Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την φόρμα επικοινωνίας σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Don’t be shy

Let’s Talk