Τα Μεταπτυχιακά

Η γνώση που γίνεται εργαλείο. Άμεσα!

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ παρέχει εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, διεθνούς αναγνώρισης, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απευθύνονται τα Προγράμματα του, και είναι σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα Προγράμματα είναι τα ίδια με αυτά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), και τα πτυχία αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως επαγγελματικά ισοδύναμα κατόπιν κατάθεσης φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ).

Τα Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση Eξ Αποστάσεως

 

Τελευταία ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα: 4 Δεκεμβρίου 2021

 

Το Mεταπτυχιακό «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υλοποιείται από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με τον γαλλικό πανεπιστημιακό φορέα Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Πρόκειται για ένα Master προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να απαντά στις ανάγκες αλλά και στο απαιτητικό ωράριο και των εργαζομένων.

Η παρακολούθηση του Mεταπτυχιακού Προγράμματος προσφέρεται σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning) χρησιμοποιώντας άριστη υλικοτεχνική υποδομή και πλατφόρμα εκμάθησης.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Ο κλάδος της Υγείας είναι από τους πιο δυναμικούς και διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς στην Ελλάδα.

Η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση για όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι επενδύσεις στην εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη στο φάρμακο, η ανάγκη για ψηφιοποίηση και μετασχηματισμό των υπηρεσιών κ.α., καθιστούν τον χώρο της Υγείας συνεχώς εξελισσόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο.

Αυτές οι αλλαγές γεννούν ευκαιρίες και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην διαρκή ανάγκη για περισσότερο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να φέρει εις πέρας τις όλο και πιο πολύπλοκες απαιτήσεις του κλάδου, τόσο σε ιατρικό, παρα-ιατρικό και διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο νομικής κάλυψης και ευθυνών εταιριών και ιδιωτών επαγγελματιών.

Στην Ελλάδα, οι εκατοντάδες πάροχοι υγείας και οι χιλιάδες επαγγελματίες που εργάζονται, παράλληλα με μια ολοένα και αυξανόμενη βιομηχανία της Υγείας, καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων νομικής και διοικητικής φύσης. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης στον τομέα, καθιστούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο “Δίκαιο και την Διοίκηση της Υγείας” ως το πλέον απαραίτητο όπλο για τα στελέχη του σήμερα και του αύριο.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει στιβαρές γνώσεις νομικής, επιπλέον των διοικητικών ικανοτήτων σε νομικούς, ιατρούς, διοικητικά στελέχη της υγείας, κλπ. ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά θέματα νομικής και διοικητικής φύσης που αφορούν τον χώρο ων οργανισμών παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα διασυνδέει γνωστικά πεδία του Δικαίου και της Διοίκησης που διέπουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Υγείας (Νοσοκομειακές μονάδες, Κέντρα υγείας, Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης, Μονάδες ψυχικής υγείας…) αλλά και εταιρείες του φαρμακευτικού και εξοπλιστικού κλάδου, του ιατρο-ασφαλιστικού τομέα.

Μέσα από τις ενότητες του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τον πολύπλοκο κλάδο της Υγείας και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν πληθώρα προκλήσεων, τόσο νομικής όσο και διοικητικής φύσης ώστε να μπορούν να εξελιχθούν στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας, εργαζόμενους και αποφοίτους ιατρικών, νομικών, διοικητικών και λοιπών σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων:

 • σε νέους αποφοίτους νομικών, ιατρικών, διοικητικών και λοιπών -σχετικών με το πρόγραμμα- σπουδών,
 • σε εργαζομένους στη διοίκηση της υγείας,
 • σε εν ενεργεία νομικούς,
 • σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας.
Υλοποίηση προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση  εξ αποστάσεως ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν τόσο οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν απαιτητικά ωράρια όσο και όσοι κατοικούν στην επαρχία και το εξωτερικό.

Οι τηλεδιασκέψεις, ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου και διαρκούν έως και τον Ιούνιο.
Διεξάγονται Σάββατο πρωί και η διάρκειά τους είναι 2.5 ώρες.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους.

Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις μαγνητοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Καθηγητές

Οι καθηγητές του Κολλεγίου έχουν μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία πάνω στην θεματική ενότητα την οποία διδάσκουν.

