Αίτηση Εγγραφής
Μεταπτυχιακό Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Ιατροκοινωνικής Φροντίδας
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε.
Αναγράψτε το επίπεδο γλωσσομάθειας.
Αναγράψτε τις ημερομηνίες απασχόλησης, τη θέση, το τμήμα και την εταιρεία για κάθε επαγγελματική σας θέση.
Επωνυμία εταιρείας / Ιδιώτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τ.Κ, Επάγγελμα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Email

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.

Κάθε Αίτηση Εγγραφής εξετάζεται με την παραλαβή της. Η επιλογή ολοκληρώνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομιστούν ηλεκτρονικά (admissions@cnam.gr), ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στα γραφεία του Κολλεγίου είναι:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ανώτερου τίτλου σπουδών,
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ανώτερου τίτλου σπουδών,
  • Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων, όπου υπάρχουν.
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει.
  • Δύο (2) φωτογραφίες ή ηλεκτρονική φωτογραφία τύπου ΑΤ.