Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Ιατροκοινωνικής Φροντίδας

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη (part-time)

Υλοποίηση Αίθουσα ή Eξ αποστάσεως

Αιτήσεις έως 1.07.2024

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοπλιστούν με εξειδικευμένες γνώσεις και να αναλάβουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο χώρο της Υγείας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή με τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά

Οι Μονάδες Υγείας και Ιατροκοινωνικής Φροντίδας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλαγές, αλλά και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρμογές. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών μονάδων αλλά και οι περιορισμένοι πόροι του δημοσίου καθιστούν την αποτελεσματικότητα επιτακτική.

Οι πρωταγωνιστές του συστήματος της Υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονομία και η διοίκηση αποτελούν, πλέον, το καθημερινό τους περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει στελέχη για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισμών και να διακριθούν στον δυναμικό και ανερχόμενο κλάδο της Υγείας.

Ποιοι είναι οι φοιτητές μας

Απόφοιτοι ιατρικής, οικονομίας, πληροφορικής, νοσηλευτικής, μαιευτικής, βιολογίας και άλλων σχολών που ζητούν τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις σε Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στελέχη από άλλους χώρους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Οι απόφοιτοί μας στελεχώνουν σήμερα ηγετικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα (60% και 40% αντίστοιχα), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περισσότερους από 120 διαφορετικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 9 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
  2. Βασικές Αρχές Οικονομίας των Μονάδων Υγείας
  3. Διοίκηση Οργανώσεων στον Τομέα της Υγείας
  4. Αναλυτική Λογιστική των Μονάδων Υγείας
  5. Ποιότητα, Πιστοποίηση και Διαχείριση Κινδύνων στις Μονάδες Υγείας
  6. Στρατηγική των Μονάδων Υγείας
  7. Προοπτικές στον Τομέα της Υγείας
  8. Πληροφοριακά Συστήματα των Μονάδων Υγείας
  9. Διαχειριστικός Έλεγχος και Διοίκηση των Μονάδων Υγείας
  10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράματος, απαιτείται και σχετική εργασιακή εμπειρία ή πρακτική άσκηση, τουλάχιστόν τεσσάρων (4) μηνών σε συναφή με το πρόγραμμα δραστηριότητα.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, κάθε 15 ημέρες.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming.

Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2,5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συµµετάσχουν σε µία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συµµετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια µε αυτή του Προγράµµατος στην αίθουσα.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο:

“MASTER Droit, Economie et Gestion mention Management Sectoriel
Parcours Gestion des Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux”

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν*),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Ιατροκοινωνικής Φροντίδας

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 1 έτος ή 2 έτη (part-time)
Υλοποίηση Αίθουσα ή
Eξ αποστάσεως

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμιγούς επαγγελματικής κατεύθυνσης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν να εξοπλιστούν με εξειδικευμένες γνώσεις και να αναλάβουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο χώρο της Υγείας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και προσφέρεται σε μορφή συμβατή με τα ωράρια των εργαζομένων.

Σε τι ανάγκες απαντά

Οι Μονάδες Υγείας και Ιατροκοινωνικής Φροντίδας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές αλλαγές, αλλά και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρμογές. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών μονάδων αλλά και οι περιορισμένοι πόροι του δημοσίου καθιστούν την αποτελεσματικότητα επιτακτική.

Οι πρωταγωνιστές του συστήματος της Υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονομία και η διοίκηση αποτελούν, πλέον, το καθημερινό τους περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει στελέχη για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισμών και να διακριθούν στον δυναμικό και ανερχόμενο κλάδο της Υγείας.

Ποιοι είναι οι φοιτητές

Απόφοιτοι ιατρικής, οικονομίας, πληροφορικής, νοσηλευτικής, μαιευτικής, βιολογίας και άλλων σχολών που ζητούν τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις σε Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και στελέχη από άλλους χώρους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Οι απόφοιτοί μας στελεχώνουν σήμερα ηγετικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα (60% και 40% αντίστοιχα), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περισσότερους από 120 διαφορετικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 9 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

 1. Συστήματα Υγείας και Νομικό Πλαίσιο των Οργανισμών Υγείας
 2. Βασικές Αρχές Οικονομίας των Μονάδων Υγείας
 3. Διοίκηση Οργανώσεων στον Τομέα της Υγείας
 4. Αναλυτική Λογιστική των Μονάδων Υγείας
 5. Ποιότητα, Πιστοποίηση και Διαχείριση Κινδύνων στις Μονάδες Υγείας
 6. Στρατηγική των Μονάδων Υγείας
 7. Προοπτικές στον Τομέα της Υγείας
 8. Πληροφοριακά Συστήματα των Μονάδων Υγείας
 9. Διαχειριστικός Έλεγχος και Διοίκηση των Μονάδων Υγείας
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράματος, απαιτείται και σχετική εργασιακή εμπειρία ή πρακτική άσκηση, τουλάχιστόν τεσσάρων (4) μηνών σε συναφή με το πρόγραμμα δραστηριότητα.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part-time) ή σε ένα έτος (full-time), με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, κάθε 15 ημέρες.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming.

Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως

Οι τηλεδιασκέψεις διεξάγονται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν 2,5 ώρες.

Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος σε part-time, οι φοιτητές καλούνται να συµµετάσχουν σε µία (1) τηλεδιάσκεψη, ενώ για την παρακολούθηση full-time, οι φοιτητές καλούνται να συµµετάσχουν σε δύο (2) τηλεδιασκέψεις.

Μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης και την χρήση άριστου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τις τηλεδιασκέψεις, να μελετούν το υλικό εκμάθησης, να ολοκληρώνουν τα απαραίτητα κουίζ και τις ασκήσεις, και μέσα από το φόρουμ να συνομιλούν με τους καθηγητές και συμφοιτητές τους. Επιπρόσθετα, οι τηλεδιασκέψεις βιντεοσκοπούνται και μπορούν έτσι εύκολα οι φοιτητές να τις παρακολουθούν ετεροχρονισμένα.

Η διδακτέα ύλη είναι ίδια µε αυτή του Προγράµµατος στην αίθουσα.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο:

“MASTER Droit, Economie et Gestion
Mention Management Sectoriel
Parcours Gestion des Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux”

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Don’t be shy

Let’s Talk