Πρόκειται για υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και καταξιωμένους Ακαδημαϊκούς του χώρου της Υγείας με μεταπτυχιακούς τίτλους, όλοι τους με όρεξη να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Αναγνώριση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το γαλλικό Πανεπιστήμιο Cnam τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

Master Droit, Economie et Gestion Mention Management Sectoriel, Parcours: Gestion et Droit de la Santé” (MR12402A), ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες σχετικές με το Δίκαιο της Υγείας και 4 ενότητες σχετικά με την Διοίκηση της Υγείας και ολοκληρώνεται με την διπλωματική εργασία.

 

Ενότητες Προγράμματος

 

 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
 2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας
 3. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων
 4. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας
 5. Δίκαιο Φαρμάκου
 6. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 7. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας
 8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας.

 

 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν, καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Παρουσιάζεται επίσης το Νοµικό Πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Εξετάζονται θέµατα αδειοδότησης φορέων, υπάρχουσες νοµικές µορφές, συµβάσεις, κ.λπ.

 

 1. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής δαπάνης.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι τεχνικές κατανοµής των πόρων καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών.

 

 1. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων

Παρουσιάζονται και αναλύονται, µέσα από τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, τα δικαιώµατα ασθενών που απορρέουν από τη Συνταγµατική υποχρέωση του κράτους καθώς και τα ατοµικά δικαιώµατα που απορρέουν από την αρχή της αυτοδιάθεσης του ατόµου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Γίνεται κατανοητή η έννοµη σχέση επαγγελµατία Υγείας και ασθενή, οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης της ιατρικής πράξης και τυχόν ζητήµατα ευθύνης που µπορούν να αναδυθούν από τη σχέση αυτή και την παραβίαση των δικαιωµάτων των ασθενών.

Έµφαση δίνεται και σε θέµατα ψυχικής Υγείας και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

 

 1. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας

Μέσα από τη σχετική νοµική θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να γεννάται ευθύνη επαγγελµατιών Υγείας και νοµικών προσώπων κατά την παροχή υπηρεσιών Υγείας.

∆ίνεται έµφαση σε πρακτικά παραδείγµατα καθώς και στις σύγχρονες τάσεις της θεωρίας και νοµολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται θέµατα όπως: αστική, ποινική, πειθαρχική ιατρική ευθύνη, ειδικές περιπτώσεις ευθύνης και διαµεσολάβησης.

 

 1. Δίκαιο Φαρμάκου

Αναλύονται βασικές έννοιες του φαρµακευτικού δικαίου και παρουσιάζεται το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις κλινικές µελέτες, τις άδειες κυκλοφορίας, τα προσωπικά δεδοµένα, την κάλυψη δαπανών, την παραγωγή, διανοµή, τιµολόγηση και πώληση του φαρµάκου και την απαραίτητη ιατρική ενηµέρωση, διαφήµιση και προώθηση του φαρμάκου.

 

 1. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων, όπως:

 • Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
 • Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
 • ∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
 • ∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας,
 • ∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management, κ.λπ.

Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας όπως: Πρότυπα, Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.λπ.

 

 1. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Προνοίας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε την διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

 • Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση.
 • Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας.
 • Συναισθηµατική Νοηµοσύνη.
 • Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας.

 

 1. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής

Αναλύεται η ρυθµιστική παρέµβαση του νοµοθέτη σε θέµατα όπως: ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων, βλαστοκύτταρα – ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης, αιµοδοσία, εµβολιασµός, εξαρτήσεις, κ.λπ.

Αναπτύσσονται, επίσης, θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας, ώστε οι συµµετέχοντες, µετά το πέρας της ενότητας, να µπορούν να κάνουν εµπεριστατωµένη και θεµελιώδη ανάλυση σε ηθικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή ιατρικά διλήµµατα που δηµιουργούνται από την αλµατώδη πρόοδο των βιοϊατρικών επιστηµών.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της εργασίας.

Δίδακτρα

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

Αίτηση Εγγραφής

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της.

Η απάντηση ακολουθεί τα κριτήρια επιλογής, και οι εγγραφές κλείνουν με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,

2) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
  • Βιογραφικό σημείωμα,
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει.
grammika_out-04

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση Αίθουσα/Eξ Αποστάσεως

 

Τελευταία ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα: 4 Δεκεμβρίου 2021

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» υλοποιείται σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), με επιτυχία από το 2002.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοπλιστούν με εξειδικευμένες γνώσεις, να δώσουν μια νέα ώθηση στην καριέρα τους και να αναλάβουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο χώρο της Υγείας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή με τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά

Οι μονάδες υγείας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλαγές, αλλά και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρμογές. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών μονάδων αλλά και οι περιορισμένοι πόροι του δημοσίου καθιστούν την αποτελεσματικότητα επιτακτική.

