Σεμινάρια

Γνώση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εργαζομένων

Τα σεμινάρια είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος να εμπλουτίσει κάποιος τις γνώσεις του και να αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση που θα τον κάνει να ξεχωρίσει στο αντικείμενο του.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ, του Ρενέ Ντεκάρτ, έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή ανοικτών αλλά και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων στο τομέα της Διοίκησης.

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς που επενδύουν στην εξειδίκευση των στελεχών τους. Η ευελιξία της διάρκειας καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του εύρους του περιεχομένου, αποτελούν μοναδικά πλεονεκτήματα των σεμιναρίων που διοργανώνει το Ρενέ Ντεκάρτ.

Τρόποι παρακολούθησης

• Δια ζώσης παρακολούθηση

• Εξ’ Αποστάσεως παρακολούθηση (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη)

• Ετεροχρονισμένη παρακολούθηση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις)

Επιδότηση

Για εταιρική χρηματοδότηση, τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από
το Ρενέ Ντεκάρτ – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ

Ενδεικτική Λίστα Σεμιναρίων

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
18 ώρες (3 αυτοτελείς ενότητες)
2 απογεύματα την εβδομάδα

Ημερομηνίες
Δευτέρα και Τετάρτη του Ιουνίου

(18:00-21:00)

Παρακολούθηση
Live Streaming

Το σεμινάριο

Ένα μοναδικό σεμινάριο στην Ελλάδα σχετικά με το Φαρμακευτικό Δίκαιο. Σε συνεργασία με την δικηγορική εταιρεία ALG Manousakis Law Firm, το Κολέγιο Ρενέ Ντεκάρτ παρουσιάζει αυτό το επίκαιρο σεμινάριο, ιδιαιτέρως χρήσιμο και απαραίτητο για τα στελέχη του σήμερα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους γύρω από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου, καθώς και την αλυσίδα διανομής του.

Παρακολούθηση

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 αυτοτελείς θεματικές ενότητες:

– Ρυθμιστικό Πλαίσιο (6 ώρες)

– Κανονιστικό Πλαίσιο (6 ώρες)

– Αλυσίδα Διανομής (6 ώρες)

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Φαρμακευτικό Δίκαιο” έχει σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο:

Να κατανοήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του φαρμάκου σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας, τις κλινικές μελέτες, την παραγωγή και φαρμακοεπαγρύπνηση.
Να κατανοήσει το κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προώθηση.
Να κατανοήσει καλύτερα την αλυσίδα διανομής του φαρμάκου, την συνταγογράφηση, την τιμολόγηση καθώς και την ευθύνη (product liabilty).

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν :

– Λεπτομερή γνώση γύρω από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου και ικανότητα διαχείρισης νομικών και άλλων περιπτώσεων σχετικά με αυτό.
– Λεπτομερή γνώση σχετικά με την αλυσίδα διανομής, την τιμολόγηση και την σημασία της ευθύνης των προϊόντων.

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

On-line διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, cases και video. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις 3 αυτοτελείς θεματικές ενότητες:

1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο

A. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Διαδικασίες χορήγησής αδείας κυκλοφορίας φαρμάκων
 • Ουσιωδώς όμοια φαρμακευτικά προϊόντα – Γενόσημα
 • Βιολογικά προϊόντα και βιοομοειδή προϊόντα (βιοϊσοδύναμα)
 • «Ορφανά» φαρμακευτικά προϊόντα
 • Παιδιατρικά φάρμακα
 • Φάρμακα προηγμένων θεραπειών
 • Πρόσβαση σε φάρμακα προ της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας

Β. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

 • Ερμηνεία κλινικών μελετών
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο-Κανονισμός 536/2014
 • Οι μη παρεμβατικές μελέτες
 • Συμβάσεις κλινικών μελετών-Υποχρεώσεις ερευνητών και χορηγών
 • Άδεια παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
 • Κατευθυντήριές γραμμές κανόνων καλής παραγωγής
 • Ερμηνεία Φαρμακοεπαγρύπνησης
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση κατά τη διεξαγωγή κλινικών μελετών
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση κατά την αίτηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας
 • Κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το σύστημα της Φαρμακοεπαγρύπνησης
2. Κανονιστικό Πλαίσιο

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Βασική Υποχρέωση Διαφάνειας – Γενικές Παρατηρήσεις
 • Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων – Γενικές Παρατηρήσεις
 • Προσωπικά Δεδομένα και Κλινικές Δοκιμές
 • Προσωπικά Δεδομένα και Φαρμακοεπαγρύπνηση
 • Προσωπικά Δεδομένα και Δημοσιοποίηση Παροχών

Β. ΠΡΟΩΘΗΣΗ

 • Η διαφήμιση – Για ποια προϊόντα επιτρέπεται
 • Η διαφήμιση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Η προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Έλεγχος διαφήμισης – προώθησης από Ε.Ο.Φ
 • Οι δραστηριότητες προώθησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Οι επιστημονικές εκδηλώσεις
 • Συμμετέχοντες – Έξοδα Φιλοξενίας – Τιμητικές αμοιβές
 • Διαφημιστικά δώρα – Επιστημονικά συγγράμματα
 • Δωρεάν Δείγματα
3. Αλυσίδα Διανομής

Α. PRODUCT LIABILITY

 • Νομικό πλαίσιο – Ποινική, διοικητική και αστική ευθύνη
 • Γενική οριοθέτηση αστικής ευθύνης
 • Μη ασφαλές ή Ελλαττωματικό Φάρμακο
 • Πλήρωση ευθύνης παραγωγού για μη ασφαλές ή ελλαττωματικό προϊόν
 • Ασφάλεια Φαρμακευτικού Προϊόντος
 • Νόμιμοι λόγοι και έκταση ευθύνης-Περιπτωσιολογία
 • Ευθύνη Ελλαττωματικών Προϊόντων-Νομολογία

Β. ΔΙΑΝΟΜΗ – ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

 • Αλυσίδα διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
 • Χονδρική πώληση-Παράλληλο εμπόριο
 • Επάρκεια της αγοράς σε φαρμακευτικά προϊόντα
 • Η απόφαση ΔΕΚ C-468,478/2006 – Σχολιασμός, Πρακτικές Συνέπειες
 • Παράλληλες Εισαγωγές – Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Η Προβληματική – Ανάλωση δικαιωμάτων επί του εμπορικού σήματος
 • Λιανική πώληση – Ρυθμίσεις ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία – Θεραπευτικά Πρωτόκολλα
 • Νομοθετικές μεταβολές – Κατάργηση της συνταγογράφησης με βάση τις  εγκεκριμένες ενδείξεις
 • Υποχρεώσεις ιατρών, φαρμακοποιών και ασφαλιστικών οργανισμών

Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Αρμοδιότητα και διαδικασία καθορισμού τιμών
 • Τρόπος Καθορισμός Τιμών
 • Διαμόρφωση τιμών χονδρικής, λιανικής και νοσοκομειακής τιμής
 • Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)
 • Πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας φάρμακα. Επιρροή λήξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Εισηγητές

Ιωάννης Μανουσάκης – Ενότητα 3

Ο Ιωάννης Μανουσάκης είναι διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας ALG Manousakis και διαθέτει εκτεταμένη τοπική και διεθνή εμπειρία στον φαρμακευτικό τομέα. Υπηρέτησε ως επικεφαλής σύμβουλος μιας από τις κορυφαίες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας συμφωνίες αδειοδότησης και διανομής υψηλότερης αξίας στην ελληνική αγορά. Το 2010, ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο ALG Manousakis, το οποίο γρήγορα έγινε αναγνωρισμένος συνεργάτης για φαρμακευτικά προϊόντα και εταιρείες στον τομέα των τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, εταιρείες βιοτεχνολογίας που αναζητούν τοπικές συμβουλές και υποστήριξη στις καθημερινές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη. Η λειτουργία συμβάσεων υποστήριξης για καθημερινές δραστηριότητες στην Ευρώπη, αποτελείται επί του παρόντος από 2 συνεργάτες και 8 συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φαρμακευτικός Νόμος» και διαφόρων δημοσιεύσεων σε περιοδικά δικαίου σχετικά με θέματα συμμόρφωσης και κανονιστικών ρυθμίσεων για τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί ανταγωνισμού και ζητημάτων απορρήτου δεδομένων.

 

Μιχαηλίδου Μαριτίνα (Μαρία-Χριστίνα) – Ενότητα 1
ALG Manousakis Law Firm

Η Μαριτίνα Μιχαηλίδου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει επίσης τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στα πλαίσια του οποίου εξειδικεύθηκε μεταξύ άλλων στο Δίκαιο Βιοτεχνολογίας,
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού. Προτού ξεκινήσει να εργάζεται στη Δικηγορική Εταιρεία ALG Μανουσάκης, απασχολούνταν στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, και αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη Μονάδα Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων (Μο.Πα.Δη.Σ) και τη συμμετοχή σε ερευνητικές
δραστηριότητες για το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) με έμφαση στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Στην ALG ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου της ελληνικής νομοθεσίας και με
νομική υποστήριξη κατά τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων κλινικών δοκιμών φαρμακευτικών εταιρειών δραστηριοποιούμενων στην Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α.

 

Λιβγιέρη Αγγελική – Ενότητα 2.Α
ALG Manousakis Law Firm

Η Αγγελική διαθέτει ισχυρό νομικό και κανονιστικό υπόβαθρο στις επιχειρήσεις υγείας και βιοτεχνολογίας. Παρέχει ποικιλία συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής αναφορικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διατήρηση προγραμμάτων που αφορούν στην συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, η Αγγελική έχει αναλάβει καθήκοντα Υπεύθυνης Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων για εταιρίες βιοτεχνολογίας που εδρεύουν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Η Αγγελική ειδικεύεται στην παροχή καθοδήγησης για βήμα προς βήμα συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις προστασίας δεδομένων από νομική και κανονιστική άποψη, όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, την φαρμακοεπαγρύπνηση, την δημοσιοποίηση παροχών και τις έρευνες αγοράς σε
διάφορες χώρες της ΕΕ. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στη διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών καθώς και κινδύνων τρίτων εντοπίζοντας ροές δεδομένων όπου προτείνει διαπραγματεύεται σχετικές
συμβατικές ρήτρες σε όλους τους τύπους συμφωνιών.

 

Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος – Ενότητα 2.Β
ALG Manousakis Law Firm

Δικηγόρος, Junior Partner της δικηγορικής εταιρίας ALG Manousakis με εμπειρία στο φαρμακευτικό δίκαιο και εξειδίκευση στην συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή
των κανόνων δικαίου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (legal & compliance requirements), σύνταξη και διεκπεραίωση συμβάσεων και διαπραγμάτευση συμβάσεων κλινικών δοκιμών.
Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το 2012 και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Εργατικό Δίκαιο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο
Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιου του Σουόνσι, Ουαλία. Κατά το παρελθόν, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος εργάστηκε στο Λονδίνο σε αναγνωρισμένες πολυεθνικές και
δικηγορικές εταιρίες, προσφέροντας μεταξύ άλλων νομικές συμβουλές για θέματα Φαρμακευτικού Δικαίου, Δικαίου Ανταγωνισμού και Εμπορικού Δικαίου. Από το 2018, είναι
μέλος της δικηγορικής εταιρίας ALG Manousakis και προσφέρει νομική υποστήριξη σε φαρμακευτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται για:

Ιδιωτική συμμετοχή: €120 ανά ενότητα, ή €300 για το σύνολο.

