Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια 13 μήνες

Υλοποίηση Αίθουσα

 

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ ανταποκρινόμενο στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα προσφέρει ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο «e-Business & Digital Marketing» που στοχεύει να διαμορφώσει τους αυριανούς πρωταγωνιστές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Γενικά για το πρόγραμμα
Τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν;

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) είναι η ψηφιοποίηση όλων των οικονομικών ενεργειών και δράσεων μια επιχείρησης.

Ο πιο διαδεδομένος τίτλος, ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), αποτελεί μόνο ένα μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή επικοινωνία σε όλες τις δομές είτε είναι εμπορικές (e-shop, B2B), είτε είναι για προμήθειες και εφοδιαστική αλυσίδα (e-procurement, logistics), είτε βεβαίως για επικοινωνία (social media, search, digital marketing etc).

Το μεταπτυχιακό αυτό, στοχεύει στο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με όλες τις γνώσεις όχι μόνο στα θέματα του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) αλλά και να τους δώσει μια ολιστική γνώση των θεμάτων που άπτονται των σημερινών επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation).

Τι είναι το digital transformation;

Όλες οι εταιρείες σήμερα και ολόκληρη η επιχειρηματική, διοικητική, εκπαιδευτική και σχεδόν όλες οι δραστηριότητες βιώνουν μια μεγάλη αλλαγή και συντελείται ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτές οι αλλαγές επισπεύσθηκαν με την έλευση της πανδημίας και η τηλε-εργασία, τα e-shops και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον η νέα πραγματικότητα.

Στις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται με την αλλαγή σε σχεδόν κάθε δομή, είτε είναι πωλήσεις, μάρκετινγκ, είτε παραγωγή, χρηματοοικονομική διοίκηση, προμήθειες κλπ. Όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κάνει την κάθε επιχείρηση πλέον ένα λεγόμενο e-Business, είτε δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες είτε στο e-commerce.

Η δημιουργία των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων των εταιρειών, δημιουργούν ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, καθιστώντας αναγκαίο τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;

Με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται, τα στελέχη του σήμερα οφείλουν να εξοπλιστούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να καταλάβουν πλήρως όλες τις δυναμικές της σύγχρονης επιχείρησης και του ψηφιακού περιβάλλοντος, αλλά και να μπορούν να είναι ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις, τώρα και στο μέλλον.

Οι εταιρείες σήμερα και το ανθρώπινο δυναμικό, οφείλουν να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε τι μπορεί να μου χρησιμεύσει;

Στο μεταπτυχιακό, οι φοιτητές καλούνται να οργανώσουν την σκέψη τους και τις γνώσεις τους γύρω από το νέο αυτό ψηφιακό πλαίσιο, και είτε να εξοπλιστούν με νέες γνώσεις και ικανότητες είτε να αναβαθμίσουν και να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να μάθουν τα πάντα γύρω από την λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις στα τεχνικά θέματα του e-commerce.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να αναλάβουν και να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και να ανελιχθούν στις ανώτερες διευθυντικές και όχι μόνο θέσεις.

Τι προοπτικές δίνει;

Αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό, ο φοιτητής θα έχει μια πλήρη και σφαιρική γνώση πολλών θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης επιχείρησης και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα έχει εξοπλιστεί με πολλές θεωρητικές αλλά τεχνικές γνώσεις οι οποίες θα τον διαφοροποιήσουν σημαντικά στην αγορά εργασίας και θα του επιτρέψουν να συμμετέχει και να πρωταγωνιστήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα στην αγορά, είτε είναι μικρά σε διάρκεια και γενικά ή μόνο τεχνικά καλύπτοντας μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του digital marketing (google ads, Facebook ads, google analytics κλπ.), είτε δεν καλύπτουν θεματικά πεδία γύρω από την σύγχρονη επιχείρηση. Επίσης, λίγα μόνο προσφέρουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο καθώς συνήθως είναι απλά certifications.

Ο απόφοιτος που εργάζεται ήδη, θα μπορέσει να ανελιχθεί επαγγελματικά και να διεκδικήσει θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης σε πολλά τμήματα όπως marketing, πωλήσεις, e-commerce και γενικά senior managerial θέσεις.

Ο απόφοιτος που τρέχει ή σκοπεύει να τρέξει δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες γνώσεις και τεχνικές που θα του παρέχει το μεταπτυχιακό.