Οι πρωταγωνιστές του συστήματος της υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονομία και η διοίκηση αποτελούν, πλέον, το καθημερινό τους περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα προετοιμάζει στελέχη για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισμών και να διακριθούν στον δυναμικό και ανερχόμενο κλάδο της Υγείας.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

 

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, κάθε 15 ημέρες για την παρακολούθηση του προγράμματος σε μορφή part-time, και κάθε εβδομάδα για την παρακολούθηση του προγράμματος σε ένα ακαδημαϊκό έτος (full-time).

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υποθρεγείου Παιδίας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming.

 

Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2.5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία 1 τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις μαγνητοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.

Ποιοι είναι οι φοιτητές

Απόφοιτοι ιατρικής, οικονομίας, πληροφορικής, νοσηλευτικής, μαιευτικής, βιολογίας και άλλων σχολών που ζητούν τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις σε Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στελέχη από άλλους χώρους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Οι απόφοιτοί μας στελεχώνουν σήμερα ηγετικές θέσεις, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περισσότερους από 100 διαφορετικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν επαγγελματική εμπειρία.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κολλέγιο ώστε να υποβάλουν ειδικό φάκελο στο Πανεπιστήμιο προκειμένου να εξεταστεί αν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η επιλογή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • Τον προσωπικό φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Καθηγητές

Το Πρόγραμμα διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά από καταξιωμένα διευθυντικά στελέχη του χώρου της υγείας και ακαδημαϊκούς με εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο διδασκαλίας. Άνθρωποι με κέφι και μεράκι να μεταδώσουν τη θεωρητική αλλά και επαγγελματική τους γνώση στους αυριανούς συναδέλφους.

Τίτλος Σπουδών

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τα κριτήρια των έξι αυτοτελών ενοτήτων και την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασία, αποκτούν τον Μεταπτυχιακό Τίτλο:

Gestionnaire d’établissements médicaux et médico-sociaux”.

Ο Τίτλος Σπουδών είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο CNAM στους γάλλους αποφοίτους. Είναι επιπέδου 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά, ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, μετά από αίτηση στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 6 ενότητες και ολοκληρώνεται με την διπλωματική εργασία.

 

Ενότητες Προγράμματος

 

 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
 2. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας
 3. Διαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Πρόνοιας
 4. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οργανισμών Υγείας
 5. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 6. Στρατηγικές Οργανισμών Υγείας
Ειδικά Μαθήματα
 1. Hospital Logistics
 2. Βιοηθική

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας.

 

 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας

Αναλύονται η δοµή και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος Υγείας, των φορέων που το απαρτίζουν καθώς και το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µια παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων Υγείας.

Παρουσιάζονται τα κυριότερα νοµοθετήµατα του τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας, και ειδικότερα εκείνα που άπτονται των δικαιωµάτων και ενηµέρωσης του ασθενούς, των ευάλωτων οµάδων, της ψυχικής Υγείας, του ιατρικού λάθους, της ευθύνης των παρόχων, του ιατρικού απορρήτου, κ.τλ.

 

 1. Οικονομικά και Χρηματοδότηση Συστημάτων Υγείας

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οργάνωσης και χρηµατοδότησης των συστηµάτων Υγείας, καθώς και στις πολιτικές πρόληψης και περίθαλψης.

Αναλύονται οι έννοιες της προσφοράς και ζήτησης παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, ο ρόλος των δηµόσιων ασφαλιστικών ταµείων, της ιδιωτικής ασφάλισης και της ιδιωτικής δαπάνης.

Εξετάζονται, επίσης, οι τεχνικές κατανοµής των πόρων, καθώς και θέµατα κοστολόγησης και τιµολόγησης (ΚΕΝ ή DRGs) των υπηρεσιών των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων Υγείας.

 

 1. Διαχείριση Ανθρωπίνων και Στρατηγικών Πόρων στους Οργανισμούς Υγείας και Πρόνοιας

Προσεγγίζονται θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως:

 • Αποτελεσµατική ηγεσία, παρακίνηση και καθοδήγηση,
 • Team working, team building και αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας,
 • Συναισθηµατική Νοηµοσύνη,
 • Λήψη αποφάσεων, ανάθεση – εκχώρηση αρµοδιοτήτων και αξιολόγηση επίδοσης,
 • Επικοινωνία στους επαγγελµατικούς χώρους.

