Η εκπαιδευτική φιλοσοφία

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στηρίζεται στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων με άμεση εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

Το μήνυμα “Η γνώση που γίνεται εργαλείο. Άμεσα!”

εκφράζει απόλυτα την κατεύθυνση και ταυτότητα του Κολλεγίου. Σκοπός του είναι να δημιουργεί και να εξοπλίζει στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις και όλα τα αναγκαία εργαλεία για να εξελιχθούν και να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Το Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών.

Βασική προϋπόθεση των Προγραμμάτων είναι, το περιεχόμενο των σπουδών, να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές μελετούν πραγματικά παραδείγματα και εκπαιδεύονται να δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονους  προβληματισμούς ώστε αποφοιτώντας, να είναι σε θέση να αναλάβουν με υπευθυνότητα υψηλόβαθμες θέσεις στους τομείς εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από ενεργούς επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική αρχιτεκτονική.

  • Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών τεχνικών
  • Υποστήριξη εξατομικευμένων διαδικασιών μάθησης
  • Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης
  • Προαγωγή διαδικασιών αυτόνομης μάθησης
  • Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών
  • Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην αγορά εργασίας
  • Φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση
  • Παιδαγωγική ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών
Η Φιλοσοφία

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στηρίζεται στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων με άμεση εφαρμογή στον εργασιακό χώρο.

Το μήνυμα,

“Η γνώση που γίνεται εργαλείο.
Άμεσα!”

εκφράζει απόλυτα την κατεύθυνση και ταυτότητα του Κολλεγίου. Σκοπός του είναι να δημιουργεί και να εξοπλίζει στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις και όλα τα αναγκαία εργαλεία για να εξελιχθούν και να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Το Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών.

Βασική προϋπόθεση των Προγραμμάτων είναι, το περιεχόμενο των σπουδών, να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές μελετούν πραγματικά παραδείγματα και εκπαιδεύονται να δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονους  προβληματισμούς ώστε αποφοιτώντας, να είναι σε θέση να αναλάβουν με υπευθυνότητα υψηλόβαθμες θέσεις στους τομείς εξειδίκευσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από ενεργούς επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με μεγάλη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική αρχιτεκτονική.

 • Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών τεχνικών
 • Υποστήριξη εξατομικευμένων διαδικασιών μάθησης
 • Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης
 • Προαγωγή διαδικασιών αυτόνομης μάθησης
 • Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών
 • Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στην αγορά εργασίας
 • Φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση
 • Παιδαγωγική ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών

Don’t be shy

Let’s Talk