Mini MBA / Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επίπεδο Executive Diploma

Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 1 έτος

Υλοποίηση Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως

Έναρξη Αναμένεται

 

To Kολλέγιο René Descartes που συνεργάζεται αποκλειστικά με το Κρατικό Γαλλικό Πανεπιστήμιο CNAM στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση και εξειδίκευση στο χώρο του μάνατζμεντ, προσφέρει, το Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων .

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς, να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ενισχύει τις δεξιότητες κριτικής, δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης οδηγώντας σε καινοτόμα εργαλεία σε στρατηγικό αλλά και πρακτικό επιχειρησιακό επίπεδο.

Στην σύγχρονη πραγματικότητα υπάρχει υψηλή ζήτηση για υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από επαγγελματίες που έχουν πρακτική εμπειρία, αλλά έχουν επίσης καλά ανεπτυγμένες αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες με υψηλή δημιουργική δυνατότητα που οδηγεί στην επιχειρηματικότητα και τον συνεχή νεωτερισμό. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα είναι μια σοβαρή επένδυση της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στην κατάρτιση στελεχών μέσα από την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Στη σύνδεση του προγράμματος με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
  • Στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και επιχειρηματικών λύσεων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των επιχειρήσεων
  • Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
  • Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων
  • Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων
  • Διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες
  • Αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται:

  • Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ενότητες & μεθοδολογία

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 αυτοτελείς θεματικές ενότητες:

1. Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales Management
4. Στρατηγικό Management & Ηγεσία

Μεθοδολογία Προγράμματος

Η ανάπτυξη του τρόπου σκέψης και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στηρίζεται σε εργαστηριακές μεθόδους, όπως:

  • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων
  • Ομαδικές εργασίες
  • Παίγνια
  • Αυτοδιαγνωστικά εργαλεία
  • Οδηγοί προσωπικής βελτίωσης
  • Outdoor Activities
  • Επεξεργασία και δόμηση διαδικασιών και τεχνικών ανάπτυξης εργασιών και ανθρώπινου δυναμικού

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ένα έτος, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

In class face-to-face workshops τα οποία διεξάγονται Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα:

1. Στην Αθήνα

Κολλέγιο René Descartes, Σίνα 31, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, 10680 Αθήνα.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 21036 44422

2. Στην Κόρινθο
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αικατερίνη Ζιαζιά,
Γραφείο Επικοινωνίας Επιμελητηρίου Κορινθίας, στο 27410 24464 (εσωτ.937), 6934024030 ή  media@korinthiacc.gr

Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως

Μέσω e-Learning, δύο εβδομάδες το μήνα,  Τετάρτη (17:30-21:30), Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (10:00-14:00).

Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται δια ζώσης στην Αθήνα ή μέσω e-Learning, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στο 210 36 44 422.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται δια ζώσης στην Καλαμάτα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αναστάσιο Δημόπουλο, στο 6977454907 ή coordinator@messinianchamber.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται δια ζώσης στην Κόρινθο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αικατερίνη Ζιαζιά, Γραφείο Επικοινωνίας Επιμελητηρίου Κορινθίας, στο 27410 24464 (εσωτ.937), 6934024030 ή media@korinthiacc.gr

Mini MBA / Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επίπεδο Executive Diploma
Γλώσσα Ελληνικά

Διάρκεια 1 έτος
Υλοποίηση Αίθουσα ή Εξ αποστάσεως
Έναρξη Αναμένεται

To Kολλέγιο René Descartes που συνεργάζεται αποκλειστικά με το Κρατικό Γαλλικό Πανεπιστήμιο CNAM στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση και εξειδίκευση στο χώρο του μάνατζμεντ, προσφέρει, το Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων .

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς, να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ενισχύει τις δεξιότητες κριτικής, δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης οδηγώντας σε καινοτόμα εργαλεία σε στρατηγικό αλλά και πρακτικό επιχειρησιακό επίπεδο.

Στην σύγχρονη πραγματικότητα υπάρχει υψηλή ζήτηση για υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από επαγγελματίες που έχουν πρακτική εμπειρία, αλλά έχουν επίσης καλά ανεπτυγμένες αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες με υψηλή δημιουργική δυνατότητα που οδηγεί στην επιχειρηματικότητα και τον συνεχή νεωτερισμό. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα είναι μια σοβαρή επένδυση της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στην κατάρτιση στελεχών μέσα από την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Στη σύνδεση του προγράμματος με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
  • Στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και επιχειρηματικών λύσεων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των επιχειρήσεων
  • Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
  • Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων
  • Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων
  • Διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες
  • Αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται:

  • Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ενότητες & μεθοδολογία

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 αυτοτελείς θεματικές ενότητες:

1. Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales Management
4. Στρατηγικό Management & Ηγεσία

Μεθοδολογία Προγράμματος

Η ανάπτυξη του τρόπου σκέψης και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στηρίζεται σε εργαστηριακές μεθόδους, όπως:

  • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων
  • Ομαδικές εργασίες
  • Παίγνια
  • Αυτοδιαγνωστικά εργαλεία
  • Οδηγοί προσωπικής βελτίωσης
  • Outdoor Activities
  • Επεξεργασία και δόμηση διαδικασιών και τεχνικών ανάπτυξης εργασιών και ανθρώπινου δυναμικού

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ένα έτος, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.

Παρακολούθηση στην Αίθουσα

In class face-to-face workshops τα οποία διεξάγονται Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα:

1. Στην Αθήνα

Κολλέγιο René Descartes, Σίνα 31, κτίριο Γαλλικού Ινστιτούτου, 10680 Αθήνα.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 21036 44422

2. Στην Κόρινθο
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
κα Αικατερίνη Ζιαζιά,
Γραφείο Επικοινωνίας Επιμελητηρίου Κορινθίας,
στο 27410 24464 (εσωτ.937), 6934024030 ή
media@korinthiacc.gr

Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως

Μέσω e-Learning, δύο εβδομάδες το μήνα,  Τετάρτη (17:30-21:30), Παρασκευή (17:30-21:30) και Σάββατο (10:00-14:00).

Διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό.
Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται δια ζώσης στην Αθήνα ή μέσω e-Learning, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ στο
210 36 44 422.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται δια ζώσης στην Καλαμάτα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
κ. Αναστάσιο Δημόπουλο,
στο 6977454907 ή
coordinator@messinianchamber.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται δια ζώσης στην Κόρινθο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
κα Αικατερίνη Ζιαζιά,
Γραφείο Επικοινωνίας Επιμελητηρίου Κορινθίας,
στο 27410 24464 (εσωτ.937), 6934024030 ή media@korinthiacc.gr

Don’t be shy

Let’s Talk