Για το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, μεγάλη σημασία έχει η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Σκοπός των μεταπτυχιακών είναι μέσα από την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, οι απόφοιτοι να μπορέσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά και να υλοποιήσουν οποιονδήποτε επαγγελματικό προγραμματισμό και στόχο έχουν.

Είναι το πρόγραμμα τεχνικό;

Ναι, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει τεχνικές γνώσεις αλλά δεν μένει εκεί. Οι εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το digital marketing, το e-commerce, τις νέες τάσεις και συμπεριφορές, την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων κ.α., αποσκοπούν να κάνουν τον απόφοιτο να ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας για τις σε βάθος γνώσεις.

Σκοπός όμως του μεταπτυχιακού είναι να παρέχει πέρα από τεχνικές γνώσεις, και τις σφαιρικές αλλά αναγκαίες γνώσεις στα θέματα που άπτονται της σύγχρονης επιχείρησης. Ενότητες όπως το project management, το international corporate strategy και το management of information systems κλπ., θα δώσουν στον απόφοιτο την ικανότητα διαμόρφωσης ενός ολόκληρου σκεπτικού που χρειάζεται ένας σύγχρονος manager.

Να επενδύσω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Με περίπου 400 ώρες μαθημάτων, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα πολύ στιβαρό υπόβαθρο γνώσεων και ικανοτήτων που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν στην αγορά.

Το γεγονός ότι διδάσκουν μόνο εξαιρετικοί επαγγελματίες του χώρου, ότι η συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο είναι άμεση και διδάσκουν και Γάλλοι καθηγητές, ότι η υλικοτεχνική υποδομή είναι άριστη (το Κολλέγιο στεγάζεται εντός του Γαλλικού Ινστιτούτου), καθώς το πτυχίο που απονέμεται είναι το ίδιο με του διεθνούς εμβέλειας γαλλικού πανεπιστημίου CNAM (το πτυχίο απονέμεται από το γαλλικό κράτος και αναγνωρίζεται αυτομάτως διεθνώς) και κυρίως ότι μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οι απόφοιτοι θα μπορέσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθιστούν την επιλογή του μεταπτυχιακού μια εξαιρετική επένδυση με μεγάλη απόδοση.

Το πρόγραμμα προσφέρει εργασιακή εμπειρία;

Η ολοκλήρωση μιας τρίμηνης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται ήδη θα πρέπει να αναλάβει ένα τρίμηνο project που σχετίζεται με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού. Πχ. να εργαστεί στο τμήμα digital marketing, e-commerce, να αναλάβει ένα project σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ.

Αν κάποιος φοιτητής δεν εργάζεται, το Κολλέγιο προτίθεται να τον βοηθήσει στην εξεύρεση της τρίμηνης πρακτικής του.

Με την ολοκλήρωση της τρίμηνης εργασιακής εμπειρίας, ο φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει ένα Professional Thesis, στο οποίο θα καταγράψει το project που ανέλαβε και τις γνώσεις που αποκόμισε από την εφαρμογή των γνώσεων που έλαβε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 13 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Business Simulation
  2. Digital Marketing
  3. Social Media & Search
  4. New Consumer Behavior
  5. International Corporate Strategy
  6. eCommerce & Logistics
  7. Business Model Evolution & Strategic Marketing
  8. Web Analytics
  9. B to B Marketing
  10. Business Law & Cyber Law
  11. Management Information Systems
  12. Project Management Fundamentals
  13. Career Management
  14. Professional Thesis

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας:

1. Business Simulation

Εντός ενός εικονικού περιβάλλοντος, οι φοιτητές καλούνται να διοικήσουν μια επιχείρηση αναπτύσσοντας και διακινώντας στην αγορά νέα προϊόντα. Μέσα από μια εμπειρία που θυμίζει «παιχνίδι», οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην επιχειρηματικότητα από τη σκοπιά της στρατηγικής μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις πολλαπλές διαστάσεις τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς (market research, segmentation, targeting, channels, budgeting, R&D, competitive positioning, πωλήσεις, οικονομική διαχείριση κλπ.).

2. Digital Marketing

Η ενότητα Digital Marketing έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στις στρατηγικές, τις τακτικές και τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τους τρόπους παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης των digital campaigns για την αύξηση της απόδοσης επένδυσης. Θα καλυφθούν ζητήματα όπως brand storytelling, δημιουργία και υλοποίηση marketing plan, κανάλια προώθησης (Social Media, Display, Affiliate Marketing κ.ά), ανάλυση ανταγωνισμού  και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ψηφιακού μάρκετιγνκ.

