H.R. & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 15 μήνες

Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

Αιτήσεις έως 29.07.2024

Το Μεταπτυχιακό «H.R. & Ψηφιακός Μετασχηματισμός», είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα διεθνούς αναγνώρισης, του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).  

Συνδυάζοντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, το Πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και πρακτική εμπειρία στις σύγχρονες πρακτικές HR, τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τον οργανωτικό μετασχηματισμό. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, να προσαρμοστούν στις ψηφιακές καινοτομίες και ευκαιρίες, και να ηγηθούν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) και στο ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Σε τι ανάγκες απαντά

Συνδυάζοντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, το Πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και πρακτική εμπειρία στις σύγχρονες πρακτικές HR, τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τον οργανωτικό μετασχηματισμό. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, να προσαρμοστούν στις ψηφιακές καινοτομίες και ευκαιρίες, και να ηγηθούν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) και στο ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Σχεδιάζουν πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (διαχείριση απασχόλησης και δεξιοτήτων, πολιτική αμοιβών, εργασιακές σχέσεις, διεθνής διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, HRIS κ.λπ.) και συστήματα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων (οργανωσιακές συμπεριφορές, σχέσεις ατόμου-οργανισμού κ.λπ.).
  • Συμμετέχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, προάγοντας τους εργαζόμενους και τη συνεργατική εργασία.
  • Διεξαγάγουν στρατηγικές, οργανωτικές και ατομικές διαγνώσεις της λειτουργίας ενός οργανισμού.
  • Κατανοούν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού.
Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού ή άτομα με άλλη επαγγελματική εμπειρία που επιθυμούν να μετακινηθούν δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στον τομέα του HRM της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

(Απευθύνεται επίσης σε απόφοιτους HR, διοίκησης, νομικών, οικονομικών, πολιτικών επιστημών, ψυχολογίας)

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 15 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Διαχείριση εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων
  2. Μετασχηματισμός της εργασίας και της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  3. Εκπαίδευση ενηλίκων
  4. Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων
  5. E-HRM και HRIS
  6. Διευθυντική και ηγετική ανάπτυξη
  7. Εργασιακές Σχέσεις
  8. Θέματα αμοιβών
  9. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και HRM
  10. Κοινωνικοί δείκτες στο HRM
  11. HRM και κοινωνικός διάλογος
  12. Μεθοδολογία Έρευνας με έμφαση στο Ανθρώπινο δυναμικό
  13. Στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού στη ψηφιακή εποχή
  14. Διεθνής διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  15. Digital HR & Τεχνητή Νοημοσύνη
  16. Διπλωματική Εργασία
Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί σε 15 μήνες, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.  

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά.

Tα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα και ένα Σάββατο το μήνα. 

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Droit, économie et gestion mention gestion des ressources humaines
Parcours GRH et transformations numériques”

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης Αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Σπουδαστές χωρίς επαγγελματική εμπειρία, απαιτείται να περάσουν 6μηνη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, για να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

H.R. & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 15 μήνες
Υλοποίηση Eξ αποστάσεως

To Μεταπτυχιακό «H.R. και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα διεθνούς αναγνώρισης, του γαλλικού κρατικού Πανεπιστημίου CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers).  

Συνδυάζοντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, το Πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και πρακτική εμπειρία στις σύγχρονες πρακτικές HR, τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τον οργανωτικό μετασχηματισμό. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, να προσαρμοστούν στις ψηφιακές καινοτομίες και ευκαιρίες, και να ηγηθούν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) και στο ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Σε τι ανάγκες απαντά

Συνδυάζοντας τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, το Πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και πρακτική εμπειρία στις σύγχρονες πρακτικές HR, τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τον οργανωτικό μετασχηματισμό. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους, να προσαρμοστούν στις ψηφιακές καινοτομίες και ευκαιρίες, και να ηγηθούν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) και στο ψηφιακό μέλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Σχεδιάζουν πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (διαχείριση απασχόλησης και δεξιοτήτων, πολιτική αμοιβών, εργασιακές σχέσεις, διεθνής διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, HRIS κ.λπ.) και συστήματα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων (οργανωσιακές συμπεριφορές, σχέσεις ατόμου-οργανισμού κ.λπ.).
  • Συμμετέχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, προάγοντας τους εργαζόμενους και τη συνεργατική εργασία.
  • Διεξαγάγουν στρατηγικές, οργανωτικές και ατομικές διαγνώσεις της λειτουργίας ενός οργανισμού.
  • Κατανοούν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού.
Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού ή άτομα με άλλη επαγγελματική εμπειρία που επιθυμούν να μετακινηθούν δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στον τομέα του HRM της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

(Απευθύνεται επίσης σε απόφοιτους HR, διοίκησης, νομικών, οικονομικών, πολιτικών επιστημών, ψυχολογίας)

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 15 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Διαχείριση εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων: προκλήσεις, διαδικασίες και εργαλεία
  2. Μετασχηματισμός της εργασίας και της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
  3. Εκπαίδευση ενηλίκων: ιστορία, προκλήσεις και παράγοντες
  4. Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων
  5. E-HRM και HRIS
  6. Διευθυντική και ηγετική ανάπτυξη
  7. Εργασιακές Σχέσεις
  8. Θέματα αμοιβών
  9. Οργανωτική Συμπεριφορά και HRM
  10. Κοινωνικοί δείκτες στο HRM: προκλήσεις και μέθοδοι στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και την προστασία της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον
  11. HRM και κοινωνικός διάλογος
  12. Μεθοδολογία Έρευνας με έμφαση στο Ανθρώπινο δυναμικό
  13. Στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού στη ψηφιακή εποχή (τεχνητή νοημοσύνη & οικολογική μετάβαση)
  14. Διεθνής διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε έναν κόσμο σε οικολογική μετάβαση
  15. Ψηφιακό Α.Δ. (Digital HR) , Τεχνητή Νοημοσύνη, Metaverse, chatGPT σε έναν οικολογικό κόσμο μετάβασης
  16. Διπλωματική Εργασία
Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί σε 15 μήνες, με παρακολούθηση εξ αποστάσεως.  

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά.

Tα μαθήματα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα και ένα Σάββατο το μήνα. 

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Droit, économie et gestion mention gestion des ressources humaines
Parcours GRH et transformations numériques”

Ο Τίτλος Σπουδών είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF), είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμο, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς εξετάσεις.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

  • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης Αγγλικών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
  • την προσωπική συνέντευξη,
  • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Σπουδαστές χωρίς επαγγελματική εμπειρία, απαιτείται να περάσουν 6μηνη πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, για να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Δίδακτρα

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Don’t be shy

Let’s Talk