics), με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation και είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Επιτέλεσε στέλεχος επί 25ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Don’t be shy

Let’s Talk