3. Social Media & Search

Η ενότητα αυτό αποσκοπεί στην μύηση των φοιτητών στη χρήση κοινωνικών δικτύων, μηχανών αναζήτησης και σχετικών εργαλείων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχεται μια συνολική προσέγγιση στη στρατηγική των κοινωνικών μέσων που βασίζεται στο περιεχόμενο (content strategy). Οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης περιεχομένου και στο influence marketing. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εμπειρία στις τεχνικές προώθησης και διαφήμισης περιεχομένου (Facebook Ads, SEO, SEA κτλ).

4. New Consumer Behavior

Σε αυτή την ενότητα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν το σύγχρονο καταναλωτικό περιβάλλον όπου το μάρκετινγκ συναντιέται με μια πληθώρα πολιτισμικών επιδράσεων και αξιών όπου η πληροφορία κυκλοφορεί με ταχύτατους ρυθμούς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλάζουν δραστικά το τοπίο του επιχειρείν, παρέχοντας στις επιχειρήσεις νέους τρόπους κατάτμησης της αγοράς, στόχευσης τμημάτων της και στρατηγικής τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών.

5. International Corporate Strategy

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Διδάσκονται μέθοδοι στρατηγικής ανάλυσης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Strategic Management Tetrahedron, Key Success Factors), μέθοδοι πρόβλεψης  και μέθοδοι δημιουργίας σεναρίων, στρατηγικές διαφοροποίησης και γενικές στρατηγικές (Bowman Clock) καθώς και μέθοδοι αξιοποίησης δεξιοτήτων και καινοτομίας για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο (Blue Ocean, Added Value Chain, VRIO Analysis).

6. e-Commerce & Logistics

Η ενότητα αυτή προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατανόηση των μοντέλων του σύγχρονου ηλεκτρονικού εμπορίου (DTC – Direct to consumer, Qcommerce – Quick Commerce, Omnichannel κ.α.) , των βασικών καναλιών συγκρότησης της εμπορικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο (Pureplay, Brick & Click, Click to brick) και των αντίστοιχων προϋποθέσεων στο επίπεδο των logistics για τη διαχείριση και τη διάθεση των προϊόντων.

7. Business Model Evolution & Strategic Marketing

Η ενότητα αυτή παρέχει τη «μεγάλη εικόνα» της  του ψηφιακού μετασχηματισμού που γίνεται στη βάση της καινοτομίας (disruption) και των νέων τεχνολογιών (Social Media, Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη κτλ). Μέσα από διαλέξεις καθηγητών του γαλλικού πανεπιστημίου CNAM, μαρτυρίες μάνατζερ σημαντικών γαλλικών επιχειρήσεων και μελέτες περιπτώσεων (case studies), οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ κάνοντας χρήση πληθώρας επιχειρηματικών μοντέλων (διαμεσολάβηση, πλατφόρμα συναλλαγών, ανοικτή διανομή, κυκλική οικονομία, Βιομηχανία 4.0 κ.ά).

8. Web Analytics

Οι φοιτητές εξασκούνται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρηστών σχετικών με τη στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Διδάσκεται μια σειρά από προηγμένες τεχνικές ανάλυσης (κατάτμηση, αναφορές καναλιών, αναφορές κοινού και προσαρμοσμένες αναφορές), καθώς και τεχνικές μάρκετινγκ όπως το δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ (retargeting). Η απόκτηση του πιστοποιητικού Google Analytics Advanced αποτελεί μέρος του μαθήματος.

9. B to B Marketing

Η ενότητα αυτή ορίζει το μάρκετινγκ στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες τις αγοράς B to B καθώς και του σχεδιασμού προϊόντων για επιχειρήσεις ή για το δημόσιο τομέα. Στο B to B η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συχνά συνυπάρχουν (co-opetition) μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Σ’αυτό το πλαίσιο, πρακτικές μάρκετινγκ όπως η κατάτμηση, η επιλογή καναλιών διανομής, οι τεχνικές προώθησης και το branding αποκτούν ιδιαίτερη μορφή.

10. Business Law & Cyber Law

Η ενότητα Business Law & Cyberlaw  καλύπτει θέματα όπως η σύσταση και η λειτουργία της εταιρείας, η κατάρτιση και η διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων, η προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οι κανόνες στους οποίους υπόκειται το ηλεκτρονικό εμπόριο και κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται σε ψηφιακό περιβάλλον.