Αναλύονται, επίσης, οι εργασιακές σχέσεις και παρουσιάζονται στοιχεία εργατικού δικαίου και οργανογράµµατος των µονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

 

 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οργανισμών Υγείας

Σκοπός της ενότητας είναι οι συµµετέχοντες να κατανοήσουν τους µηχανισµούς οικονοµικής λειτουργίας των οργανισµών Υγείας και να αποκτήσουν ικανότητες που σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική διοίκησή τους.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται στις αρχές της «Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής» και στην ανάπτυξη των οικονοµικών καταστάσεων, για να εµβαθύνουν, στη συνέχεια, σε στοιχεία του οικονοµικού σχεδιασµού:

 • Μέθοδοι χρηµατοδότησης: πόροι, αξιολόγηση επενδύσεων, αριθµοδείκτες.
 • Κοστολόγηση: ανά ιατρική πράξη, ανά τµήµα, σηµείο ισορροπίας.
 • Λειτουργικά αποτελέσµατα.
 • Προϋπολογισµοί: αποτελέσµατα χρήσης, ταµειακές ροές, πίνακες παρακολούθησης της λειτουργίας.

 

 1. Ποιότητα, Πιστοποιήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στο πρώτο µέρος, αναπτύσσονται µεταξύ άλλων, τα κάτωθι θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και Πιστοποιήσεων:

 • Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας,
 • Στατιστικά εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας,
 • ∆ιαδικασίες πιστοποίησης,
 • ∆ιαπίστευση µονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
 • ∆ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς Υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές risk management και επικοινωνιακή πολιτική).

Στο δεύτερο µέρος, εξετάζονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Υγείας: πρότυπα, πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, κ.λπ.

 

 1. Στρατηγικές Οργανισμών Υγείας

Στο πρώτο µέρος, προσεγγίζονται έννοιες του Marketing, καθώς και οι τεχνικές προώθησης υπηρεσιών Υγείας, ανάλυση της αγοράς, δηµόσιες σχέσεις, δηµιουργία νέου προϊόντος, χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προώθησης, κ.λπ.

 • Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασµού και υλοποίησης της Στρατηγικής Μονάδων Υγείας, όπως:
 • Ανάλυση SWOT.
 • Τι είναι Στρατηγική και τι όχι.
 • Σε τι χρησιµεύει σε έναν οργανισµό και ποιες επιπτώσεις επιφέρει η απουσία της.
 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν σε µακρο- και µικρο-οικονοµικό επίπεδο και πώς επηρεάζουν τη στρατηγική ενός οργανισµού.
 • Ποιες είναι οι κατηγορίες επιχειρηµατικών στρατηγικών και ποιος ο τρόπος αξιολόγησής τους και τελικής επιλογής.
 • Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί στην υλοποίηση της στρατηγικής τους και πώς µπορούν να τα αντιµετωπίσουν.
 • Γιατί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον, παρουσιάζουν αποκλίσεις στις επιδόσεις τους.

 

 1. Ειδικά Μαθήματα

Πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων, προτείνονται για παρακολούθηση επιπλέον δύο ειδικά θέματα:

 • Hospital Logistics: διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, προµήθειες, αποθέµατα και αποθήκευση, τάσεις στην αγορά και προβλέψεις, κ.λπ.
 • Βιοηθική: θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας, που απαντούν σε διλήµµατα ηθικά, οικονοµικά, κοινωνικά ή ιατρικά, που δηµιουργούνται από την αλµατώδη πρόοδο των Βιοατρικών επιστηµών και της ιατρικής.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόκειται για την σε βάθος διερεύνηση ενός θέµατος, το οποίο εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.

Η επιλογή του θέµατος γίνεται µε βάση τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και µετά από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα, ο οποίος αναλαµβάνει και την επίβλεψη της.

Δίδακτρα

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

Αίτηση Εγγραφής

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της.

Η απάντηση ακολουθεί τα κριτήρια επιλογής, και οι εγγραφές κλείνουν με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,

2) Να αποστείλουν ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
  • Βιογραφικό σημείωμα,
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας,
  • Δύο (2) φωτογραφίες.
grammika_out-04

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια 13 μήνες

Υλοποίηση Αίθουσα

 

Τελευταία ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα: 1 Δεκεμβρίου 2021

 

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ ανταποκρινόμενο στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα προσφέρει ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο «e-Business & Digital Marketing» που στοχεύει να διαμορφώσει τους αυριανούς πρωταγωνιστές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Γενικά για το πρόγραμμα

Τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν;

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) είναι η ψηφιοποίηση όλων των οικονομικών ενεργειών και δράσεων μια επιχείρησης.

