Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την φόρμα επικοινωνίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«e-Business & Digital Marketing».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.