Δελτίου Τύπου
«Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ν.Ε. – Κολλεγίου René Descartes»

Στις 21 Φεβρουαρίου 2024 σε μία λιτή τελετή στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου RENÉ DESCARTES στην Αθήνα, επικυρώθηκε η αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και του Κολλεγίου RENÉ DESCARTES με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε μεταξύ τους κοινωφελή και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε ότι αφορά τον Τομέα της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, μέσα από επιστημονικές εκδηλώσεις και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα διεπιστημονικού χαρακτήρα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των Νοσηλευτών και απολύτως εναρμονισμένα με τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα.

Καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στη νέα ψηφιακή εποχή και στις νέες τεχνολογίες, οφείλουμε να παρέχουμε σε όλους τους Νοσηλευτές σύγχρονη γνώση, καινοτόμες πρακτικές και περαιτέρω ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ιδιαιτέρως απαιτητικό και ευμετάβλητο υγειονομικό περιβάλλον, προς όφελος των πολιτών και της Δημόσιας Υγείας.

Οι ισχυρές εκπαιδευτικές συνεργασίες αποτελούν αδιαμφισβήτητα το εφαλτήριο τόσο για τη διεύρυνση των γνώσεων στη Νοσηλευτική Επιστήμη, όσο και για την περαιτέρω εξέλιξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας. Η συγκεκριμένη συνεργασία έρχεται να θέσει ισχυρά θεμέλια, ενδυναμώνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε.
Δημήτριος Σκουτέλης

O Πρόεδρος Κολλεγίου René Descartes
Δρ. Κυριάκος Α. Κενεβέζος

Author avatar
René Descartes College