e-Business & Digital Marketing

Επίπεδο Master

Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια 14 μήνες

Υλοποίηση Αίθουσα ή/και Live Streaming

Επιστημονικός Σύμβουλος:
Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης
,
Καθηγητής Markering, Κοσμήτορας ΤΠ/C, Π. Καθηγητής ΟΠΑ.

Ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, υψηλού επιπέδου, που στοχεύει να διαμορφώσει τους αυριανούς πρωταγωνιστές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Το Πρόγραμμα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση του Marketing, με ένα ευρύ θεματικό πεδίο από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τις τάσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών, έως τη χάραξη μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής. Γνώσεις και εργαλεία, αναγκαία για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, που δημιουργούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, όσο και σε όσους δραστηριοποιούνται ατομικά στο επιχειρείν ή σκοπεύουν να εμπλακούν άμεσα.

Καθώς το πρόγραμμα απαιτεί τη δυναμική συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων γύρω από τo ηλεκτρονικό επιχειρείν και το digital marketing, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν κάποια πρότερη γνώση (σπουδές ή εργασιακή εμπειρία) από management, marketing, sales ή/και γενικότερα τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων χωρίς εργασιακή εμπειρία, θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια πρακτική άσκηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, σε συναφή με το Πρόγραμμα δραστηριότητα.

Επίσης, δεδομένου ότι πολλές έννοιες είναι στα αγγλικά και μια ολόκληρη ενότητα διδάσκεται από καθηγητές του CNAM στα αγγλικά, θα πρέπει η γνώση της αγγλικής να είναι πολύ καλή.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 13 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

  1. Business Simulation
  2. Digital Marketing
  3. Social Media & Search
  4. New Consumer Behavior
  5. International Corporate Strategy
  6. eCommerce & Logistics
  7. Business Model Evolution & Strategic Marketing
  8. Web Analytics
  9. B to B Marketing
  10. Business Law & Cyber Law
  11. Management Information Systems
  12. Project Management Fundamentals
  13. Career Management
  14. Professional Thesis
Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 14 μήνες, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή/και εξ αποστάσεως (Live Streaming).

Τα μαθήματα διεξάγονται 2 απογεύματα την εβδομάδα και 2 Σάββατα το μήνα, ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το Cnam, τον γαλλικό μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Droit, économie et gestion mention marketing vente
Parcours E-Business and Digital Marketing”

Ο Τίτλος Σπουδών είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους, και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.

Στην Ελλάδα, ο τίτλος αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • τον φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

e-Business & Digital Marketing

Επίπεδο Master
Γλώσσα Ελληνικά & Αγγλικά
Διάρκεια 14 μήνες
Υλοποίηση Αίθουσα

Επιστημονικός Σύμβουλος:
Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης
,
Καθηγητής Markering, Κοσμήτορας ΤΠ/C, Π. Καθηγητής ΟΠΑ.

Ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, υψηλού επιπέδου, που στοχεύει να διαμορφώσει τους αυριανούς πρωταγωνιστές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Το Πρόγραμμα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση του Marketing, με ένα ευρύ θεματικό πεδίο από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τις τάσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών, έως τη χάραξη μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής. Γνώσεις και εργαλεία, αναγκαία για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, που δημιουργούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, όσο και σε όσους δραστηριοποιούνται ατομικά στο επιχειρείν ή σκοπεύουν να εμπλακούν άμεσα.

Καθώς το πρόγραμμα απαιτεί τη δυναμική συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων γύρω από τo ηλεκτρονικό επιχειρείν και το digital marketing, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν κάποια πρότερη γνώση (σπουδές ή εργασιακή εμπειρία) από management, marketing, sales ή/και γενικότερα τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων χωρίς εργασιακή εμπειρία, θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια πρακτική άσκηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, σε συναφή με το Πρόγραμμα δραστηριότητα.

Επίσης, δεδομένου ότι πολλές έννοιες είναι στα αγγλικά και μια ολόκληρη ενότητα διδάσκεται από καθηγητές του CNAM στα αγγλικά, θα πρέπει η γνώση της αγγλικής να είναι πολύ καλή.

Ενότητες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίζεται σε 13 ενότητες και ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία.

Ενότητες Προγράμματος

 1. Business Simulation
 2. Digital Marketing
 3. Social Media & Search
 4. New Consumer Behavior
 5. International Corporate Strategy
 6. eCommerce & Logistics
 7. Business Model Evolution & Strategic Marketing
 8. Web Analytics
 9. B to B Marketing
 10. Business Law & Cyber Law
 11. Management Information Systems
 12. Project Management Fundamentals
 13. Career Management
 14. Professional Thesis
Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 14 μήνες, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή/και εξ αποστάσεως (Live Streaming).

Τα μαθήματα διεξάγονται 2 απογεύματα την εβδομάδα και 2 Σάββατα το μήνα, ώστε να διευκολύνονται και οι εργαζόμενοι.

Τίτλος Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το Cnam, τον γαλλικό μεταπτυχιακό τίτλο:

“MASTER Droit, économie et gestion
mention marketing vente
Parcours E-Business and Digital Marketing”.

Ο Τίτλος Σπουδών είναι ο ίδιος με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στους Γάλλους αποφοίτους.

Το πτυχίο εκδίδεται από το CNAM, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος, με τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμονται από το ημεδαπό εκπαιδευτικό σύστημα, κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου στον φορέα ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.

Κριτήρια επιλογής

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση:

 • τον φάκελο του υποψηφίου (τίτλους σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις εργασίας όπου υπάρχουν),
 • την προσωπική συνέντευξη,
 • τη σύνθεση του τμήματος ώστε να διασφαλίζεται η  αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και την έκδοση του πτυχίου.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210 36 44 422.

Don’t be shy

Let’s Talk