11. Management Information Systems

Η ενότητα αυτό εξηγεί μεθόδους και προσεγγίσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων και μεγάλο αριθμό τεχνολογιών για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Καλύπτονται θέματα όπως ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο eCommerce και τα πολλαπλά κανάλια διανομής, στην οργάνωση της επιχείρησης και τη στρατηγική, τη λειτουργική αρτιότητα, την οικεία σχέση με τον καταναλωτή καθώς και ζητήματα ασφάλειας και ηθικής.

12. Project Management Fundamentals

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και case studies, Η ενότητα Project Management Fundamentals παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις (έννοιες και μεθόδους) που άπτονται του αντικειμένου της διαχείρισης έργων τόσο στην καθιερωμένη μορφή του (κύκλος ζωής έργου, ρόλοι, διαχείριση ρίσκου, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση πόρων) όσο και στις καινοτόμες μορφές που αναδείχτηκαν πρόσφατα στο ψηφιακό περιβάλλον (Scrum framework, Agile).

13. Career Management

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους. Από τη σύνταξη του βιογραφικού μέχρι την επιτυχημένη συνέντευξη, παρέχονται γνώσεις για όλες τις πτυχές και τις τεχνικές χάραξης μιας προσωπικής επαγγελματικής στρατηγικής (personal branding, τάσεις στην αγορά εργασίας, διοίκηση ομάδων, παρουσίαση σταδιοδρομίας κ.ά).

14. Professional Thesis

Η σύνταξη και παρουσίαση μιας επαγγελματικής διατριβής (professional thesis) μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση της πρακτικής άσκησης ή της υλοποίησης ενός πρότζεκτ στο χώρο εργασίας. Η διατριβή έχει ως στόχο την σύνδεση και την εφαρμογή της θεωρίας και της πράξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο πεδίο της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, όσο και σε όσους δραστηριοποιούνται ατομικά στο επιχειρείν ή σκοπεύουν να εμπλακούν άμεσα.

Καθώς το πρόγραμμα απαιτεί την δυναμική συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων γύρω από τις επιχειρήσεις και το digital marketing γενικά, καλό είναι οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό να έχουν κάποια πρότερη γνώση από management, marketing, sales ή/και γενικότερα την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επίσης, δεδομένου ότι πολλές έννοιες είναι στα αγγλικά και μια ολόκληρη ενότητα διδάσκεται από καθηγητές του CNAM στα αγγλικά, η γνώση της αγγλικής πρέπει να είναι καλή.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 13 μήνες, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα).

Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 -21:00) και δύο Σάββατα τον μήνα (09:00 -15:00), ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων μέσω live streaming για λόγους διευκόλυνσης σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στην αίθουσα.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming

Καθηγητές

Οι καθηγητές του προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες, όλοι τους άριστοι γνώστες της θεματικής ενότητας την οποία διδάσκουν. Κατέχουν μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς τίτλους και κοινός στόχος τους είναι να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία, με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στο μεγαλύτερο μέρος του στα ελληνικά από τους Έλληνες καθηγητές. Επιπλέον, στο πρόγραμμα διδάσκουν και οι Γάλλοι καθηγητές, στα αγγλικά, είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα είτε εξ αποστάσεως.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το Cnam, τον γαλλικό μεταπτυχιακό τίτλο:

“Master Droit, économie et gestion mention marketing vente Parcours E-Business and Digital Marketing”.

Ο τίτλος αυτός αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν αιτήσεως στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα ανέρχονται στα €5.800 και περιλαμβάνει την εγγραφή και τις σημειώσεις.

Δίδονται υποτροφίες έως 20% σε περιπτώσεις need/merit-based.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

Αίτηση Εγγραφής

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της.

Η απάντηση ακολουθεί τα κριτήρια επιλογής, και οι εγγραφές κλείνουν με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής

2) να αποστείλουν ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), ταχυδρομικά ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου (René Descartes College / CNAM, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Σίνα 31, 10680 Αθήνα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ανώτερου τίτλου σπουδών,
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ανώτερου τίτλου σπουδών,
  • Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων, όπου υπάρχουν.
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει.
  • Hλεκτρονική φωτογραφία τύπου ΑΤ.
grammika_out-04

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά
Διάρκεια 13 μήνες
Υλοποίηση Αίθουσα

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ ανταποκρινόμενο στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα προσφέρει ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο «e-Business & Digital Marketing» που στοχεύει να διαμορφώσει τους αυριανούς πρωταγωνιστές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Τι είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν;

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) είναι η ψηφιοποίηση όλων των οικονομικών ενεργειών και δράσεων μια επιχείρησης.