Φοιτητές/απόφοιτοι του Κολλεγίου René Descartes: έκπτωση 20%.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Εξυπηρετηση πελατείας στο χώρο της υγείας

Σύγχρονες πρακτικές Management για εργαζόμενους

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες
Έναρξη: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021
Διεξαγωγή: Τρίτη 2, Πέμπτη 4, Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Εκπαιδευτικός στόχος

Να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους του χώρου της υγείας, οι οποίοι είναι σε διαρκή επαφή με τον ασθενή ή τον συγγενή-συνοδό του, να βελτιώσουν με τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους τις προσωπικές τους ικανότητες σχετικά με την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όλα τα άτομα τα οποία εργάζονται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της υγείας είτε είναι:

– νοσηλευτικό ή
– ιατρικό
– διοικητικό προσωπικό.

Απευθύνεται σε όσους χρειάζονται να ανταποκρίνονται με την δέουσα ευαισθησία και φροντίδα προς όσους έρχονται σε απευθείας διαπροσωπική (ή και τηλεφωνική) επαφή μαζί τους, είτε αυτοί είναι:

– οι ίδιοι οι ασθενείς είτε
– εκείνοι που τους συνοδεύουν.

Οφέλη

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να έχουν ικανοποιημένους πελάτες οι οποίοι:

– Θα επανέρχονται,
– Θα συστήνουν νέους πελάτες,
– Θα έχουν επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις και συμπεριφορές,
– Θα πληρώνουν πιο εύκολα
– Θα δίνουν πληροφορίες για την αγορά,
– Θα προτείνουν λύσεις για βελτίωση διαδικασιών και διόρθωση προβλημάτων,
– Θα ισχυροποιούν τον οργανισμό τους έναντι του ανταγωνισμού.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.
Διδάσκει περισσότερα από 10 χρόνια στο μεταπτυχιακό “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Κολλεγίου Rene Descartes σε συνεργασία με το γαλλικό δημόσιο πανεπιστήμιο CNAM. Είναι εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε πολύ μεγάλο αριθμό ενδοεπιχειρησιακών & ανοικτών προγραμμάτων σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Γιατί ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας και στην Υγεία

– Οι ιδιαιτερότητες της ποιότητας εξυπηρέτησης στο χώρο της Υγείας.
– Τι αναμένουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους από την εξυπηρέτησή τους;
– Πώς διαμορφώνονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους;
– Τι σημαίνει για μένα σαν εργαζόμενο να νοιώθω σημαντικός στην δουλειά που κάνω;
– Ποιές είναι οι στιγμές της αλήθειας (Moments of truth) στην εξυπηρέτηση;
– Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από την εξυπηρέτηση του πελάτη.
– Τι μας θυμίζει ο Pareto για την εξυπηρέτηση πελατείας;
– Οι μύθοι στην εξυπηρέτηση πελατείας

2. Τα στάδια στην εξυπηρέτηση πελατείας στην υγεία

– Το πλέγμα της ποιότητας στην εξυπηρέτηση στους υγειονομικούς χώρους.
– Τι σημαίνει ικανοποιημένος πελάτης στην υγεία;
– Πώς διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης;
– Μήπως λειτουργούμε ως εμπόδιο αντί για βοήθεια στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Και γενικότερα πως μεταστρέφουμε την αρνητική μας συμπεριφορά σε θετική;
– Φάσεις ποιοτικής εξυπηρέτησης.
– Τι περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας;

3. Ποιοτική αντιμετώπιση των παραπόνων στον χώρο της Υγείας

– Παράπονα πελάτη. Ποια είναι συνήθως;
– Γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παράπονα των πελατών μας;
– Πόσοι από τους δυσαρεστημένους πελάτες διαμαρτύρονται;
– Γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία μίας επιχείρησης ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπόνων ακόμα και των διαφωνιών ή/και των συγκρούσεων;
– Γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι πιό δύσκολοι και πως τους αντιμετωπίζουμε;
– Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων – αντιρρήσεων – συγκρούσεων με ασθενείς και συνοδούς.

4. Αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο της Υγείας

– Η επικοινωνία και οι στόχοι της: Πως λειτουργεί; Σαν γέφυρα ή σαν φράγμα;
– Η επικοινωνία είναι έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;
– Γιατί ως ομιλητής πρέπει να συντονίζομαι στο μήκος κύματος του πελάτη μου;
– Ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιώ, ποιες να αποφεύγω και πως μετατρέπω τις αρνητικές εκφράσεις σε θετικές;
– Το δίλημμα στην εξυπηρέτηση: Τι πρέπει να είμαι; Καλύτερος ομιλητής ή ακροατής;
– Πώς ακούω ενεργητικά και όχι παθητικά;
– Η σημασία της γλώσσας του σώματος και οι ιδιαιτερότητές της.
– Γιατί η σωματική γλώσσα είναι συχνά πιο σημαντική από την προφορική;
– Μέτρηση προσωπικών ικανοτήτων στην κάθε μορφή επικοινωνίας μας.
– Μέθοδοι βελτίωσης στη διαπροσωπική, γραπτή και μη λεκτική επικοινωνία.

5. Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατείας

– Εμείς και το τηλέφωνο. Ευκαιρία ή πρόβλημα στην επαγγελματική μας ζωή;
– Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ διαπροσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας;
– Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Γιατί η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας από το τηλέφωνο είναι πιο δύσκολη από ότι η διαπροσωπική;
– Χαρακτηριστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Tα λάθη μεταξύ πομπού & δέκτη & οι αιτίες που μπλοκάρουν τη τηλεφωνική επικοινωνία.
– Βασικές αρχές χρήσης τηλεφώνου.
– Κανόνες δεοντολογίας μέσω τηλεφώνου.
– Κανόνες αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

6. Ποιά η σημασία της συνεργασίας με τους άλλους συναδέλφους;

– Γιατί είναι απαραίτητη στην εξυπηρέτηση η συνεργασία όλων των συναδέλφων μας από όλα τα τμήματα ;
– Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρικής συνεργασίας;
– Ο «μύθος» της αποτελεσματικής ομάδας.
– Προβλήματα & αίτια αποτυχίας ομάδας .
– Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές ικανότητες;
– Γιατί ένα αποδεδειγμένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
– Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
– Ατομικές συμπεριφορές & «δέσιμο» ομάδας.
– Χαρακτηριστικά & προϋποθέσεις λειτουργίας αποτελεσματικής ομάδας.
– Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων.
– Η πυραμίδα μίας αποτελεσματικής ομάδας.

7. Πώς συμβάλλει η συναισθηματική νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατείας;

– Ποιες είναι πρακτικά οι διαφορές μεταξύ του I.Q (Intellectual Intelligence) και του E.Q. (Emotional Intelligence);
– Σε τι οφείλεται η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Ποιες είναι οι προσωπικές και ποιες οι κοινωνικές ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
– Η Συναισθηματική Ικανότητα στην καθημερινή ποιοτική Εξυπηρέτηση.
– Η σημασία του αυτοελέγχου των αντιδράσεών μας και της διαχείρισης του θυμού μας.
– Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην σωστή αντιμετώπιση των πελατών μας.
– Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
– Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται; Και πώς;

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Γιατί ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας και στην Υγεία

– Οι ιδιαιτερότητες της ποιότητας εξυπηρέτησης στο χώρο της Υγείας.
– Τι αναμένουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους από την εξυπηρέτησή τους;
– Πώς διαμορφώνονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους;
– Τι σημαίνει για μένα σαν εργαζόμενο να νοιώθω σημαντικός στην δουλειά που κάνω;
– Ποιές είναι οι στιγμές της αλήθειας (Moments of truth) στην εξυπηρέτηση;
– Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από την εξυπηρέτηση του πελάτη.
– Τι μας θυμίζει ο Pareto για την εξυπηρέτηση πελατείας;
– Οι μύθοι στην εξυπηρέτηση πελατείας

2. Τα στάδια στην εξυπηρέτηση πελατείας στην υγεία

– Το πλέγμα της ποιότητας στην εξυπηρέτηση στους υγειονομικούς χώρους.
– Τι σημαίνει ικανοποιημένος πελάτης στην υγεία;
– Πώς διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης;
– Μήπως λειτουργούμε ως εμπόδιο αντί για βοήθεια στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Και γενικότερα πως μεταστρέφουμε την αρνητική μας συμπεριφορά σε θετική;
– Φάσεις ποιοτικής εξυπηρέτησης.
– Τι περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας;

3. Ποιοτική αντιμετώπιση των παραπόνων στον χώρο της Υγείας

– Παράπονα πελάτη. Ποια είναι συνήθως;
– Γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παράπονα των πελατών μας;
– Πόσοι από τους δυσαρεστημένους πελάτες διαμαρτύρονται;
– Γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία μίας επιχείρησης ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπόνων ακόμα και των διαφωνιών ή/και των συγκρούσεων;
– Γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι πιό δύσκολοι και πως τους αντιμετωπίζουμε;
– Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων – αντιρρήσεων – συγκρούσεων με ασθενείς και συνοδούς.

4. Αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο της Υγείας

– Η επικοινωνία και οι στόχοι της: Πως λειτουργεί; Σαν γέφυρα ή σαν φράγμα;
– Η επικοινωνία είναι έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;
– Γιατί ως ομιλητής πρέπει να συντονίζομαι στο μήκος κύματος του πελάτη μου;
– Ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιώ, ποιε882 να αποφεύγω και πως μετατρέπω τις αρνητικές εκφράσεις σε θετικές;
– Το δίλημμα στην εξυπηρέτηση: Τι πρέπει να είμαι; Καλύτερος ομιλητής ή ακροατής;
– Πώς ακούω ενεργητικά και όχι παθητικά;
– Η σημασία της γλώσσας του σώματος και οι ιδιαιτερότητές της.
– Γιατί η σωματική γλώσσα είναι συχνά πιο σημαντική από την προφορική;
– Μέτρηση προσωπικών ικανοτήτων στην κάθε μορφή επικοινωνίας μας.
– Μέθοδοι βελτίωσης στη διαπροσωπική, γραπτή και μη λεκτική επικοινωνία.

5. Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατείας

– Εμείς και το τηλέφωνο. Ευκαιρία ή πρόβλημα στην επαγγελματική μας ζωή;
– Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ διαπροσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας;
– Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Γιατί η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας από το τηλέφωνο είναι πιο δύσκολη από ότι η διαπροσωπική;
– Χαρακτηριστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Tα λάθη μεταξύ πομπού & δέκτη & οι αιτίες που μπλοκάρουν τη τηλεφωνική επικοινωνία.
– Βασικές αρχές χρήσης τηλεφώνου.
– Κανόνες δεοντολογίας μέσω τηλεφώνου.
– Κανόνες αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

6. Ποιά η σημασία της συνεργασίας με τους άλλους συναδέλφους;

– Γιατί είναι απαραίτητη στην εξυπηρέτηση η συνεργασία όλων των συναδέλφων μας από όλα τα τμήματα ;
– Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρικής συνεργασίας;
– Ο «μύθος» της αποτελεσματικής ομάδας.
– Προβλήματα & αίτια αποτυχίας ομάδας .
– Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές ικανότητες;
– Γιατί ένα αποδεδειγμένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
– Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
– Ατομικές συμπεριφορές & «δέσιμο» ομάδας.
– Χαρακτηριστικά & προϋποθέσεις λειτουργίας αποτελεσματικής ομάδας.
– Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων.
– Η πυραμίδα μίας αποτελεσματικής ομάδας.

7. Πώς συμβάλλει η συναισθηματική νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατείας;

– Ποιες είναι πρακτικά οι διαφορές μεταξύ του I.Q (Intellectual Intelligence) και του E.Q. (Emotional Intelligence);
– Σε τι οφείλεται η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Ποιες είναι οι προσωπικές και ποιες οι κοινωνικές ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
– Η Συναισθηματική Ικανότητα στην καθημερινή ποιοτική Εξυπηρέτηση.
– Η σημασία του αυτοελέγχου των αντιδράσεών μας και της διαχείρισης του θυμού μας.
– Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην σωστή αντιμετώπιση των πελατών μας.
– Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
– Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται; Και πώς;

Συμμετοχή

Το κόστος του σεμιναρίου “Εξυπηρέτηση Πελατείας στον χώρο της Υγείας” (12 ώρες) ανέρχεται σε:

€120 για ιδιωτική συμμετοχή
€100 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε της έκπτωσης 20%  για εγγραφές έως 14/01/21

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Advanced Management Skills

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
3 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Advanced Management Skills” έχει σκοπό να:

Μεταβιβάσει γνώσεις για το management ανθρώπινου δυναμικού σε στελέχη που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα στους χώρους εργασίας τους,
Εστιάσει στις συμπεριφορές προϊσταμένων και υφισταμένων και να
Μεταδώσει πρακτικές αποτελεσματικότερης επίδοσης και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν πλέον να:

διαχειρίζονται πιο εύκολα απαιτητικές και δύσκολες καταστάσεις στον χώρο εργασίας τους,
να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της ηγεσίας και της ομαδικότητας,
να γνωρίζουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο παρακίνησης του προσωπικού καθώς και
να γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης αρνητικών συμπεριφορών σε μια ομάδα και πως μπορούν να μεταλλαχθούν σε θετικά αποτελέσματα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε νέα, έμπειρα ή ανερχόμενα στελέχη που επιθυμούν μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και πρακτικών τους στον τόπο εργασίας τους να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης έχει πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE (London School of Economics), με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation και είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Επιτέλεσε στέλεχος επί 25ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο αποτελείται από πέντε (5) ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως εξής:

1. Μanagement ανθρώπινου δυναμικού

Λειτουργίες Μάνατζμεντ (σύντομη αναφορά)
• προγραμματισμός,
• οργάνωση,
• στελέχωση,
• διεύθυνση-διοίκηση,
• έλεγχος

2. Αποτελεσματική Ηγεσία (Διαφορές Μάνατζερ από Ηγέτη)

• Βασικά καθήκοντα προϊσταμένων
• Σε τι διαφέρουν οι προϊστάμενοι μεταξύ τους;
• Ποια η ιδιαιτερότητητα του προϊσταμένου στους χώρους της Υγείας;
• Οι έννοιες Προϊστάμενος και Μάνατζερ – Ηγέτης συμπίπτουν απαραίτητα;
• Το ηγετικό στοιχείο στην λειτουργία του management
• O ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;
• Τι σημαίνει πρακτικά ανθρωποκεντρικός & τι εργοκεντρικός προϊστάμενος;
• Γιατί οι προϊστάμενοι πρέπει να μετέρχονται διαφορετικές ηγετικές ικανότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον;
• Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
• Οι προϊστάμενοι πρέπει να είναι αρεστοί ή χρήσιμοι;

3. Παρακίνηση – Καθοδήγηση

• Παρακίνηση και καθοδήγηση προσωπικού
• Πως επιδρά θετικά ο προϊστάμενος στη συμπεριφορά των υφισ/νων του;
• Πώς ένας προϊστάμενος αναπτύσσει το προσωπικό του;
• Τεχνικές βελτίωσης συμπεριφοράς και επίδοσης του προσωπικού
• Διάγνωση εργασιακών αξιών
• Ποιας μορφής κίνητρα μπορεί να χρησιμοποιεί ένας προϊστάμενος
• Παρακίνηση ή Αυτοπαρακίνηση;
• Καθοδήγηση: πως επηρεάζω θετικά τους άλλους;

4. Τεχνικές χειρισμού αρνητικών και θετικών συμπεριφορών υφισταμένων (Χειρισμός συγκρούσεων, επιπλήξεων – παρατηρήσεων και κατάλληλη απονομή αναγνώρισης – έπαινος)

• Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και ανεπιθύμητες καταστάσεις προσωπικού, όπως επιπλήξεις-παρατηρήσεις & συγκρούσεις;
• Ποιες τεχνικές οφείλει να υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε αρνητικές τέτοιες συμπεριφορές, ώστε να επιδρά εποικοδομητικά & στις περιπτώσεις αυτές;
• Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι;
• Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
• Γιατί αν δεν αποδοθεί με τον κατάλληλο τρόπο η επιβράβευση μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να προκαλέσει ακόμα και προβλήματα;
• Πώς αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά οι συγκρούσεις;

5. Διάκριση μεταξύ προσωπικότητας και συμπεριφοράς

• Ποια η κρίσιμη διαφορά μεταξύ προσωπικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς;
• Με ποια από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος και γιατί;
• Πως διαχειρίζεται αποτελεσματικά τέτοια θέματα;
• Ποια είναι η κατάλληλη επικοινωνία στις περιπτώσεις αυτές;

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του σεμιναρίου “Εξυπηρέτηση Πελατείας στον χώρο της Υγείας” (12 ώρες) ανέρχεται σε:

€200 για ιδιωτική συμμετοχή
€150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 μέσω skype/offline
€250 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα
ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:

20% έκπτωση  για εγγραφές έως 10 μέρες πριν την έναρξη.
10% έκπτωση για εγγραφές 3 ημέρες πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας

Διάρκεια Σεμιναρίου
18 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

To σεμινάριο αφορά την παρουσίαση και την εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι από τις πλέον σύνθετες υπηρεσίες που παρέχονται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί δύο στόχους:
την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών
την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.

Η σκοπιμότητα της κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας δεν εξαρτάται από τον οικονομικό σκοπό της μονάδας υγείας που τις παρέχει (κερδοσκοπική, μη-κερδοσκοπική, δημόσια), δεδομένου ότι η περιστολή του κόστους παροχής υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο ποιότητας αποτελεί ζητούμενο για όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή.

Εισηγητής

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι οικονομολόγος και Διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικό-διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος στρατηγικής και οργάνωσης, έχοντας θητεύσει επί τρεις δεκαετίες σε πολλούς διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, με πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο υπηρεσιών Υγείας. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε οικονομικά-λογιστικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία, ανάλυση αποτελεσματικότητας, θεωρητική οικονομετρία, στοχαστική μακροοικονομική θεωρία, οργανωτικά και οικονομικά θέματα της Υγείας, και επιστημονική μεθοδολογία.

Σε ποιούς απευθύνεται

 • Στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών μονάδων Υγείας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
 • Στελέχη στα τμήματα Λειτουργίας μονάδων Υγείας τα οποία θέλουν να κατανοήσουν το πώς διαμορφώνεται και συσχετίζεται το οικονομικό κόστος με τις λειτουργικές διαδικασίες μιας μονάδας υγείας
 • Διοικητικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που απασχολούνται στην διαμόρφωση, επικαιροποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση των DRG’s (KEN, Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)
 • Ελεύθερους επαγγελματίες στον Κλάδο Υγείας που ασχολούνται με την δημιουργία νέων μονάδων υγείας, την επέκταση υφισταμένων, ή και τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση.

Δεξιότητες που αποκτώνται

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης στις υπηρεσίες υγείας
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνουν τις λειτουργικές πηγές δημιουργίας του κόστους παροχής υπηρεσίων υγείας, σε όλη την πολυπλοκότητα και διασύνδεσή τους
 • θα έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής κοστολογικών μοντέλλων ανάλογα με την περίσταση
 • θα έχουν εξασκηθεί στην εφορμογή συγκεκριμένων μεθόδων κοστολόγησης επί πραγματικών μεγεθών
 • θα μπορούν κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις γνώσεις αυτές στον επαγγελματικό τους χώρο
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες κοστολόγησης
 • Έννοια του Κόστους
 • Κέντρα Κόστους – Κέντρα Εσόδων
 • Κοστολογικό αντικείμενο
 • Διάκριση παραγωγικών πόρων σε κοινόχρηστους πόρους και πόρους αποκλειστικής χρήσης
 • ‘Αμεσο και Έμμεσο Κόστος
 • Κριτήρια και μέθοδοι επιμερισμού Έμμεσου Κόστους
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Οριακό Κόστος και η διαφορά του από το Μεταβλητό Κόστος
 • Συστήματα κοστολόγησης
  • Κοστολόγηση ως προς Τμήμα
  • Κοστολόγηση ως προς Υπηρεσία
  • Κοστολόγηση ως προς Πληρωτή
  • Κοστολόγηση ως προς περιστατικό
  • Κοστολόγηση ως προς Διάγνωση (DRG’s – KEN)
2. Σημείο ισορροπίας (break-even point)
 • Ορισμός
 • Εφαρμογές:
  • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας
  • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας με περιθώριο κέρδους
  • Σταυροειδής επιδότηση Υπηρεσιών
3. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (“Activity-Based Costing”)
 • Παρουσίαση της μεθόδου κοστολόγησης “ABC”
 • Εφαρμογές:
  • Κοστολόγηση υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων
  • Κοστολόγηση υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων
  • Κοστολόγηση νοσηλευτικών υπηρεσιών
4. Κοστολόγηση και Λειτουργική αναδιάρθρωση
 • Επέκταση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
 • Συρρίκνωση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
 • Outsourcing υπηρεσιών
Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

300 € για εταιρική συμμετοχή
220 € για ιδιωτική συμμετοχή,
180 € για φοιτητές & απόφοιτους του Κολλεγίου και εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Το σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές σημειώσεις, καθώς και ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σε σχέση με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Time & Stress management

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στο χρόνο που εργάζονται, παρότι είναι εργατικοί, ευσυνείδητοι και δραστήριοι, τα αποτελέσματά τους είναι συνήθως κατώτερα των αναμενομένων, ενώ ίσως και να διακατέχονται μόνιμα από στρες, που δύσκολα το αντιμετωπίζουν.

