Τα Μεταπτυχιακά

Η γνώση που γίνεται εργαλείο. Άμεσα!

 

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ παρέχει εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, διεθνούς αναγνώρισης, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απευθύνονται τα Προγράμματα του, και είναι σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα Προγράμματα είναι τα ίδια με αυτά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), και τα πτυχία αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως επαγγελματικά ισοδύναμα κατόπιν κατάθεσης φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ).

Τα Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

 

Coming soon…

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με το Cnam, θα προσφέρει τρία NEA Μεταπτυχιακά :

    1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικό και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
    2. Προοπτική, Καινοτομία και Δημόσια Διοίκηση

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!