Ο πιο διαδεδομένος τίτλος, ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), αποτελεί μόνο ένα μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το οποίο αξιοποιεί την ψηφιακή επικοινωνία σε όλες τις δομές είτε είναι εμπορικές (e-shop, B2B), είτε είναι για προμήθειες και εφοδιαστική αλυσίδα (e-procurement, logistics), είτε βεβαίως για επικοινωνία (social media, search, digital marketing etc).

Το μεταπτυχιακό αυτό, στοχεύει στο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με όλες τις γνώσεις όχι μόνο στα θέματα του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) αλλά και να τους δώσει μια ολιστική γνώση των θεμάτων που άπτονται των σημερινών επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation).

Τι είναι το digital transformation;

Όλες οι εταιρείες σήμερα και ολόκληρη η επιχειρηματική, διοικητική, εκπαιδευτική και σχεδόν όλες οι δραστηριότητες βιώνουν μια μεγάλη αλλαγή και συντελείται ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτές οι αλλαγές επισπεύσθηκαν με την έλευση της πανδημίας και η τηλε-εργασία, τα e-shops και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον η νέα πραγματικότητα.

Στις επιχειρήσεις, αυτό μεταφράζεται με την αλλαγή σε σχεδόν κάθε δομή, είτε είναι πωλήσεις, μάρκετινγκ, είτε παραγωγή, χρηματοοικονομική διοίκηση, προμήθειες κλπ. Όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κάνει την κάθε επιχείρηση πλέον ένα λεγόμενο e-Business, είτε δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες είτε στο e-commerce.

Η δημιουργία των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων των εταιρειών, δημιουργούν ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον καθιστώντας αναγκαίο τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Γενικά για το πρόγραμμα
Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθήσω το πρόγραμμα;

Με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται, τα στελέχη του σήμερα οφείλουν να εξοπλιστούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να καταλάβουν πλήρως όλες τις δυναμικές της σύγχρονης επιχείρησης και του ψηφιακού περιβάλλοντος, αλλά και να μπορούν να είναι ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις, τώρα και στο μέλλον.

Οι εταιρείες σήμερα και το ανθρώπινο δυναμικό, οφείλουν να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε τι μπορεί να μου χρησιμεύσει;

Στο μεταπτυχιακό, οι φοιτητές καλούνται να οργανώσουν την σκέψη τους και τις γνώσεις τους γύρω από το νέο αυτό ψηφιακό πλαίσιο, και είτε να εξοπλιστούν με νέες γνώσεις και ικανότητες είτε να αναβαθμίσουν και να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να μάθουν τα πάντα γύρω από την λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης με έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις στα τεχνικά θέματα του e-commerce.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να αναλάβουν και να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και να ανελιχθούν στις ανώτερες διευθυντικές και όχι μόνο θέσεις.

Τι προοπτικές δίνει;

Αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό, ο φοιτητής θα έχει μια πλήρη και σφαιρική γνώση πολλών θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης επιχείρησης και του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα έχει εξοπλιστεί με πολλές θεωρητικές αλλά τεχνικές γνώσεις οι οποίες θα τον διαφοροποιήσουν σημαντικά στην αγορά εργασίας και θα του επιτρέψουν να συμμετέχει και να πρωταγωνιστήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα στην αγορά, είτε είναι μικρά σε διάρκεια και γενικά ή μόνο τεχνικά καλύπτοντας μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του digital marketing (google ads, Facebook ads, google analytics κλπ.), είτε δεν καλύπτουν θεματικά πεδία γύρω από την σύγχρονη επιχείρηση. Επίσης, λίγα μόνο προσφέρουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο καθώς συνήθως είναι απλά certifications.

Ο απόφοιτος που εργάζεται ήδη, θα μπορέσει να ανελιχθεί επαγγελματικά και να διεκδικήσει θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης σε πολλά τμήματα όπως marketing, πωλήσεις, e-commerce και γενικά senior managerial θέσεις.

Ο απόφοιτος που τρέχει ή σκοπεύει να τρέξει δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του αξιοποιώντας όλες τις τελευταίες γνώσεις και τεχνικές που θα του παρέχει το μεταπτυχιακό.

Για το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, μεγάλη σημασία έχει η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Σκοπός των μεταπτυχιακών είναι μέσα από την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, οι απόφοιτοι να μπορέσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά και να υλοποιήσουν οποιονδήποτε επαγγελματικό προγραμματισμό και στόχο έχουν.