Παρακολούθηση

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες:

– Time Management (12 ώρες)
– Stress Management (4 ώρες)

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Time & Stress Management” έχει σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο:

Να αντιληφθεί την σημασία της αποτελεσματικότερης διάθεσης του επαγγελματικού χρόνου του
Να βελτιώσει με τις κατάλληλες τεχνικές την αξιοποίησή του.
Να κατανοήσει τις ενδεχόμενες αιτίες που του προκαλούν stress και να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει εποικοδομητικά για τον εαυτό του.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν :

– Να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την πίεση του εργασιακού τους χρόνου.
– Να διακρίνουν πρακτικά την διαφορά της εργατικότητας από την αποτελεσματικότητα.
– Να υλοποιούν στον προβλεπόμενο χρόνο τις απαιτήσεις των προϊσταμένων τους.
– Να μην δίνουν αφορμές για αρνητικά και δυσμενή σχόλια εκ μέρους τους.
– Να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή αποτελέσματα και ενδεχόμενες συνέπειες στην διαχείριση των στρεσσογόνων παραγόντων που αναπτύσσονται στην εργασία τους.
– Να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές της επιτυχημένης διαχείρισης του χρόνου τους και του stress τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Time Management – Γενικά

• Ποιες είναι οι συνηθισμένες “παγίδες” στην καθημερινή διαχείριση του χρόνου μου;
• Έχω εντοπίσει ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι απώλειας του χρόνου μου;
• Ποια η διαφορά μεταξύ ικανότητας και αποτελεσματικότητας;
• Γιατί ο εργατικός, ο ευσυνείδητος και ο αφοσιωμένος στη δουλειά του δεν είναι συχνά επιτυχημένος εργαζόμενος;
• Γιατί ισχύει ο νόμος του Pareto;
• Σημασία της ιεράρχησης των καθημερινών καθηκόντων μου
• Κριτήρια ιεράρχησης δραστηριοτήτων
• Διαφορά επείγοντος και σημαντικού

2. Ανάθεση – εκχώρηση αρμοδιοτήτων

• Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται στην ανάθεση – εκχώρηση; • Ποιοί λόγοι κρύβονται πίσω από την απροθυμία της ανάθεσης; • Γιατί κάποιοι είμαστε συγκεντρωτικοί;
• Γιατί ο συγκεντρωτικός εργαζόμενος “βάλλει” μακροπρόθεσμα όχι μόνο κατά του εαυτού του αλλά και των συνεργατών του και της επιχείρησής του;
• Είτε είμαι προϊστάμενος είτε υφιστάμενος με συμφέρει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων; Αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
• Γιατί οι συγκεντρωτικοί προϊστάμενοι είναι δυσλειτουργικοί;
• Πώς παρουσιάζω την εκχώρηση ως κίνητρο;
• Ποια η διαφορά μεταξύ εκχώρησης, “ξεφορτώματος” και “δεξιού” χεριού;
• Γιατί αρκετοί προϊστάμενοι δεν πιστεύουν στην εκχώρηση και γιατί συχνά αποτυγχάνουν όταν αποφασίσουν την εφαρμογή της;
• Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες για την υλοποίηση της εκχώρησης;
• Γιατί η ανάθεση είναι έμπρακτη απόδειξη της λειτουργίας της Ηγεσίας;

3. Επικοινωνία και Time Management

• Γιατί χάνουμε χρόνο μέσα από την καθημερινή επικοινωνία μας;
• Κανόνες αποτελεσματικότερης επικοινωνίας
• Γιατί είναι αναγκαίο το μήνυμά μου να προσαρμόζεται στον αποδέκτη;
• Αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αναγκαίο στην επικοινωνία εκτός από κατανοητός ομιλητής να είμαι και καλός ακροατής;
• Πρότυπο αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάλογα με το ποιόν έχω απέναντί μου

4. Επιπλέον θεματολογίες

• Αναβλητικότητα και Time Management
• Πως αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα;
• Γιατί η τελειομανία δεν είναι πάντοτε θετική και επιθυμητή επιδίωξη;
• Τρόποι αντιμετώπισης της τελειομανίας, ώστε να θεωρείται χρήσιμη συμπεριφορά
• Αποτελεσματικός προγραμματισμός και τοποθέτηση στόχων
• Τι με συμφέρει; Να προλαμβάνω ή να δρω πυροσβεστικά;
• Σημασία αυτοπειθαρχίας, προσωπικής οργάνωσης και ελέγχου του χρόνου μας
• Πώς αποφεύγεται η “Ανοικτή πόρτα”
• Time – Management και ανεπιθύμητοι επισκέπτες
• Συσκέψεις, συμβούλια και Time Management
• Πώς αρχειοθετούμε και ταξινομούμε τα έγγραφά μας (ηλεκτρονικά και μη);
• Τι ρόλο παίζει ο προσωπικός “ενεργειακός κύκλος” μου;
• Πώς επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το χρόνο τον δικό μου ή των άλλων συνεργατών μου ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας, της παρακίνησης, της ομαδικής δουλειάς & της λήψης αποφάσεων;
• Πώς τελικά μπορώ να οργανώνω τον χρόνο μου, ώστε να δουλεύω πιο αποτελεσματικά;
• Δραστηριότητες “κλειδιά” στο Time Management

5. Stress Management

• Φύση του στρες
• Πως δημιουργείται και τι δημιουργεί
• Γιατί δεν είναι σωστό ότι το stress είναι πάντα δημιουργικό;
• Αιτίες δημιουργίας στο εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον
• Σύνδεση στρες και παραγωγικότητας
• Συνέπειες του stress για τον εργαζόμενο και επιπτώσεις του για την επιχείρηση
• Stress και επίδραση στην προσωπικότητα του εργαζόμενου
• Stress και σύνδεση με προσωπικότητα τύπου Α και τύπου Β
• Ποιοι ανήκουν στην «ομάδα υψηλότερου κινδύνου» & κινδυνεύουν περισσότερο;
• Ποια είναι η σωστή ένταση του stress; Τι είναι το «ευστρές και το ντιστρές»;
• Το stress ανακουφίζεται ή επιβαρύνεται από τις συνήθειες της ζωής;
• Το stress προλαμβάνεται ή καταστέλλεται;
• Πώς ελέγχεται και πως αντιμετωπίζεται το stress;
• Γιατί είναι πια μύθος ότι το stress δηλώνει επαγγελματική καταξίωση;
• Τι μέτρα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
• Γιατί ενώ είναι φυσιολογική πλέον συνέπεια για τους εργαζομένους η αύξηση του stress, οι προκαλούμενες διαταραχές μας πιάνουν απροετοίμαστους;
• Πώς μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό για τον εαυτό μας και την επιχείρηση;
• Γιατί, είναι αποτελεσματικότερο να το αντιμετωπίζει το ίδιο το άτομο;
• Σχέδιο δράσης σε προσωπικό επίπεδο
• Τεχνικές μείωσης – εξάλειψης του στρες

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

€240 για ιδιωτική συμμετοχή
€190 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€160 για παρακολούθηση μέσω skype
€240 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:
20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.
10% έκπτωση για εγγραφές έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
3 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Το νέο σεμινάριο από το Κολλέγιο René Descartes απευθύνεται σε νέα και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την διαφορά και την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις ανθρώπινες σχέσεις.

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη,

Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων,

Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων,

Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την θέση τους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

– Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
– Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
– Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής πέντε (5) θεματολογίες:

1. Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)

• Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
• Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
• Tι είναι το E.Q. (Emotional Intelligence);
• Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q Intellectual Intelligence);
• Ποια είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης;
• Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
• Test διάγνωσης

2. Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Ενα νέο μοντέλο μάθησης
• Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
• Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
• Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
• Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
• Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
• Τεστ ευφυίας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
• Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
• Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
• Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων<

3. Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται & πώς;
• Η σημασία του Ολικού Μυαλού
• Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
• Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
• Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
• Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
• Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
• Proactive ή reactive χαρακτήρες;
• Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
• Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
• Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

4. Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

• Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
• Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
• Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
• Γιατί είναι κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του και τους τυχόν πελάτες του;
• Τι ρόλο παίζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη του προϊσταμένου και πως αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση των υφισταμένων του;
• Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
• Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

5. Cases
Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

€190 για ιδιωτική συμμετοχή
€150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€130 για παρακολούθηση μέσω skype ή μαγνητοσκοπημένα
€240 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:

20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.
10% έκπτωση για εγγραφές έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Project Management

Για επαγγελματίες του χώρου της υγείας

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Το πρώτο σεμινάριο ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο της υγείας, από τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό René Descartes.

Μάθετε πως να διαχειρίζεστε επιτυχώς τα πιο πολύπλοκα project.
Αποκτήστε τα εργαλεία και τις γνώσεις για την άμεση εφαρμογή της επιτυχούς Διαχείρισης Έργου.
Ξεχωρίστε αμέσως με τις γνώσεις σας και ανελιχθείτε στον χώρο της υγείας

Στόχος

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να δείξει στους συμμετέχοντες πως να :

1) Κάνουν σωστό Σχεδιασμό έργου,
2) Εγγυηθούν την ορθή Εκτέλεση και τον Έλεγχο του έργου,
3) Εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
4) Ελέγχουν αποτελεσματικά μέσα από την Διαχείριση Ρίσκου.

Γνώσεις και οφέλη

Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα εξής:

– Τι είναι ένα έργο, η διαχείριση του και γιατί είναι απαραίτητη
– Ιστορική αναδρομή της διαχείρισης έργου
– Εταιρική επιρροή στη διαχείριση έργου – κατηγορίες οργανισμών
– Τι είναι PMO και πως βοηθά στην ορθή διαχείριση έργου
– Τι είναι portfolio, programme και ποια η σχέση τους με τη διαχείριση έργου
– Για ποιους λόγους αποτυγχάνουν τα έργα
– Ποιοι είναι οι ρόλοι σε ένα έργο
– Διαχείριση των stakeholders
– Κύκλος ζωής ενός έργου – Φάσεις
– Εκκίνηση, Σχεδιασμός, Εκτέλεση, Έλεγχος, Κλείσιμο
– Τι είναι Work Breakdown Structure και πως δημιουργείται
– Πώς υπολογίζουμε το χρόνο κατά το σχεδιασμό του έργου
– Task Dependencies
– Τι είναι και πώς σχεδιάζεται ένα Network Diagram
– Πώς χρησιμοποιείται η Critical Path Analysis
– Τι είναι και πως δημιουργείται το GANTT Chart
– Τι είναι Configuration Management
– Διαχείριση Ρίσκου

Σχεδιασμένο για τον χώρο της υγείας

Ειδικότερα για το χώρο της Υγείας θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

– Παραδείγματα από το χώρο της Υγείας
– Ο ρόλος του γιατρού και της νοσηλευτικής υπηρεσίας
– Η συνεχής ανάγκη για μείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας
– Ο ασθενής ως κύριος stakeholder
– Η δυσκολία στον υπολογισμό εσόδων, και στη διαμόρφωση του business case
– Ο ρόλος του κράτους και της Εθνικής Στρατηγικής στο χώρο της Υγείας στην επιλογή και αξιολόγηση έργων

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όσους εμπλέκονται ή θέλουν να μάθουν για την επιτυχή διαχείριση έργων (Project Management).
Οποιοσδήποτε κατέχει μια θέση ευθύνης σε νοσοκομείο, κλινική, ιατρείο, φαρμακείο, φαρμακευτική ή άλλη επιχείρηση, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
Ενδεικτικά:

– Διευθυντές νοσοκομείων και κλινικών
– Στελέχη διοίκησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
– Ιατρούς με ιδιωτικά ιατρεία
– Φαρμακοποιούς – Στελέχη φαρμακευτικών – Στελέχη εταιρειών – Διαχειριστές Έργων
– Υπεύθυνοι ομάδων
– Νέοι επαγγελματίες

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν υπάρχουν, παρά μια σχετική γνώση την Αγγλικής γλώσσας.

