Ποιοι είμαστε

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δραστηριοποιείται από το 2000 και έχει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CNAM στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στεγάζεται στην οδό Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας, εντός του ιστορικού κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Executive masters στα ελληνικά, από το Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM Paris), ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γαλλίας.

Ποιοι είμαστε

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δραστηριοποιείται από το 2000 και έχει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CNAM στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στεγάζεται στην οδό Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας, εντός του ιστορικού κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Executive masters στα ελληνικά, από το Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM Paris), ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γαλλίας.

Τα μεταπτυχιακά

Η γνώση που γίνεται εργαλείο. Άμεσα!

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ υλοποιεί εξειδικευμένα Masters, διεθνούς αναγνώρισης, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης. Γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο, στον οποίο απευθύνονται τα προγράμματά του και είναι σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Οι τίτλοι σπουδών εκδίδονται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος, ως επαγγελματικά ισοδύναμοι με τους αντίστοιχους ελληνικούς τίτλους σπουδών.

Τα Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

Τα μεταπτυχιακά

Η γνώση που γίνεται εργαλείο. Άμεσα!

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ υλοποιεί εξειδικευμένα Masters, διεθνούς αναγνώρισης, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης. Γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απευθύνονται τα προγράμματα του, και είναι σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Οι τίτλοι σπουδών εκδίδονται από το CNAM και το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως επαγγελματικά ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ελληνικά.

Τα Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

Executive Masters
Executive Masters

Slide 1-4
Your Dream,
our Goal
It is said... “ Το κόστος είναι ανάλογο του επιπέδου της εκπαίδευσης που προσφέρεται από εμπειρότατους καθηγητές και πολύ καταξιωμένους στο χώρο τους.
Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ούσα απόφοιτη του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού!”
Ιουλία Τ.
Απόφοιτη 2012-14
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Slide 2-4 Your Dream,
your Goal
It is said... “ Προσφέρει ποιότητα, γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης υψηλό, και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης και εκπαίδευσης.
Το εκπαιδευτικό δυναμικό είναι τόσο καταρτισμένο που να καλύπτει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σε ότι άφορα την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.”
Αθανασία Τ.
Απόφοιτη 2006-08
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Slide 3-4 Your Dream,
your Goal
It is said... “ Σπουδές – επένδυση για την επαγγελματική μου εξέλιξη.
Οι γνώσεις που πήρα από επαγγελματίες
του χώρου της υγείας, ανταποκρίνονται
στις διοικητικές ανάγκες του σήμερα.”
Γιάννης Π.
Απόφοιτος 2018-19
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Slide Your Dream,
your Goal
It is said... 4-4 “ Ήταν υψηλού επιπέδου και
καλύτερο από αυτό που προσδοκούσα.
Οι καθηγητές είναι σοβαροί
και αξιόπιστοι.”
Ευθυμία Σ.
Φοιτήτρια 2019-21
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Testimonials

Slide “ Το κόστος είναι ανάλογο του επιπέδου της εκπαίδευσης που προσφέρεται από εμπειρότατους καθηγητές και πολύ
καταξιωμένους στο χώρο τους.
Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ούσα απόφοιτη του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού!”
Ιουλία Τ.
Απόφοιτη 2012-14
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
It is said...
Your Dream,
Our Goal
Slide “ Προσφέρει ποιότητα, γνώσεις, επίπεδο εκπαίδευσης υψηλό, και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης και εκπαίδευσης.
Το εκπαιδευτικό δυναμικό είναι τόσο καταρτισμένο που να καλύπτει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σε ότι άφορα την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.”
Αθανασία Τ.
Απόφοιτη 2006-08
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
It is said...
Your Dream,
Our Goal
Slide “ Σπουδές – επένδυση για την
επαγγελματική μου εξέλιξη.
Οι γνώσεις που πήρα από επαγγελματίες του χώρου
της υγείας, ανταποκρίνονται
στις διοικητικές ανάγκες
του σήμερα.”
Γιάννης Π.
Απόφοιτος 2018-19
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
It is said...
Your Dream,
Our Goal
Slide “ Ήταν υψηλού επιπέδου και
καλύτερο από αυτό που
προσδοκούσα.
Οι καθηγητές είναι σοβαροί
και αξιόπιστοι.”
Ευθυμία Σ.
Φοιτήτρια 2019-21
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
It is said...
Your Dream,
Our Goal

Don’t be shy

Let’s Talk