Είναι το πρόγραμμα τεχνικό;

Ναι, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει τεχνικές γνώσεις αλλά δεν μένει εκεί. Οι εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το digital marketing, το e-commerce, τις νέες τάσεις και συμπεριφορές, την εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων κ.α., αποσκοπούν να κάνουν τον απόφοιτο να ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας για τις σε βάθος γνώσεις.

Σκοπός όμως του μεταπτυχιακού είναι να παρέχει πέρα από τεχνικές γνώσεις, και τις σφαιρικές αλλά αναγκαίες γνώσεις στα θέματα που άπτονται της σύγχρονης επιχείρησης. Ενότητες όπως το project management, το international corporate strategy και το management of information systems κλπ., θα δώσουν στον απόφοιτο την ικανότητα διαμόρφωσης ενός ολόκληρου σκεπτικού που χρειάζεται ένας σύγχρονος manager.

Να επενδύσω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Με περίπου 400 ώρες μαθημάτων, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα πολύ στιβαρό υπόβαθρο γνώσεων και ικανοτήτων που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν στην αγορά.

Το γεγονός ότι διδάσκουν μόνο εξαιρετικοί επαγγελματίες του χώρου, ότι η συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο είναι άμεση και διδάσκουν και Γάλλοι καθηγητές, ότι η υλικοτεχνική υποδομή είναι άριστη (το Κολλέγιο στεγάζεται εντός του Γαλλικού Ινστιτούτου), καθώς το πτυχίο που απονέμεται είναι το ίδιο με του διεθνούς εμβέλειας γαλλικού πανεπιστημίου CNAM (το πτυχίο απονέμεται από το γαλλικό κράτος και αναγνωρίζεται αυτομάτως διεθνώς) και κυρίως ότι μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οι απόφοιτοι θα μπορέσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθιστούν την επιλογή του μεταπτυχιακού μια εξαιρετική επένδυση με μεγάλη απόδοση.

Το πρόγραμμα προσφέρει εργασιακή εμπειρία;

Η ολοκλήρωση μιας τρίμηνης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται ήδη θα πρέπει να αναλάβει ένα τρίμηνο project που σχετίζεται με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού. Πχ. να εργαστεί στο τμήμα digital marketing, e-commerce, να αναλάβει ένα project σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ.

Αν κάποιος φοιτητής δεν εργάζεται, το Κολλέγιο προτίθεται να τον βοηθήσει στην εξεύρεση της τρίμηνης πρακτικής του.

Με την ολοκλήρωση της τρίμηνης εργασιακής εμπειρίας, ο φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει ένα Professional Thesis, στο οποίο θα καταγράψει το project που ανέλαβε και τις γνώσεις που αποκόμισε από την εφαρμογή των γνώσεων που έλαβε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 13 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Business Simulation
  2. Digital Marketing
  3. Social Media & Search
  4. New Consumer Behavior
  5. International Corporate Strategy
  6. eCommerce & Logistics
  7. Business Model Evolution & Strategic Marketing
  8. Web Analytics
  9. B to B Marketing
  10. Business Law & Cyber Law
  11. Management Information Systems
  12. Project Management Fundamentals
  13. Career Management
  14. Professional Thesis

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κάθε ενότητας:

1. Business Simulation

Εντός ενός εικονικού περιβάλλοντος, οι φοιτητές καλούνται να διοικήσουν μια επιχείρηση αναπτύσσοντας και διακινώντας στην αγορά νέα προϊόντα. Μέσα από μια εμπειρία που θυμίζει «παιχνίδι», οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην επιχειρηματικότητα από τη σκοπιά της στρατηγικής μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις πολλαπλές διαστάσεις τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς (market research, segmentation, targeting, channels, budgeting, R&D, competitive positioning, πωλήσεις, οικονομική διαχείριση κλπ.).

2. Digital Marketing

Η ενότητα Digital Marketing έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στις στρατηγικές, τις τακτικές και τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τους τρόπους παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης των digital campaigns για την αύξηση της απόδοσης επένδυσης. Θα καλυφθούν ζητήματα όπως brand storytelling, δημιουργία και υλοποίηση marketing plan, κανάλια προώθησης (Social Media, Display, Affiliate Marketing κ.ά), ανάλυση ανταγωνισμού  και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ψηφιακού μάρκετιγνκ.