Ο πιο διαδεδομένος τίτλος, ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), αποτελεί μόνο ένα μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή επικοινωνία σε όλες τις δομές είτε είναι εμπορικές (e-shop, B2B), είτε είναι για προμήθειες και εφοδιαστική αλυσίδα (e-procurement, logistics), είτε βεβαίως για επικοινωνία (social media, search, digital marketing etc).

Το μεταπτυχιακό αυτό, στοχεύει στο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με όλες τις γνώσεις όχι μόνο στα θέματα του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) αλλά και να τους δώσει μια ολιστική γνώση των θεμάτων που άπτονται των σημερινών επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation).

 

Τι είναι το digital transformation;

Όλες οι εταιρείες σήμερα και ολόκληρη η επιχειρηματική, διοικητική, εκπαιδευτική και σχεδόν όλες οι δραστηριότητες βιώνουν μια μεγάλη αλλαγή και συντελείται ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτές οι αλλαγές επισπεύσθηκαν με την έλευση της πανδημίας και η τηλε-εργασία, τα e-shops και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον η νέα πραγματικότητα.

Στις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται με την αλλαγή σε σχεδόν κάθε δομή, είτε είναι πωλήσεις, μάρκετινγκ, είτε παραγωγή, χρηματοοικονομική διοίκηση, προμήθειες κλπ. Όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κάνει την κάθε επιχείρηση πλέον ένα λεγόμενο e-Business, είτε δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες είτε στο e-commerce.

Η δημιουργία των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων των εταιρειών, δημιουργούν ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον καθιστώντας αναγκαίο τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;

Με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται, τα στελέχη του σήμερα οφείλουν να εξοπλιστούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να καταλάβουν πλήρως όλες τις δυναμικές της σύγχρονης επιχείρησης και του ψηφιακού περιβάλλοντος, αλλά και να μπορούν να είναι ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις, τώρα και στο μέλλον.

Οι εταιρείες σήμερα και το ανθρώπινο δυναμικό, οφείλουν να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Σε τι μπορεί να μου χρησιμεύσει;

Στο μεταπτυχιακό αυτό, οι φοιτητές καλούνται να οργανώσουν την σκέψη τους και τις γνώσεις τους γύρω από το νέο αυτό ψηφιακό πλαίσιο, και είτε να εξοπλιστούν με νέες γνώσεις και ικανότητες είτε να αναβαθμίσουν και να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να μάθουν τα πάντα γύρω από την λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις στα τεχνικά θέματα του e-commerce.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να αναλάβουν και να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και να εξελιχθούν στις ανώτερες διευθυντικές και όχι μόνο θέσεις.

 

Σε ποιον απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, όσο και σε όσους δραστηριοποιούνται ατομικά στο επιχειρείν ή σκοπεύουν να εμπλακούν άμεσα. Καθώς το πρόγραμμα απαιτεί την δυναμική συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων γύρω από τις επιχειρήσεις και το digital marketing γενικά, καλό είναι οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό να έχουν κάποια πρότερη γνώση από management, marketing, sales ή/και γενικότερα την λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης, δεδομένου ότι πολλές έννοιες είναι στα αγγλικά και μια ολόκληρη ενότητα διδάσκεται από καθηγητές του CNAM στα αγγλικά, η γνώση της αγγλικής πρέπει να είναι καλή.

 

Τι προοπτικές δίνει;

Αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό, ο φοιτητής θα έχει μια πλήρη και σφαιρική γνώση πολλών θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης επιχείρησης και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα έχει εξοπλιστεί με πολλές θεωρητικές αλλά τεχνικές γνώσεις οι οποίες θα τον διαφοροποιήσουν σημαντικά στην αγορά εργασίας και θα του επιτρέψουν να συμμετέχει και να πρωταγωνιστήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα στην αγορά, είτε είναι μικρά σε διάρκεια και γενικά ή μόνο τεχνικά καλύπτοντας μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του digital marketing (google ads, Facebook ads, google analytics κλπ.), είτε δεν καλύπτουν θεματικά πεδία γύρω από την σύγχρονη επιχείρηση. Επίσης, λίγα μόνο προσφέρουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο καθώς συνήθως είναι απλά certifications.