Εισηγητής

O Απόστολος Οικονόμου είναι πιστοποιημένος project manager κατά PRINCE2 ενώ είναι μέλος τόσο του διεθνούς όσο και του Ελληνικού Project Management Institute (PMI).

Εργάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια ως Project Manager σε τρεις διαφορετικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σε δύο Κλάδους. Έχει διευθύνει έργα με συμμετοχές τόσο Ελληνικών όσο και ξένων εταιρειών και φορέων.

Επί του παρόντος εργάζεται ως Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισμού Projects για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Επιστήμη Υπολογιστών (Imperial College London) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές σημειώσεις, καθώς και βιβλιογραφία σε σχέση με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο αποτελείται από οκτώ (8) δίωρες ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως:

1. Εισαγωγή στο Project Management

Τι ορίζεται ως Έργο και τι ως Διαχείριση Έργου. Διαδικασίες έναντι Έργων. Ιστορική αναδρομή στο Project Management.
Για ποιους λόγους πολλά Έργα αποτυγχάνουν  – Σημασία της Διαχείρισης Έργων.

2. Δομές και ρόλοι

Portfolios, Προγράμματα, και Έργα. Ομάδες Έργων, Ρόλοι. Project Management Offices.
Εταιρικές Δομές και συσχετισμός Εταιρικής Στρατηγικής με τη Διαχείριση Έργων.

3. Εκκίνηση

Κύκλος Ζωής ενός Έργου. Προαπαιτούμενα για την Έγκριση Έναρξης. Ανάλυση Εμπλεκομένων. Εύρος Έργου.

4. Σχεδιασμός

Ανάλυση Έργου. Προδιαγραφές Έργου. Υπολογισμός Χρόνου. Gantt Charts.
Work Breakdown Structures, Critical Path Analysis, Εκτίμηση Κόστους.

5. Εκτέλεση

Ηγεσία στη Διαχείριση Έργου. Ανάπτυξη Ομάδας Έργου. Εφοδιαστική Αλυσίδα – σχέσεις με Προμηθευτές. Λήψη Αποφάσεων. Διάχυση Πληροφορίας. Διαχείριση Αλλαγής.

6. Έλεγχος

Έλεγχος του Εύρους, του Κόστους, του Χρόνου, της Ποιότητας. Αναφορές.

7. Διαχείριση κινδύνου (Risk)

Εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση και ανάλυσή τους. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

8. Οργανισμοί και πιστοποιήσεις

PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (Projects In Controlled Environments),
IPMA (International Project Management Association).

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

€200 για ιδιωτική συμμετοχή
€150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 για παρακολούθηση μέσω skype ή μαγνητοσκοπημένα
€250 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:
20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Lead your Team. Ανάπτυξη συνεργασίας

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου

Να γίνει αντιληπτή σε όλα τα στελέχη μίας επιχείρησης υγείας, η σημασία της βελτίωσης του τρόπου συνεργασίας όλων των εργαζομένων και των τμημάτων της, καθώς και της δημιουργίας και της διατήρησης αποτελεσματικότερων ομάδων στις τάξεις της.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους προϊσταμένους μίας επιχείρησης υγείας, είτε αυτοί ηγούνται του νοσηλευτικού είτε του διοικητικού τους προσωπικού, και οι οποίοι επιθυμούν μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και των ικανοτήτων τους να εφαρμόζουν τις πρακτικές αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ στο χώρο εργασίας τους & να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τους.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Προϊστάμενοι:

να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές καθοδήγησης και επηρεασμού της επαγγελματικής συμπεριφοράς των υφισταμένων τους,
να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητά τους στο χώρο εργασίας τους,
να βελτιώνουν το κλίμα αμοιβαίας υποστήριξης & κατανόησης ανάμεσά τους,
να ελέγχουν και να αξιολογούν δίκαια την εργασιακή επίδοσή τους,
να αναπτύσσουν και να συντηρούν τις δεξιότητες συνεργασίας μεταξύ τους.

Υφιστάμενοι:

να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους,
να διατηρούν τις απαραίτητες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ τους,
να αναπτύσσουν τις ικανότητες του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσά τους,
να υποστηρίζουν την επίτευξη των ομαδικών στόχων της εταιρίας τους να
αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.
Διδάσκει περισσότερα από 10 χρόνια στο μεταπτυχιακό “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Κολλεγίου Rene Descartes σε συνεργασία με το γαλλικό δημόσιο πανεπιστήμιο CNAM. Είναι εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε πολύ μεγάλο αριθμό ενδοεπιχειρησιακών & ανοικτών προγραμμάτων σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών και cases studies.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα
Εσωτερική Δομή και Δυναμική Ομάδων

Λόγοι δημιουργίας ομάδων στους εργασιακούς χώρους
Η δυναμική της ομάδας
Τυπικές και άτυπες ομάδες
Ποιο είναι το άριστο μέγεθος μίας ομάδας;
Οι «μύθοι» της αποτελεσματικής ομάδας
Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας ομάδας;
Γιατί ένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
Γιατί αποτυγχάνουν στους στόχους τους ομάδες με αποδεδειγμένα ικανά άτομα;
Τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά των μελών της;
Προβλήματα & αίτια αποτυχίας μίας εργασιακής ομάδας.
Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
Η σημασία της κατάλληλης επιλογής & τοποθέτησης προσωπικού για τη δημιουργία της αποτελεσματικής ομάδας.

Διατήρηση και Ανάπτυξη Μίας Αποτελεσματικής Ομάδας

Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων
Πως οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις μπορεί να γίνονται εποικοδομητικές;
Ποιά η διαφορά του να αντιπαρατίθεμαι σε μία ιδέα και όχι στο άτομο που την εκφράζει;
Πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας;
Ποιά είναι τα στάδια ανάπτυξης των ομάδων;
Τύποι μελών της ομάδας (κατά Belbin)
Πως δημιουργούνται θετικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
Πόσο βοηθάει την ανάπτυξη της ομάδας η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
Ποιούς ρόλους πρέπει να υιοθετεί ένα μέλος μέσα σε μία ομάδα και ποιούς πρέπει να αποφεύγει;
Η πυραμίδα της αποτελεσματικής ομάδας.

Τι Σημαίνει Αποτελεσματική Ομάδα στον Χώρο της Υγείας;

Ποιά η διαφορά της ομάδας αυτής από ένα σύνολο ατόμων στους χώρους της;
Η ιδιαιτερότητα της ανάπτυξης μίας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο αυτό
Ποιές οι δυσκολίες της δημιουργίας και συντήρησης μίας τέτοιας ομάδας;
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ομάδων στο χώρο της υγείας;
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας στο χώρο της υγείας;
Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές γνώσεις & ικανότητες στο χώρο της;
Για την επιτυχημένη απόδοση της ομάδας αυτής, παίζουν ρόλο μόνο οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι εμπειρίες ή και οι συμπεριφορές;
Τι προκαλεί τις αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα στο χώρο αυτό;
Ποιός έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων;

Ο Ρόλος του Συγχρόνου Προϊστάμενου στην Δημιουργία Μίας Αποτελεσματικής Ομάδας στον Χώρο της Υγείας

Τι περιλαμβάνεται στην έννοια αποτελεσματική Διοίκηση ομάδας στην υγεία;
Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα ενός προϊσταμένου για τη δημιουργία και την ανάπτυξή της;
Ποιες είναι οι ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας τέτοιας ομάδας;
Πως διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για την δημιουργία και την διατήρηση μίας τέτοιας καλής ομάδας;
Πως ένας προϊστάμενος μπορεί να κερδίσει πρακτικά την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας του;
Ποιά η σημασία της κατάλληλης εκχώρησης αρμοδιοτήτων;
Ποιά η σημασία της αυστηρής αλλά δίκαιης αξιολόγησης της επίδοσης στην ομάδα του;
Πώς οι ρόλοι και οι στόχοι κρατούν μία ομάδα συγκροτημένη;
Ποιές άλλες τεχνικές (π.χ. brain storming) ενισχύουν την δημιουργία μίας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο του;
Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
Πότε χρησιμοποιεί την ανθρωποκεντρική και πότε την εργοκεντρική προσέγγιση στη διοικητική του συμπεριφορά;
Ποια θεωρείται κατάλληλη και πως την εφαρμόζει;
Πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά & ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως ανάρμοστες συμπεριφορές και συγκρούσεις;
Ποια προσέγγιση υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε αρνητικές συμπεριφορές υφισταμένων; Πιο συγκεκριμένα:
Ποιους κανόνες και στρατηγικές εφαρμόζει για :
• Άσκηση Κριτικής – Επιπλήξεων – Παρατηρήσεων;
• Χειρισμό Συγκρούσεων;
• Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι(ες);
• Ποια η διάκριση μεταξύ συμπεριφοράς και προσωπικότητας;
• Με τι από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος;
• Γιατί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ο προϊστάμενος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός και στην επικοινωνία του;
• Ποια θεωρείται κατάλληλη επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις;
• Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
• Αν ναι ποιές είναι οι προϋποθέσεις και ποιοί είναι οι αντίστοιχοι κανόνες για την επιβράβευση – έπαινο;

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

 €120 για ιδιωτική συμμετοχή
 €100 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
 €150 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:
20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Φαρμακευτικό Δίκαιο

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

Διάρκεια Σεμιναρίου
18 ώρες (3 αυτοτελείς ενότητες)
2 απογεύματα την εβδομάδα

Ημερομηνίες
Δευτέρα και Τετάρτη του Ιουνίου

(18:00-21:00)

Παρακολούθηση
Live Streaming

Το σεμινάριο

Ένα μοναδικό σεμινάριο στην Ελλάδα σχετικά με το Φαρμακευτικό Δίκαιο. Σε συνεργασία με την δικηγορική εταιρεία ALG Manousakis Law Firm, το Κολέγιο Ρενέ Ντεκάρτ παρουσιάζει αυτό το επίκαιρο σεμινάριο, ιδιαιτέρως χρήσιμο και απαραίτητο για τα στελέχη του σήμερα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους γύρω από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου, καθώς και την αλυσίδα διανομής του.