3. Social Media & Search

Η ενότητα αυτό αποσκοπεί στην μύηση των φοιτητών στη χρήση κοινωνικών δικτύων, μηχανών αναζήτησης και σχετικών εργαλείων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχεται μια συνολική προσέγγιση στη στρατηγική των κοινωνικών μέσων που βασίζεται στο περιεχόμενο (content strategy). Οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης περιεχομένου και στο influence marketing. Παράλληλα, θα αποκτήσουν εμπειρία στις τεχνικές προώθησης και διαφήμισης περιεχομένου (Facebook Ads, SEO, SEA κτλ).

4. New Consumer Behavior

Σε αυτή την ενότητα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν το σύγχρονο καταναλωτικό περιβάλλον όπου το μάρκετινγκ συναντιέται με μια πληθώρα πολιτισμικών επιδράσεων και αξιών όπου η πληροφορία κυκλοφορεί με ταχύτατους ρυθμούς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλάζουν δραστικά το τοπίο του επιχειρείν, παρέχοντας στις επιχειρήσεις νέους τρόπους κατάτμησης της αγοράς, στόχευσης τμημάτων της και στρατηγικής τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών.

5. International Corporate Strategy

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Διδάσκονται μέθοδοι στρατηγικής ανάλυσης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (Strategic Management Tetrahedron, Key Success Factors), μέθοδοι πρόβλεψης  και μέθοδοι δημιουργίας σεναρίων, στρατηγικές διαφοροποίησης και γενικές στρατηγικές (Bowman Clock) καθώς και μέθοδοι αξιοποίησης δεξιοτήτων και καινοτομίας για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο (Blue Ocean, Added Value Chain, VRIO Analysis).

6. e-Commerce & Logistics

Η ενότητα αυτή προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατανόηση των μοντέλων του σύγχρονου ηλεκτρονικού εμπορίου (DTC – Direct to consumer, Qcommerce – Quick Commerce, Omnichannel κ.α.) , των βασικών καναλιών συγκρότησης της εμπορικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο (Pureplay, Brick & Click, Click to brick) και των αντίστοιχων προϋποθέσεων στο επίπεδο των logistics για τη διαχείριση και τη διάθεση των προϊόντων.

7. Business Model Evolution & Strategic Marketing

Η ενότητα αυτή παρέχει τη «μεγάλη εικόνα» της  του ψηφιακού μετασχηματισμού που γίνεται στη βάση της καινοτομίας (disruption) και των νέων τεχνολογιών (Social Media, Internet of Things, Τεχνητή Νοημοσύνη κτλ). Μέσα από διαλέξεις καθηγητών του γαλλικού πανεπιστημίου CNAM, μαρτυρίες μάνατζερ σημαντικών γαλλικών επιχειρήσεων και μελέτες περιπτώσεων (case studies), οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ κάνοντας χρήση πληθώρας επιχειρηματικών μοντέλων (διαμεσολάβηση, πλατφόρμα συναλλαγών, ανοικτή διανομή, κυκλική οικονομία, Βιομηχανία 4.0 κ.ά).

8. Web Analytics

Οι φοιτητές εξασκούνται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρηστών σχετικών με τη στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Διδάσκεται μια σειρά από προηγμένες τεχνικές ανάλυσης (κατάτμηση, αναφορές καναλιών, αναφορές κοινού και προσαρμοσμένες αναφορές), καθώς και τεχνικές μάρκετινγκ όπως το δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ (retargeting). Η απόκτηση του πιστοποιητικού Google Analytics Advanced αποτελεί μέρος του μαθήματος.

9. B to B Marketing

Η ενότητα αυτή ορίζει το μάρκετινγκ στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες τις αγοράς B to B καθώς και του σχεδιασμού προϊόντων για επιχειρήσεις ή για το δημόσιο τομέα. Στο B to B η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συχνά συνυπάρχουν (co-opetition) μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Σ’αυτό το πλαίσιο, πρακτικές μάρκετινγκ όπως η κατάτμηση, η επιλογή καναλιών διανομής, οι τεχνικές προώθησης και το branding αποκτούν ιδιαίτερη μορφή.

10. Business Law & Cyber Law

Η ενότητα Business Law & Cyberlaw  καλύπτει θέματα όπως η σύσταση και η λειτουργία της εταιρείας, η κατάρτιση και η διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων, η προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οι κανόνες στους οποίους υπόκειται το ηλεκτρονικό εμπόριο και κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται σε ψηφιακό περιβάλλον.