Ο απόφοιτος που εργάζεται ήδη, θα μπορέσει να ανελιχθεί επαγγελματικά και να διεκδικήσει θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης σε πολλά τμήματα όπως marketing, πωλήσεις, e-commerce και γενικά senior managerial θέσεις.

Ο απόφοιτος που τρέχει ή σκοπεύει να τρέξει δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες γνώσεις και τεχνικές που θα τους παρέχει το μεταπτυχιακό.

Για το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, μεγάλη σημασία έχει η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Σκοπός των μεταπτυχιακών είναι μέσα από την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, οι απόφοιτοι να μπορέσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά και να υλοποιήσουν οποιονδήποτε επαγγελματικό προγραμματισμό και στόχο έχουν.

 

Είναι το πρόγραμμα τεχνικό;

Ναι, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει τεχνικές γνώσεις αλλά δεν μένει εκεί. Οι εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το digital marketing, το e-commerce, τις νέες τάσεις και συμπεριφορές, την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων κ.α., αποσκοπούν να κάνουν τον απόφοιτο να ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας για τις σε βάθος γνώσεις.

Σκοπός όμως του μεταπτυχιακού είναι να παρέχει πέρα από τεχνικές γνώσεις, και τις σφαιρικές αλλά αναγκαίες γνώσεις στα θέματα που άπτονται της σύγχρονης επιχείρησης. Ενότητες όπως το project management, το international corporate strategy και το management of information systems κλπ, θα δώσουν στον απόφοιτο την ικανότητα διαμόρφωσης ενός ολόκληρου σκεπτικού που χρειάζεται ένας σύγχρονο manager.

 

Να επενδύσω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Στις περισσότερες από τις 400 ώρες μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα πολύ στιβαρό υπόβαθρο γνώσεων και ικανοτήτων που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν στην αγορά.

Το γεγονός ότι διδάσκουν μόνο εξαιρετικοί επαγγελματίες του χώρου, ότι η συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο είναι άμεση και διδάσκουν και Γάλλοι καθηγητές, ότι η υλικοτεχνική υποδομή είναι άριστη (το Κολλέγιο στεγάζεται εντός τους γαλλικού ινστιτούτου), καθώς το πτυχίο που απονέμεται είναι το ίδιο με του διεθνούς εμβέλειας γαλλικού πανεπιστημίου CNAM (το πτυχίο απονέμεται από το γαλλικό κράτος και αναγνωρίζεται αυτομάτως διεθνώς) και κυρίως ότι μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οι απόφοιτοι θα μπορέσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθιστούν την επιλογή του μεταπτυχιακού μια εξαιρετική επένδυση με μεγάλη απόδοση.

 

Μπορούν να το παρακολουθήσουν εργαζόμενοι;

Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορούν όσοι εργάζονται να το παρακολουθήσουν χωρίς πρόβλημα.

Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00-21:00) και 2 Σάββατα (09:00-15:00) τον μήνα.

 

Το πρόγραμμα προσφέρει εργασιακή εμπειρία;

Ναι. Η ολοκλήρωση μιας τρίμηνης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται ήδη θα πρέπει να αναλάβει ένα τρίμηνο project που σχετίζεται με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού. Πχ. να εργαστεί στο τμήμα digital marketing, e-commerce, να αναλάβει ένα project σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ.

Αν κάποιος φοιτητής δεν εργάζεται, το Κολλέγιο προτίθεται να τον βοηθήσει στην εξεύρεση της τρίμηνης πρακτικής του.

Με την ολοκλήρωση της τρίμηνης εργασιακής εμπειρίας, ο φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει ένα Professional Thesis, στο οποίο θα καταγράψει το project που ανέλαβε και τις γνώσεις που αποκόμισε από την εφαρμογή των γνώσεων που έλαβε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού.

Ενότητες
Ενότητες Προγράμματος

1. Business Simulation
2. Digital Marketing
3. Social Media & Search
4. New Consumer Behavior
5. International Corporate Strategy
6. eCommerce & Logistics
7. Business Model Evolution & Strategic Marketing
8. Web Analytics
9. B to B Marketing
10. Business Law & Cyber Law
11. Management Information Systems
12. Project Management Fundamentals
13. Career Management
14 .Professional Thesis

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας.

 

1. Business Simulation

Εντός ενός εικονικού περιβάλλοντος, οι φοιτητές καλούνται να διοικήσουν μια επιχείρηση αναπτύσσοντας και διακινώντας στην αγορά νέα προϊόντα. Μέσα από μια εμπειρία που θυμίζει «παιχνίδι», οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην επιχειρηματικότητα από τη σκοπιά της στρατηγικής μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις πολλαπλές διαστάσεις τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς (market research, segmentation, targeting, channels, budgeting, R&D, competitive positioning, πωλήσεις, οικονομική διαχείριση κλπ.).