Παρακολούθηση

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 αυτοτελείς θεματικές ενότητες:

– Ρυθμιστικό Πλαίσιο (6 ώρες)

– Κανονιστικό Πλαίσιο (6 ώρες)

– Αλυσίδα Διανομής (6 ώρες)

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Φαρμακευτικό Δίκαιο” έχει σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο:

Να κατανοήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του φαρμάκου σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας, τις κλινικές μελέτες, την παραγωγή και φαρμακοεπαγρύπνηση.
Να κατανοήσει το κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προώθηση.
Να κατανοήσει καλύτερα την αλυσίδα διανομής του φαρμάκου, την συνταγογράφηση, την τιμολόγηση καθώς και την ευθύνη (product liabilty).

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν :

– Λεπτομερή γνώση γύρω από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του φαρμάκου και ικανότητα διαχείρισης νομικών και άλλων περιπτώσεων σχετικά με αυτό.
– Λεπτομερή γνώση σχετικά με την αλυσίδα διανομής, την τιμολόγηση και την σημασία της ευθύνης των προϊόντων.

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

On-line διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, cases και video. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις 3 αυτοτελείς θεματικές ενότητες:

1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο

A. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Διαδικασίες χορήγησής αδείας κυκλοφορίας φαρμάκων
 • Ουσιωδώς όμοια φαρμακευτικά προϊόντα – Γενόσημα
 • Βιολογικά προϊόντα και βιοομοειδή προϊόντα (βιοϊσοδύναμα)
 • «Ορφανά» φαρμακευτικά προϊόντα
 • Παιδιατρικά φάρμακα
 • Φάρμακα προηγμένων θεραπειών
 • Πρόσβαση σε φάρμακα προ της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας

Β. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

 • Ερμηνεία κλινικών μελετών
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο-Κανονισμός 536/2014
 • Οι μη παρεμβατικές μελέτες
 • Συμβάσεις κλινικών μελετών-Υποχρεώσεις ερευνητών και χορηγών
 • Άδεια παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
 • Κατευθυντήριές γραμμές κανόνων καλής παραγωγής
 • Ερμηνεία Φαρμακοεπαγρύπνησης
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση κατά τη διεξαγωγή κλινικών μελετών
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση κατά την αίτηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας
 • Κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το σύστημα της Φαρμακοεπαγρύπνησης
2. Κανονιστικό Πλαίσιο

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Βασική Υποχρέωση Διαφάνειας – Γενικές Παρατηρήσεις
 • Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων – Γενικές Παρατηρήσεις
 • Προσωπικά Δεδομένα και Κλινικές Δοκιμές
 • Προσωπικά Δεδομένα και Φαρμακοεπαγρύπνηση
 • Προσωπικά Δεδομένα και Δημοσιοποίηση Παροχών

Β. ΠΡΟΩΘΗΣΗ

 • Η διαφήμιση – Για ποια προϊόντα επιτρέπεται
 • Η διαφήμιση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Η προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Έλεγχος διαφήμισης – προώθησης από Ε.Ο.Φ
 • Οι δραστηριότητες προώθησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 • Οι επιστημονικές εκδηλώσεις
 • Συμμετέχοντες – Έξοδα Φιλοξενίας – Τιμητικές αμοιβές
 • Διαφημιστικά δώρα – Επιστημονικά συγγράμματα
 • Δωρεάν Δείγματα
3. Αλυσίδα Διανομής

Α. PRODUCT LIABILITY

 • Νομικό πλαίσιο – Ποινική, διοικητική και αστική ευθύνη
 • Γενική οριοθέτηση αστικής ευθύνης
 • Μη ασφαλές ή Ελλαττωματικό Φάρμακο
 • Πλήρωση ευθύνης παραγωγού για μη ασφαλές ή ελλαττωματικό προϊόν
 • Ασφάλεια Φαρμακευτικού Προϊόντος
 • Νόμιμοι λόγοι και έκταση ευθύνης-Περιπτωσιολογία
 • Ευθύνη Ελλαττωματικών Προϊόντων-Νομολογία

Β. ΔΙΑΝΟΜΗ – ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

 • Αλυσίδα διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
 • Χονδρική πώληση-Παράλληλο εμπόριο
 • Επάρκεια της αγοράς σε φαρμακευτικά προϊόντα
 • Η απόφαση ΔΕΚ C-468,478/2006 – Σχολιασμός, Πρακτικές Συνέπειες
 • Παράλληλες Εισαγωγές – Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Η Προβληματική – Ανάλωση δικαιωμάτων επί του εμπορικού σήματος
 • Λιανική πώληση – Ρυθμίσεις ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία – Θεραπευτικά Πρωτόκολλα
 • Νομοθετικές μεταβολές – Κατάργηση της συνταγογράφησης με βάση τις  εγκεκριμένες ενδείξεις
 • Υποχρεώσεις ιατρών, φαρμακοποιών και ασφαλιστικών οργανισμών

Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Αρμοδιότητα και διαδικασία καθορισμού τιμών
 • Τρόπος Καθορισμός Τιμών
 • Διαμόρφωση τιμών χονδρικής, λιανικής και νοσοκομειακής τιμής
 • Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)
 • Πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας φάρμακα. Επιρροή λήξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Εισηγητές

Ιωάννης Μανουσάκης – Ενότητα 3

Ο Ιωάννης Μανουσάκης είναι διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας ALG Manousakis και διαθέτει εκτεταμένη τοπική και διεθνή εμπειρία στον φαρμακευτικό τομέα. Υπηρέτησε ως επικεφαλής σύμβουλος μιας από τις κορυφαίες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας συμφωνίες αδειοδότησης και διανομής υψηλότερης αξίας στην ελληνική αγορά. Το 2010, ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο ALG Manousakis, το οποίο γρήγορα έγινε αναγνωρισμένος συνεργάτης για φαρμακευτικά προϊόντα και εταιρείες στον τομέα των τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, εταιρείες βιοτεχνολογίας που αναζητούν τοπικές συμβουλές και υποστήριξη στις καθημερινές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη. Η λειτουργία συμβάσεων υποστήριξης για καθημερινές δραστηριότητες στην Ευρώπη, αποτελείται επί του παρόντος από 2 συνεργάτες και 8 συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φαρμακευτικός Νόμος» και διαφόρων δημοσιεύσεων σε περιοδικά δικαίου σχετικά με θέματα συμμόρφωσης και κανονιστικών ρυθμίσεων για τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί ανταγωνισμού και ζητημάτων απορρήτου δεδομένων.

 

Μιχαηλίδου Μαριτίνα (Μαρία-Χριστίνα) – Ενότητα 1
ALG Manousakis Law Firm

Η Μαριτίνα Μιχαηλίδου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει επίσης τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στα πλαίσια του οποίου εξειδικεύθηκε μεταξύ άλλων στο Δίκαιο Βιοτεχνολογίας,
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού. Προτού ξεκινήσει να εργάζεται στη Δικηγορική Εταιρεία ALG Μανουσάκης, απασχολούνταν στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, και αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη Μονάδα Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων (Μο.Πα.Δη.Σ) και τη συμμετοχή σε ερευνητικές
δραστηριότητες για το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) με έμφαση στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Στην ALG ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με ζητήματα ρυθμιστικού πλαισίου της ελληνικής νομοθεσίας και με
νομική υποστήριξη κατά τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων κλινικών δοκιμών φαρμακευτικών εταιρειών δραστηριοποιούμενων στην Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α.

 

Λιβγιέρη Αγγελική – Ενότητα 2.Α
ALG Manousakis Law Firm

Η Αγγελική διαθέτει ισχυρό νομικό και κανονιστικό υπόβαθρο στις επιχειρήσεις υγείας και βιοτεχνολογίας. Παρέχει ποικιλία συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής αναφορικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διατήρηση προγραμμάτων που αφορούν στην συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, η Αγγελική έχει αναλάβει καθήκοντα Υπεύθυνης Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων για εταιρίες βιοτεχνολογίας που εδρεύουν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Η Αγγελική ειδικεύεται στην παροχή καθοδήγησης για βήμα προς βήμα συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις προστασίας δεδομένων από νομική και κανονιστική άποψη, όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, την φαρμακοεπαγρύπνηση, την δημοσιοποίηση παροχών και τις έρευνες αγοράς σε
διάφορες χώρες της ΕΕ. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στη διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών καθώς και κινδύνων τρίτων εντοπίζοντας ροές δεδομένων όπου προτείνει διαπραγματεύεται σχετικές
συμβατικές ρήτρες σε όλους τους τύπους συμφωνιών.

 

Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος – Ενότητα 2.Β
ALG Manousakis Law Firm

Δικηγόρος, Junior Partner της δικηγορικής εταιρίας ALG Manousakis με εμπειρία στο φαρμακευτικό δίκαιο και εξειδίκευση στην συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή
των κανόνων δικαίου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (legal &amp; compliance requirements), σύνταξη και διεκπεραίωση συμβάσεων και διαπραγμάτευση συμβάσεων κλινικών δοκιμών.
Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το 2012 και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Εργατικό Δίκαιο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο
Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιου του Σουόνσι, Ουαλία. Κατά το παρελθόν, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος εργάστηκε στο Λονδίνο σε αναγνωρισμένες πολυεθνικές και
δικηγορικές εταιρίες, προσφέροντας μεταξύ άλλων νομικές συμβουλές για θέματα Φαρμακευτικού Δικαίου, Δικαίου Ανταγωνισμού και Εμπορικού Δικαίου. Από το 2018, είναι
μέλος της δικηγορικής εταιρίας ALG Manousakis και προσφέρει νομική υποστήριξη σε φαρμακευτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται για:

Ιδιωτική συμμετοχή: €120 ανά ενότητα, ή €300 για το σύνολο.

Φοιτητές/απόφοιτοι του Κολλεγίου René Descartes: έκπτωση 20%.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Εξυπηρετηση πελατείας στο χώρο της υγείας

Σύγχρονες πρακτικές Management για εργαζόμενους

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες
Έναρξη: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021
Διεξαγωγή: Τρίτη 2, Πέμπτη 4, Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Εκπαιδευτικός στόχος

Να δώσει την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους του χώρου της υγείας, οι οποίοι είναι σε διαρκή επαφή με τον ασθενή ή τον συγγενή-συνοδό του, να βελτιώσουν με τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους τις προσωπικές τους ικανότητες σχετικά με την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όλα τα άτομα τα οποία εργάζονται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της υγείας είτε είναι:

– νοσηλευτικό ή
– ιατρικό
– διοικητικό προσωπικό.

Απευθύνεται σε όσους χρειάζονται να ανταποκρίνονται με την δέουσα ευαισθησία και φροντίδα προς όσους έρχονται σε απευθείας διαπροσωπική (ή και τηλεφωνική) επαφή μαζί τους, είτε αυτοί είναι:

– οι ίδιοι οι ασθενείς είτε
– εκείνοι που τους συνοδεύουν.

