Επιτυχής Υποβολή Φόρμας Επικοινωνίας

Ευχαριστούμε που εκδηλώσατε ενδιαφέρον για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

& Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.