Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Κλινικών Εκπαιδευτών

Διάρκεια Σεμιναρίου
120 ώρες

Ημερομηνία έναρξης
22/05/2024

Παρακολούθηση
Online

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει την εβδομάδα 22-28 Μαΐου 2024, και τα μαθήματα θα διεξάγονται 1-2 ημέρες την εβδομάδα σε απογευματινές ώρες (16:00 – 21:00)

Το σεμινάριο

Καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στη νέα ψηφιακή εποχή και στις νέες τεχνολογίες, οφείλουμε να παρέχουμε σε όλους τους Νοσηλευτές σύγχρονη γνώση, καινοτόμες πρακτικές και περαιτέρω ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ιδιαιτέρως απαιτητικό και ευμετάβλητο υγειονομικό περιβάλλον, προς όφελος των πολιτών και της Δημόσιας Υγείας.

Η εκπαίδευση στο κλινικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό συστατικό του συνόλου της νοσηλευτικής εκπαίδευσης γιατί μετουσιώνει τη γνώση σε πράξη και κλινική αρτιότητα. Ο νοσηλευτής οφείλει «δια βίου» να διαθέτει αλλά και να διατηρεί επαρκείς γνώσεις & δεξιότητες σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση Νοσηλευτών Κλινικών Εκπαιδευτών ικανών να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να διαμορφώνουν μαζί τους μια σειρά από προγράμματα/  και ενέργειες, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, αποσκοπεί στη συμβολή του Κλινικού Εκπαιδευτή για τη σταδιακή ενσωμάτωση του νεοεισερχόμενου (φοιτητή/σπουδαστή, ειδικευόμενου, νεοπροσλαμβανόμενου ή μετακινούμενου από άλλο τμήμα) προσωπικού στο υγειονομικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί, όσο το δυνατόν, η εύρυθμη λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας

Με το τέλος του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διενεργούν ενδοκλινικά μαθήματα βασισμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του υπό εκπαίδευση πληθυσμού παρέχοντας ποιοτική και ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα.
 • Να ενεργούν με εκπαιδευτικό πλάνο βασισμένο στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων μειώνοντας το χρόνο προσαρμογής για την ανάληψη καθηκόντων του νεοεισερχόμενου (φοιτητή/σπουδαστή, ειδικευόμενου, νεοπροσλαμβανόμενου ή μετακινούμενου από άλλο τμήμα) προσωπικού.
 • Υποδέχονται και να εκπαιδεύουν τους νοσηλευτές που παρακολουθούν προγράμματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων μέσω της επίδειξης δεξιοτήτων όσο και της θεωρητικής τεκμηρίωσης της κλινικής πρακτικής, ακολουθώντας πάντοτε τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
 • Να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και γραφεία για την αναζήτηση και εισαγωγή-ενσωμάτωση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης, των κατευθυντήριων οδηγιών και των πρωτοκόλλων φροντίδας στο υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων και στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω και στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Νοσηλευτών  Ελλάδος και του Κολλεγίου René Descartes ξεκινά το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τον Κλινικό Εκπαιδευτή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Περιεχόμενα

Οι Ενότητες που θα αναλυθούν είναι:

Στόχοι, περιεχόμενο, προσδοκώμενα αποτελέσματα

 Εισαγωγή στη Βιωματική Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων

Η έννοια της δεξιότητας της ηγετικότητας

 • Στοιχεία ηγετικότητας απαραίτητα προσόντα Κλινικού Εκπαιδευτή
 • Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

Προσέγγιση στην ψυχολογία του ενήλικα εκπαιδευόμενου

 • Ψυχολογική ανθεκτικότητα ως βασική έννοια της προσαρμοστικότητας

Η έννοια της δεξιότητας και της ομαδικότητας

Αρχές mentoring για την ενσωμάτωση του νεοεισερχόμενου στον κλινικό χώρο,

 • Δομημένη συνέντευξη-γνωριμία,
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών,
 • Προσδοκίες

Εκπαιδευτικό συμβόλαιο προσανατολισμού νεοδιοριζόμενου, μετακινούμενου, εκπαιδευόμενου νοσηλευτικού προσωπικού

 • Βιβλιάριο εκπαίδευσης ειδικευομένων (LOGBOOK)

Διεθνείς στόχοι ΟΔΙΠΥ

 • Ποιότητα παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και ασφάλεια ασθενή
 • Ταυτοποίηση
 • Ασφαλής χορήγηση φαρμάκων
 • Πτώσεις
 • Κατακλίσεις
 • Θρομβοφλεβίτιδες
 • Διαχείριση ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Σχέδιο παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

 • Εφαρμογή μαθησιακής διαδικασίας στον κλινικό χώρο
 • Αιμοδυναμική παρακολούθηση
 • Βασικές αρχές ηλεκτροκαρδιογραφήματος
 • Επιδεινούμενος ασθενής
 • Βαρέως πάσχων
 • Λίστες προ-εγχειρητικού ελέγχου
 • Κοινότητα

Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων

Συνολική Αξιολόγηση Προγράμματος

Εισηγητές

Οι εισηγητές είναι οι πλέον έμπειροι στο τομέα τους και εξιδεικευμένοι στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Πιστοποίηση

Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης από το René Descartes College και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644422

