Δίκαιο & Διοίκηση της Υγείας

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

Αιτήσεις έως 1.07.2024

Το Master «Δίκαιο & Διοίκηση της Υγείας» είναι ένα μοναδικό Πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), με το οποίο το Κολλέγιο, συνεργάζεται από το 2002.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή με τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά

Ο κλάδος της Υγείας είναι από τους πιο δυναμικούς και διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς.

Η απαίτηση για ποιοτικές υπηρεσίες, η γήρανση του πληθυσμού, οι επενδύσεις στις υποδομές, στην έρευνα, στις κλινικές μελέτες και στο φάρμακο, η ανάγκη για ψηφιοποίηση και μετασχηματισμό των υπηρεσιών κ.α., καθιστούν το χώρο της Υγείας συνεχώς εξελισσόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο.

Αυτές οι αλλαγές, που αφορούν εκατοντάδες παρόχους και χιλιάδες επαγγελματίες, γεννούν ευκαιρίες και αντικατοπτρίζονται στη διαρκή ανάγκη για εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων τόσο σε οικονομικό, οργανωτικό, διοικητικό, όσο και σε νομικό επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διασυνδέει γνωστικά πεδία του Δικαίου και της Διοίκησης που διέπουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Υγείας (Νοσοκομειακές μονάδες, Κέντρα υγείας, Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης, Μονάδες ψυχικής υγείας, κ.α.) αλλά και εταιρείες του φαρμακευτικού, εξοπλιστικού κλάδου, και του ιατρο-ασφαλιστικού τομέα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Σκοπός της διεπιστημονικής προσέγγισης του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει στιβαρές εξειδικευμένες γνώσεις νομικής και διοικητικές ικανότητες, σε νομικούς, ιατρούς, φαρμακοποιούς, διοικητικά στελέχη και λοιπό προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να ανελιχθούν στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας, εργαζόμενους και αποφοίτους ιατρικών, νομικών, διοικητικών και λοιπών σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων:

  • σε νέους αποφοίτους νομικών, ιατρικών, διοικητικών και λοιπών -σχετικών με το πρόγραμμα- σπουδών,
  • σε εργαζομένους στη διοίκηση της υγείας,
  • σε εν ενεργεία νομικούς,
  • σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
  • σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας.
Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 9 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
  2. Διαχειριστικός Έλεγχος και Διοίκηση των Μονάδων Υγείας
  3. Πληροφοριακά Συστήματα των Μονάδων Υγείας και Ποιότητα
  4. Διοίκηση Οργανώσεων στον Τομέα της Υγείας
  5. Δίκαιο του Φαρμάκου
  6. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας
  7. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων
  8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής
  9. Υγειονομικός και Ιατροκοινωνικός Σχεδιασμός Επικράτειας, Γήρανση
  10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2.5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

MASTER Droit, Economie et Gestion mention Management Sectoriel
Parcours Gestion et Droit de la Santé

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Δίκαιο & Διοίκηση της Υγείας

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη
Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

Το Master «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας» είναι ένα μοναδικό Πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), με το οποίο το Κολλέγιο, συνεργάζεται από το 2002.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή με τα ωράρια των εργαζομένων.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Ο κλάδος της Υγείας είναι από τους πιο δυναμικούς και διαρκώς μεταβαλλόμενους τομείς.

Η απαίτηση για ποιοτικές υπηρεσίες, η γήρανση του πληθυσμού, οι επενδύσεις στις υποδομές, στην έρευνα, στις κλινικές μελέτες και στο φάρμακο, η ανάγκη για ψηφιοποίηση και μετασχηματισμό των υπηρεσιών κ.α., καθιστούν το χώρο της Υγείας συνεχώς εξελισσόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο.

Αυτές οι αλλαγές, που αφορούν εκατοντάδες παρόχους και χιλιάδες επαγγελματίες, γεννούν ευκαιρίες και αντικατοπτρίζονται στη διαρκή ανάγκη για εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων τόσο σε οικονομικό, οργανωτικό, διοικητικό, όσο και σε νομικό επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διασυνδέει γνωστικά πεδία του Δικαίου και της Διοίκησης που διέπουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς Υγείας (Νοσοκομειακές μονάδες, Κέντρα υγείας, Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης, Μονάδες ψυχικής υγείας, κ.α.) αλλά και εταιρείες του φαρμακευτικού, εξοπλιστικού κλάδου, και του ιατρο-ασφαλιστικού τομέα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό.

Σκοπός της διεπιστημονικής προσέγγισης του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει στιβαρές εξειδικευμένες γνώσεις νομικής και διοικητικές ικανότητες, σε νομικούς, ιατρούς, φαρμακοποιούς, διοικητικά στελέχη και λοιπό προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να ανελιχθούν στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας, εργαζόμενους και αποφοίτους ιατρικών, νομικών, διοικητικών και λοιπών σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών.

 

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων:

  • σε νέους αποφοίτους νομικών, ιατρικών, διοικητικών και λοιπών -σχετικών με το πρόγραμμα- σπουδών,
  • σε εργαζομένους στη διοίκηση της υγείας,
  • σε εν ενεργεία νομικούς,
  • σε στελέχη εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
  • σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για την νομικο-διοικητική διάσταση της Υγείας.
Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 9 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
 2. Διαχειριστικός Έλεγχος και Διοίκηση των Μονάδων Υγείας
 3. Πληροφοριακά Συστήματα των Μονάδων Υγείας και Ποιότητα
 4. Διοίκηση Οργανώσεων στον Τομέα της Υγείας
 5. Δίκαιο του Φαρμάκου
 6. Ευθύνες των Φορέων και των Επαγγελματιών Υγείας
 7. ∆ικαιώματα των Ασθενών/χρηστών και των Ευάλωτων Πληθυσμιακών Ομάδων
 8. Δίκαιο Δημόσιας Υγείας και Ζητήματα Βιοηθικής
 9. Υγειονομικός και Ιατροκοινωνικός Σχεδιασμός Επικράτειας, Γήρανση
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2.5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια με αυτή του προγράμματος στην αίθουσα.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

MASTER Droit, Economie et Gestion
mention Management Sectoriel
Parcours Gestion et Droit de la Santé

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Don’t be shy

Let’s Talk