Αίτηση Εγγραφής
Diploma in Sales & Commercial Management
(όπως αυτό αναγράφεται στην ΑΤ ή το διαβατήριο)
Αναγράψτε τις ημερομηνίες φοίτησης, τους τίτλους σπουδών και την επωνυμία του κάθε ιδρύματος από το οποίο αποφοιτήσατε.
Αναγράψτε τη γλώσσα και το επίπεδο γλωσσομάθειας.
Αναγράψτε τις ημερομηνίες απασχόλησης, τη θέση, το τμήμα και την εταιρεία για κάθε επαγγελματική σας θέση.
Επωνυμία εταιρείας / Ιδιώτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τ.Κ, Επάγγελμα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Email

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προσωπικά στοιχεία που θα αποσταλούν με την παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωση του μητρώου σπουδαστών, με απόλυτη εχεμύθεια.


Don’t be shy

Let’s Talk