Οφέλη

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να έχουν ικανοποιημένους πελάτες οι οποίοι:

– Θα επανέρχονται,
– Θα συστήνουν νέους πελάτες,
– Θα έχουν επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις και συμπεριφορές,
– Θα πληρώνουν πιο εύκολα
– Θα δίνουν πληροφορίες για την αγορά,
– Θα προτείνουν λύσεις για βελτίωση διαδικασιών και διόρθωση προβλημάτων,
– Θα ισχυροποιούν τον οργανισμό τους έναντι του ανταγωνισμού.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.
Διδάσκει περισσότερα από 10 χρόνια στο μεταπτυχιακό “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Κολλεγίου Rene Descartes σε συνεργασία με το γαλλικό δημόσιο πανεπιστήμιο CNAM. Είναι εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε πολύ μεγάλο αριθμό ενδοεπιχειρησιακών & ανοικτών προγραμμάτων σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Γιατί ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας και στην Υγεία

– Οι ιδιαιτερότητες της ποιότητας εξυπηρέτησης στο χώρο της Υγείας.
– Τι αναμένουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους από την εξυπηρέτησή τους;
– Πώς διαμορφώνονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους;
– Τι σημαίνει για μένα σαν εργαζόμενο να νοιώθω σημαντικός στην δουλειά που κάνω;
– Ποιές είναι οι στιγμές της αλήθειας (Moments of truth) στην εξυπηρέτηση;
– Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από την εξυπηρέτηση του πελάτη.
– Τι μας θυμίζει ο Pareto για την εξυπηρέτηση πελατείας;
– Οι μύθοι στην εξυπηρέτηση πελατείας

2. Τα στάδια στην εξυπηρέτηση πελατείας στην υγεία

– Το πλέγμα της ποιότητας στην εξυπηρέτηση στους υγειονομικούς χώρους.
– Τι σημαίνει ικανοποιημένος πελάτης στην υγεία;
– Πώς διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης;
– Μήπως λειτουργούμε ως εμπόδιο αντί για βοήθεια στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Και γενικότερα πως μεταστρέφουμε την αρνητική μας συμπεριφορά σε θετική;
– Φάσεις ποιοτικής εξυπηρέτησης.
– Τι περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας;

3. Ποιοτική αντιμετώπιση των παραπόνων στον χώρο της Υγείας

– Παράπονα πελάτη. Ποια είναι συνήθως;
– Γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παράπονα των πελατών μας;
– Πόσοι από τους δυσαρεστημένους πελάτες διαμαρτύρονται;
– Γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία μίας επιχείρησης ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπόνων ακόμα και των διαφωνιών ή/και των συγκρούσεων;
– Γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι πιό δύσκολοι και πως τους αντιμετωπίζουμε;
– Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων – αντιρρήσεων – συγκρούσεων με ασθενείς και συνοδούς.

4. Αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο της Υγείας

– Η επικοινωνία και οι στόχοι της: Πως λειτουργεί; Σαν γέφυρα ή σαν φράγμα;
– Η επικοινωνία είναι έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;
– Γιατί ως ομιλητής πρέπει να συντονίζομαι στο μήκος κύματος του πελάτη μου;
– Ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιώ, ποιες να αποφεύγω και πως μετατρέπω τις αρνητικές εκφράσεις σε θετικές;
– Το δίλημμα στην εξυπηρέτηση: Τι πρέπει να είμαι; Καλύτερος ομιλητής ή ακροατής;
– Πώς ακούω ενεργητικά και όχι παθητικά;
– Η σημασία της γλώσσας του σώματος και οι ιδιαιτερότητές της.
– Γιατί η σωματική γλώσσα είναι συχνά πιο σημαντική από την προφορική;
– Μέτρηση προσωπικών ικανοτήτων στην κάθε μορφή επικοινωνίας μας.
– Μέθοδοι βελτίωσης στη διαπροσωπική, γραπτή και μη λεκτική επικοινωνία.

5. Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατείας

– Εμείς και το τηλέφωνο. Ευκαιρία ή πρόβλημα στην επαγγελματική μας ζωή;
– Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ διαπροσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας;
– Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Γιατί η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας από το τηλέφωνο είναι πιο δύσκολη από ότι η διαπροσωπική;
– Χαρακτηριστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Tα λάθη μεταξύ πομπού & δέκτη & οι αιτίες που μπλοκάρουν τη τηλεφωνική επικοινωνία.
– Βασικές αρχές χρήσης τηλεφώνου.
– Κανόνες δεοντολογίας μέσω τηλεφώνου.
– Κανόνες αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

6. Ποιά η σημασία της συνεργασίας με τους άλλους συναδέλφους;

– Γιατί είναι απαραίτητη στην εξυπηρέτηση η συνεργασία όλων των συναδέλφων μας από όλα τα τμήματα ;
– Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρικής συνεργασίας;
– Ο «μύθος» της αποτελεσματικής ομάδας.
– Προβλήματα & αίτια αποτυχίας ομάδας .
– Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές ικανότητες;
– Γιατί ένα αποδεδειγμένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
– Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
– Ατομικές συμπεριφορές & «δέσιμο» ομάδας.
– Χαρακτηριστικά & προϋποθέσεις λειτουργίας αποτελεσματικής ομάδας.
– Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων.
– Η πυραμίδα μίας αποτελεσματικής ομάδας.

7. Πώς συμβάλλει η συναισθηματική νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατείας;

– Ποιες είναι πρακτικά οι διαφορές μεταξύ του I.Q (Intellectual Intelligence) και του E.Q. (Emotional Intelligence);
– Σε τι οφείλεται η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Ποιες είναι οι προσωπικές και ποιες οι κοινωνικές ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
– Η Συναισθηματική Ικανότητα στην καθημερινή ποιοτική Εξυπηρέτηση.
– Η σημασία του αυτοελέγχου των αντιδράσεών μας και της διαχείρισης του θυμού μας.
– Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην σωστή αντιμετώπιση των πελατών μας.
– Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
– Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται; Και πώς;

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Γιατί ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας και στην Υγεία

– Οι ιδιαιτερότητες της ποιότητας εξυπηρέτησης στο χώρο της Υγείας.
– Τι αναμένουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους από την εξυπηρέτησή τους;
– Πώς διαμορφώνονται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες τους;
– Τι σημαίνει για μένα σαν εργαζόμενο να νοιώθω σημαντικός στην δουλειά που κάνω;
– Ποιές είναι οι στιγμές της αλήθειας (Moments of truth) στην εξυπηρέτηση;
– Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από την εξυπηρέτηση του πελάτη.
– Τι μας θυμίζει ο Pareto για την εξυπηρέτηση πελατείας;
– Οι μύθοι στην εξυπηρέτηση πελατείας

2. Τα στάδια στην εξυπηρέτηση πελατείας στην υγεία

– Το πλέγμα της ποιότητας στην εξυπηρέτηση στους υγειονομικούς χώρους.
– Τι σημαίνει ικανοποιημένος πελάτης στην υγεία;
– Πώς διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης;
– Μήπως λειτουργούμε ως εμπόδιο αντί για βοήθεια στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Και γενικότερα πως μεταστρέφουμε την αρνητική μας συμπεριφορά σε θετική;
– Φάσεις ποιοτικής εξυπηρέτησης.
– Τι περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας;

3. Ποιοτική αντιμετώπιση των παραπόνων στον χώρο της Υγείας

– Παράπονα πελάτη. Ποια είναι συνήθως;
– Γιατί πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παράπονα των πελατών μας;
– Πόσοι από τους δυσαρεστημένους πελάτες διαμαρτύρονται;
– Γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία μίας επιχείρησης ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπόνων ακόμα και των διαφωνιών ή/και των συγκρούσεων;
– Γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι πιό δύσκολοι και πως τους αντιμετωπίζουμε;
– Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων – αντιρρήσεων – συγκρούσεων με ασθενείς και συνοδούς.

4. Αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο της Υγείας

– Η επικοινωνία και οι στόχοι της: Πως λειτουργεί; Σαν γέφυρα ή σαν φράγμα;
– Η επικοινωνία είναι έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα;
– Γιατί ως ομιλητής πρέπει να συντονίζομαι στο μήκος κύματος του πελάτη μου;
– Ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιώ, ποιε882 να αποφεύγω και πως μετατρέπω τις αρνητικές εκφράσεις σε θετικές;
– Το δίλημμα στην εξυπηρέτηση: Τι πρέπει να είμαι; Καλύτερος ομιλητής ή ακροατής;
– Πώς ακούω ενεργητικά και όχι παθητικά;
– Η σημασία της γλώσσας του σώματος και οι ιδιαιτερότητές της.
– Γιατί η σωματική γλώσσα είναι συχνά πιο σημαντική από την προφορική;
– Μέτρηση προσωπικών ικανοτήτων στην κάθε μορφή επικοινωνίας μας.
– Μέθοδοι βελτίωσης στη διαπροσωπική, γραπτή και μη λεκτική επικοινωνία.

5. Επαγγελματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατείας

– Εμείς και το τηλέφωνο. Ευκαιρία ή πρόβλημα στην επαγγελματική μας ζωή;
– Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ διαπροσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας;
– Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Γιατί η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας από το τηλέφωνο είναι πιο δύσκολη από ότι η διαπροσωπική;
– Χαρακτηριστικά τηλεφωνικής επικοινωνίας.
– Tα λάθη μεταξύ πομπού & δέκτη & οι αιτίες που μπλοκάρουν τη τηλεφωνική επικοινωνία.
– Βασικές αρχές χρήσης τηλεφώνου.
– Κανόνες δεοντολογίας μέσω τηλεφώνου.
– Κανόνες αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

6. Ποιά η σημασία της συνεργασίας με τους άλλους συναδέλφους;

– Γιατί είναι απαραίτητη στην εξυπηρέτηση η συνεργασία όλων των συναδέλφων μας από όλα τα τμήματα ;
– Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρικής συνεργασίας;
– Ο «μύθος» της αποτελεσματικής ομάδας.
– Προβλήματα & αίτια αποτυχίας ομάδας .
– Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές ικανότητες;
– Γιατί ένα αποδεδειγμένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
– Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
– Ατομικές συμπεριφορές & «δέσιμο» ομάδας.
– Χαρακτηριστικά & προϋποθέσεις λειτουργίας αποτελεσματικής ομάδας.
– Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων.
– Η πυραμίδα μίας αποτελεσματικής ομάδας.