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Κλινικών Εκπαιδευτών

Διάρκεια Σεμιναρίου
120 ώρες

Ημερομηνία
22/5/2024

Παρακολούθηση
Online

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει την εβδομάδα 22-28 Μαΐου 2024, και τα μαθήματα θα διεξάγονται 1-2 ημέρες την εβδομάδα σε απογευματινές ώρες (16:00 – 21:00)

Το σεμινάριο

Καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στη νέα ψηφιακή εποχή και στις νέες τεχνολογίες, οφείλουμε να παρέχουμε σε όλους τους Νοσηλευτές σύγχρονη γνώση, καινοτόμες πρακτικές και περαιτέρω ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ιδιαιτέρως απαιτητικό και ευμετάβλητο υγειονομικό περιβάλλον, προς όφελος των πολιτών και της Δημόσιας Υγείας.

Η εκπαίδευση στο κλινικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό συστατικό του συνόλου της νοσηλευτικής εκπαίδευσης γιατί μετουσιώνει τη γνώση σε πράξη και κλινική αρτιότητα. Ο νοσηλευτής οφείλει «δια βίου» να διαθέτει αλλά και να διατηρεί επαρκείς γνώσεις & δεξιότητες σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση Νοσηλευτών Κλινικών Εκπαιδευτών ικανών να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να διαμορφώνουν μαζί τους μια σειρά από προγράμματα/  και ενέργειες, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, αποσκοπεί στη συμβολή του Κλινικού Εκπαιδευτή για τη σταδιακή ενσωμάτωση του νεοεισερχόμενου (φοιτητή/σπουδαστή, ειδικευόμενου, νεοπροσλαμβανόμενου ή μετακινούμενου από άλλο τμήμα) προσωπικού στο υγειονομικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί, όσο το δυνατόν, η εύρυθμη λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας

Με το τέλος του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διενεργούν ενδοκλινικά μαθήματα βασισμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του υπό εκπαίδευση πληθυσμού παρέχοντας ποιοτική και ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα.
 • Να ενεργούν με εκπαιδευτικό πλάνο βασισμένο στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων μειώνοντας το χρόνο προσαρμογής για την ανάληψη καθηκόντων του νεοεισερχόμενου (φοιτητή/σπουδαστή, ειδικευόμενου, νεοπροσλαμβανόμενου ή μετακινούμενου από άλλο τμήμα) προσωπικού.
 • Υποδέχονται και να εκπαιδεύουν τους νοσηλευτές που παρακολουθούν προγράμματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων μέσω της επίδειξης δεξιοτήτων όσο και της θεωρητικής τεκμηρίωσης της κλινικής πρακτικής, ακολουθώντας πάντοτε τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
 • Να συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και γραφεία για την αναζήτηση και εισαγωγή-ενσωμάτωση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης, των κατευθυντήριων οδηγιών και των πρωτοκόλλων φροντίδας στο υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων και στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω και στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Νοσηλευτών  Ελλάδος και του Κολλεγίου René Descartes ξεκινά το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τον Κλινικό Εκπαιδευτή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Περιεχόμενα

Οι Ενότητες που θα αναλυθούν είναι:

Στόχοι, περιεχόμενο, προσδοκώμενα αποτελέσματα

 Εισαγωγή στη Βιωματική Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων

Η έννοια της δεξιότητας της ηγετικότητας

 • Στοιχεία ηγετικότητας απαραίτητα προσόντα Κλινικού Εκπαιδευτή
 • Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

Προσέγγιση στην ψυχολογία του ενήλικα εκπαιδευόμενου

 • Ψυχολογική ανθεκτικότητα ως βασική έννοια της προσαρμοστικότητας

Η έννοια της δεξιότητας και της ομαδικότητας

Αρχές mentoring για την ενσωμάτωση του νεοεισερχόμενου στον κλινικό χώρο,

 • Δομημένη συνέντευξη-γνωριμία,
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών,
 • Προσδοκίες

Εκπαιδευτικό συμβόλαιο προσανατολισμού νεοδιοριζόμενου, μετακινούμενου, εκπαιδευόμενου νοσηλευτικού προσωπικού

 • Βιβλιάριο εκπαίδευσης ειδικευομένων (LOGBOOK)

Διεθνείς στόχοι ΟΔΙΠΥ

 • Ποιότητα παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και ασφάλεια ασθενή
 • Ταυτοποίηση
 • Ασφαλής χορήγηση φαρμάκων
 • Πτώσεις
 • Κατακλίσεις
 • Θρομβοφλεβίτιδες
 • Διαχείριση ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων

Σχέδιο παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

 • Εφαρμογή μαθησιακής διαδικασίας στον κλινικό χώρο
 • Αιμοδυναμική παρακολούθηση
 • Βασικές αρχές ηλεκτροκαρδιογραφήματος
 • Επιδεινούμενος ασθενής
 • Βαρέως πάσχων
 • Λίστες προ-εγχειρητικού ελέγχου
 • Κοινότητα

Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων

Συνολική Αξιολόγηση Προγράμματος

Εισηγητές

Οι εισηγητές είναι οι πλέον έμπειροι στο τομέα τους και εξιδεικευμένοι στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Πιστοποίηση

Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης από το René Descartes College και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644422

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Don’t be shy

Let’s Talk