11. Management Information Systems

Η ενότητα αυτό εξηγεί μεθόδους και προσεγγίσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων και μεγάλο αριθμό τεχνολογιών για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Καλύπτονται θέματα όπως ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο eCommerce και τα πολλαπλά κανάλια διανομής, στην οργάνωση της επιχείρησης και τη στρατηγική, τη λειτουργική αρτιότητα, την οικεία σχέση με τον καταναλωτή καθώς και ζητήματα ασφάλειας και ηθικής.

12. Project Management Fundamentals

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και case studies, Η ενότητα Project Management Fundamentals παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις (έννοιες και μεθόδους) που άπτονται του αντικειμένου της διαχείρισης έργων τόσο στην καθιερωμένη μορφή του (κύκλος ζωής έργου, ρόλοι, διαχείριση ρίσκου, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση πόρων) όσο και στις καινοτόμες μορφές που αναδείχτηκαν πρόσφατα στο ψηφιακό περιβάλλον (Scrum framework, Agile).

13. Career Management

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους. Από τη σύνταξη του βιογραφικού μέχρι την επιτυχημένη συνέντευξη, παρέχονται γνώσεις για όλες τις πτυχές και τις τεχνικές χάραξης μιας προσωπικής επαγγελματικής στρατηγικής (personal branding, τάσεις στην αγορά εργασίας, διοίκηση ομάδων, παρουσίαση σταδιοδρομίας κ.ά).

14. Professional Thesis

Η σύνταξη και παρουσίαση μιας επαγγελματικής διατριβής (professional thesis) μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση της πρακτικής άσκησης ή της υλοποίησης ενός πρότζεκτ στο χώρο εργασίας. Η διατριβή έχει ως στόχο την σύνδεση και την εφαρμογή της θεωρίας και της πράξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο πεδίο της επιχείρησης.

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 13 μήνες, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα).

Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 -21:00) και δύο Σάββατα τον μήνα (09:00 -15:00), ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων μέσω live streaming για λόγους διευκόλυνσης σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στην αίθουσα.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με της οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση απαγόρευσης δια ζώσης παρακολούθησης, θα υπάρξει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος, μέσω live–streaming

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, όσο και σε όσους δραστηριοποιούνται ατομικά στο επιχειρείν ή σκοπεύουν να εμπλακούν άμεσα.

Καθώς το πρόγραμμα απαιτεί την δυναμική συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων γύρω από τις επιχειρήσεις και το digital marketing γενικά, καλό είναι οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό να έχουν κάποια πρότερη γνώση από management, marketing, sales ή/και γενικότερα την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επίσης, δεδομένου ότι πολλές έννοιες είναι στα αγγλικά και μια ολόκληρη ενότητα διδάσκεται από καθηγητές του CNAM στα αγγλικά, η γνώση της αγγλικής πρέπει να είναι καλή.

Καθηγητές

Οι καθηγητές του προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες, όλοι τους άριστοι γνώστες της θεματικής ενότητας την οποία διδάσκουν. Κατέχουν μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς τίτλους και κοινός στόχος τους είναι να μοιραστούν την θεωρητική αλλά και την επαγγελματική τους εμπειρία με τους αυριανούς τους συναδέλφους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στο μεγαλύτερο μέρος του στα ελληνικά από τους Έλληνες καθηγητές. Επιπλέον, στο πρόγραμμα διδάσκουν και οι Γάλλοι καθηγητές, στα αγγλικά, είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα είτε εξ αποστάσεως.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το Cnam, τον γαλλικό μεταπτυχιακό τίτλο:

“Master Droit, économie et gestion mention marketing vente Parcours E-Business and Digital Marketing”.

Ο τίτλος αυτός αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και παρέχει 60 ECTS.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν αιτήσεως στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • το φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Αίτηση Εγγραφής

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της.

Η απάντηση ακολουθεί τα κριτήρια επιλογής, και οι εγγραφές κλείνουν με τη συμπλήρωση του τμήματος.

Για την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής

2) να αποστείλουν ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), ταχυδρομικά ή να προσκομίσουν στα γραφεία του Κολλεγίου (René Descartes College / CNAM, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, Σίνα 31, 10680 Αθήνα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ανώτερου τίτλου σπουδών,
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ανώτερου τίτλου σπουδών,
 • Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων, όπου υπάρχουν.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει.
 • Hλεκτρονική φωτογραφία τύπου ΑΤ.

 

Don’t be shy

Let’s Talk