Επιτυχής Υποβολή Αίτησης

Ευχαριστούμε για την Αίτηση Εγγραφής σας στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

«Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας».

Θα λάβετε αντίγραφο της Aίτησης που υποβάλατε στο email σας.

Don’t be shy

Let’s Talk