Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την Αίτηση Εγγραφής σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας».

Αντίγραφο της Αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε, θα αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.