 

2. Digital Marketing

Η ενότητα Digital Marketing έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στις στρατηγικές, τις τακτικές και τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τους τρόπους παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης των digital campaigns για την αύξηση της απόδοσης επένδυσης. Θα καλυφθούν ζητήματα όπως brand storytelling, δημιουργία και υλοποίηση marketing plan, κανάλια προώθησης (Social Media, Display, Affiliate Marketing κ.ά), ανάλυση ανταγωνισμού  και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ψηφιακού μάρκετιγνκ.

 

3. Social Media & Search

Η ενότητα αυτό αποσκοπεί στην μύηση των φοιτητών στη χρήση κοινωνικών δικτύων, μηχανών αναζήτησης και σχετικών εργαλείων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχεται μια συνολική προσέγγιση στη στρατηγική των κοινωνικών μέσων που βασίζεται στο περιεχόμενο (content strategy). Οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης περιεχομένου και στο influence marketing. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εμπειρία στις τεχνικές προώθησης και διαφήμισης περιεχομένου (Facebook Ads, SEO, SEA κτλ).

 

4. New Consumer Behavior

Σε αυτή την ενότητα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν το σύγχρονο καταναλωτικό περιβάλλον όπου το μάρκετινγκ συναντιέται με μια πληθώρα πολιτισμικών επιδράσεων και αξιών όπου η πληροφορία κυκλοφορεί με ταχύτατους ρυθμούς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλάζουν δραστικά το τοπίο του επιχειρείν, παρέχοντας στις επιχειρήσεις νέους τρόπους κατάτμησης της αγοράς, στόχευσης τμημάτων της και στρατηγικής τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών.

 

5. International Corporate Strategy

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Διδάσκονται μέθοδοι στρατηγικής ανάλυσης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Strategic Management Tetrahedron, Key Success Factors), μέθοδοι πρόβλεψης  και μέθοδοι δημιουργίας σεναρίων, στρατηγικές διαφοροποίησης και γενικές στρατηγικές (Bowman Clock) καθώς και μέθοδοι αξιοποίησης δεξιοτήτων και καινοτομίας για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο (Blue Ocean, Added Value Chain, VRIO Analysis).

 

6. e-Commerce & Logistics

Η ενότητα αυτή προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατανόηση των μοντέλων του σύγχρονου ηλεκτρονικού εμπορίου (DTC – Direct to consumer, Qcommerce – Quick Commerce, Omnichannel κ.α.) , των βασικών καναλιών συγκρότησης της εμπορικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο (Pureplay, Brick & Click, Click to brick) και των αντίστοιχων προϋποθέσεων στο επίπεδο των logistics για τη διαχείριση και τη διάθεση των προϊόντων.

 

7. Business Model Evolution & Strategic Marketing

Η ενότητα αυτή παρέχει τη «μεγάλη εικόνα» της  του ψηφιακού μετασχηματισμού που γίνεται στη βάση της καινοτομίας (disruption) και των νέων τεχνολογιών (Social Media, Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη κτλ). Μέσα από διαλέξεις καθηγητών του γαλλικού πανεπιστημίου CNAM, μαρτυρίες μάνατζερ σημαντικών γαλλικών επιχειρήσεων και μελέτες περιπτώσεων (case studies), οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ κάνοντας χρήση πληθώρας επιχειρηματικών μοντέλων (διαμεσολάβηση, πλατφόρμα συναλλαγών, ανοικτή διανομή, κυκλική οικονομία, Βιομηχανία 4.0 κ.ά).

 

8. Web Analytics

Οι φοιτητές εξασκούνται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρηστών σχετικών με τη στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Διδάσκεται μια σειρά από προηγμένες τεχνικές ανάλυσης (κατάτμηση, αναφορές καναλιών, αναφορές κοινού και προσαρμοσμένες αναφορές), καθώς και τεχνικές μάρκετινγκ όπως το δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ (retargeting). Η απόκτηση του πιστοποιητικού Google Analytics Advanced αποτελεί μέρος του μαθήματος.

