Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την Αίτηση Εγγραφής σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

«Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Αντίγραφο της Αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε, θα αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Don’t be shy

Let’s Talk