Η Φιλοσοφία

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Κολεγίου Ρενέ Ντεκάρτ έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική αρχιτεκτονική.

Μεταπτυχιακά προγράμματα