 

9. B to B Marketing

Η ενότητα αυτή ορίζει το μάρκετινγκ στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες τις αγοράς B to B καθώς και του σχεδιασμού προϊόντων για επιχειρήσεις ή για το δημόσιο τομέα. Στο B to B η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συχνά συνυπάρχουν (co-opetition) μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Σ’αυτό το πλαίσιο, πρακτικές μάρκετινγκ όπως η κατάτμηση, η επιλογή καναλιών διανομής, οι τεχνικές προώθησης και το branding αποκτούν ιδιαίτερη μορφή.

 

10. Business Law & Cyber Law

Η ενότητα Business Law & Cyberlaw  καλύπτει θέματα όπως η σύσταση και η λειτουργία της εταιρείας, η κατάρτιση και η διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων, η προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οι κανόνες στους οποίους υπόκειται το ηλεκτρονικό εμπόριο και κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται σε ψηφιακό περιβάλλον.

 

11. Management Information Systems

Η ενότητα αυτό εξηγεί μεθόδους και προσεγγίσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων και μεγάλο αριθμό τεχνολογιών για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Καλύπτονται θέματα όπως ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο eCommerce και τα πολλαπλά κανάλια διανομής, στην οργάνωση της επιχείρησης και τη στρατηγική, τη λειτουργική αρτιότητα, την οικεία σχέση με τον καταναλωτή καθώς και ζητήματα ασφάλειας και ηθικής.

 

12. Project Management Fundamentals

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και case studies, Η ενότητα Project Management Fundamentals παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις (έννοιες και μεθόδους) που άπτονται του αντικειμένου της διαχείρισης έργων τόσο στην καθιερωμένη μορφή του (κύκλος ζωής έργου, ρόλοι, διαχείριση ρίσκου, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση πόρων) όσο και στις καινοτόμες μορφές που αναδείχτηκαν πρόσφατα στο ψηφιακό περιβάλλον (Scrum framework, Agile).

 

13. Career Management

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους. Από τη σύνταξη του βιογραφικού μέχρι την επιτυχημένη συνέντευξη, παρέχονται γνώσεις για όλες τις πτυχές και τις τεχνικές χάραξης μιας προσωπικής επαγγελματικής στρατηγικής (personal branding, τάσεις στην αγορά εργασίας, διοίκηση ομάδων, παρουσίαση σταδιοδρομίας κ.ά).

 

14. Professional Thesis

Η σύνταξη και παρουσίαση μιας επαγγελματικής διατριβής (professional thesis) μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση της πρακτικής άσκησης ή της υλοποίησης ενός πρότζεκτ στο χώρο εργασίας. Η διατριβή έχει ως στόχο την σύνδεση και την εφαρμογή της θεωρίας και της πράξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο πεδίο της επιχείρησης.

Υλοποίηση προγράμματος

Διάρκεια: το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες.

Ώρες: τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 -21:00) και δύο Σάββατα τον μήνα (09:00 -15:00), ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι.

Παρακολούθηση: Τα μαθήματα υλοποιούνται στην αίθουσα, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου εντός του κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31, Κολωνάκι).

Live Streaming: δίνεται η δυνατότητα κατά περίπτωση παρακολούθησης του προγράμματος μέσω live streaming όταν οι φοιτητές δεν δύνανται να βρίσκονται στην αίθουσα λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Χρησιμοποιείται άριστος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Καθηγητές

Οι καθηγητές του προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες, όλοι τους άριστοι γνώστες της θεματικής ενότητας την οποία διδάσκουν. Κατέχουν μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς τίτλους και κοινός στόχος τους είναι να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στο μεγαλύτερο μέρος του στα ελληνικά από τους Έλληνες καθηγητές. Επιπλέον, στο πρόγραμμα διδάσκουν και οι Γάλλοι καθηγητές, στα αγγλικά, είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα είτε εξ αποστάσεως.

Αναγνώριση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το Cnam, τον γαλλικό μεταπτυχιακό τίτλο:

“Master Droit, économie et gestion mention marketing vente Parcours E-Business and Digital Marketing”.

Ο τίτλος αυτός αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν αιτήσεως στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα ανέρχονται στις €5.800 και περιλαμβάνει την εγγραφή και τις σημειώσεις.

Δίδονται υποτροφίες έως 20% σε περιπτώσεις need/merit-based.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

Αίτηση Εγγραφής

Η περίοδος εγγραφών είναι από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο κάθε έτους. Με επιφύλαξη της συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής

2) να αποστείλουν ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr) ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου (Σίνα 31, Αθήνα, 10680) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών με επίσημη μετάφραση στη γαλλική γλώσσα
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει
 • Μία (1) φωτογραφία
grammika_out-04