7. Πώς συμβάλλει η συναισθηματική νοημοσύνη στην εξυπηρέτηση πελατείας;

– Ποιες είναι πρακτικά οι διαφορές μεταξύ του I.Q (Intellectual Intelligence) και του E.Q. (Emotional Intelligence);
– Σε τι οφείλεται η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατείας;
– Ποιες είναι οι προσωπικές και ποιες οι κοινωνικές ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
– Η Συναισθηματική Ικανότητα στην καθημερινή ποιοτική Εξυπηρέτηση.
– Η σημασία του αυτοελέγχου των αντιδράσεών μας και της διαχείρισης του θυμού μας.
– Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην σωστή αντιμετώπιση των πελατών μας.
– Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
– Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται; Και πώς;

Συμμετοχή

Το κόστος του σεμιναρίου “Εξυπηρέτηση Πελατείας στον χώρο της Υγείας” (12 ώρες) ανέρχεται σε:

€120 για ιδιωτική συμμετοχή
€100 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε της έκπτωσης 20%  για εγγραφές έως 14/01/21

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Advanced Management Skills

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
3 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Advanced Management Skills” έχει σκοπό να:

Μεταβιβάσει γνώσεις για το management ανθρώπινου δυναμικού σε στελέχη που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα στους χώρους εργασίας τους,
Εστιάσει στις συμπεριφορές προϊσταμένων και υφισταμένων και να
Μεταδώσει πρακτικές αποτελεσματικότερης επίδοσης και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν πλέον να:

διαχειρίζονται πιο εύκολα απαιτητικές και δύσκολες καταστάσεις στον χώρο εργασίας τους,
να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της ηγεσίας και της ομαδικότητας,
να γνωρίζουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο παρακίνησης του προσωπικού καθώς και
να γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης αρνητικών συμπεριφορών σε μια ομάδα και πως μπορούν να μεταλλαχθούν σε θετικά αποτελέσματα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε νέα, έμπειρα ή ανερχόμενα στελέχη που επιθυμούν μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και πρακτικών τους στον τόπο εργασίας τους να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης έχει πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE (London School of Economics), με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation και είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Επιτέλεσε στέλεχος επί 25ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο αποτελείται από πέντε (5) ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ως εξής:

1. Μanagement ανθρώπινου δυναμικού

Λειτουργίες Μάνατζμεντ (σύντομη αναφορά)
• προγραμματισμός,
• οργάνωση,
• στελέχωση,
• διεύθυνση-διοίκηση,
• έλεγχος

2. Αποτελεσματική Ηγεσία (Διαφορές Μάνατζερ από Ηγέτη)

• Βασικά καθήκοντα προϊσταμένων
• Σε τι διαφέρουν οι προϊστάμενοι μεταξύ τους;
• Ποια η ιδιαιτερότητητα του προϊσταμένου στους χώρους της Υγείας;
• Οι έννοιες Προϊστάμενος και Μάνατζερ – Ηγέτης συμπίπτουν απαραίτητα;
• Το ηγετικό στοιχείο στην λειτουργία του management
• O ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;
• Τι σημαίνει πρακτικά ανθρωποκεντρικός & τι εργοκεντρικός προϊστάμενος;
• Γιατί οι προϊστάμενοι πρέπει να μετέρχονται διαφορετικές ηγετικές ικανότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον;
• Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
• Οι προϊστάμενοι πρέπει να είναι αρεστοί ή χρήσιμοι;

3. Παρακίνηση – Καθοδήγηση

• Παρακίνηση και καθοδήγηση προσωπικού
• Πως επιδρά θετικά ο προϊστάμενος στη συμπεριφορά των υφισ/νων του;
• Πώς ένας προϊστάμενος αναπτύσσει το προσωπικό του;
• Τεχνικές βελτίωσης συμπεριφοράς και επίδοσης του προσωπικού
• Διάγνωση εργασιακών αξιών
• Ποιας μορφής κίνητρα μπορεί να χρησιμοποιεί ένας προϊστάμενος
• Παρακίνηση ή Αυτοπαρακίνηση;
• Καθοδήγηση: πως επηρεάζω θετικά τους άλλους;

4. Τεχνικές χειρισμού αρνητικών και θετικών συμπεριφορών υφισταμένων (Χειρισμός συγκρούσεων, επιπλήξεων – παρατηρήσεων και κατάλληλη απονομή αναγνώρισης – έπαινος)

• Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και ανεπιθύμητες καταστάσεις προσωπικού, όπως επιπλήξεις-παρατηρήσεις & συγκρούσεις;
• Ποιες τεχνικές οφείλει να υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε αρνητικές τέτοιες συμπεριφορές, ώστε να επιδρά εποικοδομητικά & στις περιπτώσεις αυτές;
• Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι;
• Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
• Γιατί αν δεν αποδοθεί με τον κατάλληλο τρόπο η επιβράβευση μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να προκαλέσει ακόμα και προβλήματα;
• Πώς αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά οι συγκρούσεις;

5. Διάκριση μεταξύ προσωπικότητας και συμπεριφοράς

• Ποια η κρίσιμη διαφορά μεταξύ προσωπικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς;
• Με ποια από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος και γιατί;
• Πως διαχειρίζεται αποτελεσματικά τέτοια θέματα;
• Ποια είναι η κατάλληλη επικοινωνία στις περιπτώσεις αυτές;

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του σεμιναρίου “Εξυπηρέτηση Πελατείας στον χώρο της Υγείας” (12 ώρες) ανέρχεται σε:

€200 για ιδιωτική συμμετοχή
€150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 μέσω skype/offline
€250 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα
ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:

20% έκπτωση  για εγγραφές έως 10 μέρες πριν την έναρξη.
10% έκπτωση για εγγραφές 3 ημέρες πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας

Διάρκεια Σεμιναρίου
18 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

To σεμινάριο αφορά την παρουσίαση και την εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι από τις πλέον σύνθετες υπηρεσίες που παρέχονται στις σύγχρονες κοινωνίες.

Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί δύο στόχους:
την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών
την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.

Η σκοπιμότητα της κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας δεν εξαρτάται από τον οικονομικό σκοπό της μονάδας υγείας που τις παρέχει (κερδοσκοπική, μη-κερδοσκοπική, δημόσια), δεδομένου ότι η περιστολή του κόστους παροχής υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο ποιότητας αποτελεί ζητούμενο για όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή.

Εισηγητής

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι οικονομολόγος και Διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικό-διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος στρατηγικής και οργάνωσης, έχοντας θητεύσει επί τρεις δεκαετίες σε πολλούς διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, με πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο υπηρεσιών Υγείας. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε οικονομικά-λογιστικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία, ανάλυση αποτελεσματικότητας, θεωρητική οικονομετρία, στοχαστική μακροοικονομική θεωρία, οργανωτικά και οικονομικά θέματα της Υγείας, και επιστημονική μεθοδολογία.

Σε ποιούς απευθύνεται

 • Στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών μονάδων Υγείας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
 • Στελέχη στα τμήματα Λειτουργίας μονάδων Υγείας τα οποία θέλουν να κατανοήσουν το πώς διαμορφώνεται και συσχετίζεται το οικονομικό κόστος με τις λειτουργικές διαδικασίες μιας μονάδας υγείας
 • Διοικητικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που απασχολούνται στην διαμόρφωση, επικαιροποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση των DRG’s (KEN, Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)
 • Ελεύθερους επαγγελματίες στον Κλάδο Υγείας που ασχολούνται με την δημιουργία νέων μονάδων υγείας, την επέκταση υφισταμένων, ή και τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση.

Δεξιότητες που αποκτώνται

Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης στις υπηρεσίες υγείας
 • θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνουν τις λειτουργικές πηγές δημιουργίας του κόστους παροχής υπηρεσίων υγείας, σε όλη την πολυπλοκότητα και διασύνδεσή τους
 • θα έχουν αποκτήσει μια συνολική εικόνα για τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής κοστολογικών μοντέλλων ανάλογα με την περίσταση
 • θα έχουν εξασκηθεί στην εφορμογή συγκεκριμένων μεθόδων κοστολόγησης επί πραγματικών μεγεθών
 • θα μπορούν κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις γνώσεις αυτές στον επαγγελματικό τους χώρο
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες κοστολόγησης
 • Έννοια του Κόστους
 • Κέντρα Κόστους – Κέντρα Εσόδων
 • Κοστολογικό αντικείμενο
 • Διάκριση παραγωγικών πόρων σε κοινόχρηστους πόρους και πόρους αποκλειστικής χρήσης
 • ‘Αμεσο και Έμμεσο Κόστος
 • Κριτήρια και μέθοδοι επιμερισμού Έμμεσου Κόστους
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Οριακό Κόστος και η διαφορά του από το Μεταβλητό Κόστος
 • Συστήματα κοστολόγησης
  • Κοστολόγηση ως προς Τμήμα
  • Κοστολόγηση ως προς Υπηρεσία
  • Κοστολόγηση ως προς Πληρωτή
  • Κοστολόγηση ως προς περιστατικό
  • Κοστολόγηση ως προς Διάγνωση (DRG’s – KEN)
2. Σημείο ισορροπίας (break-even point)
 • Ορισμός
 • Εφαρμογές:
  • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας
  • Υπολογισμός σημείου Ισορροπίας με περιθώριο κέρδους
  • Σταυροειδής επιδότηση Υπηρεσιών
3. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (“Activity-Based Costing”)
 • Παρουσίαση της μεθόδου κοστολόγησης “ABC”
 • Εφαρμογές:
  • Κοστολόγηση υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων
  • Κοστολόγηση υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων
  • Κοστολόγηση νοσηλευτικών υπηρεσιών
4. Κοστολόγηση και Λειτουργική αναδιάρθρωση
 • Επέκταση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
 • Συρρίκνωση υφιστάμενου Τμήματος μονάδος Υγείας
 • Outsourcing υπηρεσιών
Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

300 € για εταιρική συμμετοχή
220 € για ιδιωτική συμμετοχή,
180 € για φοιτητές & απόφοιτους του Κολλεγίου και εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Το σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές σημειώσεις, καθώς και ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σε σχέση με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Time & Stress management

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στο χρόνο που εργάζονται, παρότι είναι εργατικοί, ευσυνείδητοι και δραστήριοι, τα αποτελέσματά τους είναι συνήθως κατώτερα των αναμενομένων, ενώ ίσως και να διακατέχονται μόνιμα από στρες, που δύσκολα το αντιμετωπίζουν.

Παρακολούθηση

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες:

– Time Management (12 ώρες)
– Stress Management (4 ώρες)

Εκπαιδευτικός στόχος

Το σεμινάριο στο “Time & Stress Management” έχει σκοπό να βοηθήσει τον εργαζόμενο:

Να αντιληφθεί την σημασία της αποτελεσματικότερης διάθεσης του επαγγελματικού χρόνου του
Να βελτιώσει με τις κατάλληλες τεχνικές την αξιοποίησή του.
Να κατανοήσει τις ενδεχόμενες αιτίες που του προκαλούν stress και να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει εποικοδομητικά για τον εαυτό του.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν :

– Να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την πίεση του εργασιακού τους χρόνου.
– Να διακρίνουν πρακτικά την διαφορά της εργατικότητας από την αποτελεσματικότητα.
– Να υλοποιούν στον προβλεπόμενο χρόνο τις απαιτήσεις των προϊσταμένων τους.
– Να μην δίνουν αφορμές για αρνητικά και δυσμενή σχόλια εκ μέρους τους.
– Να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή αποτελέσματα και ενδεχόμενες συνέπειες στην διαχείριση των στρεσσογόνων παραγόντων που αναπτύσσονται στην εργασία τους.
– Να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές της επιτυχημένης διαχείρισης του χρόνου τους και του stress τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής θεματολογίες:

1. Time Management – Γενικά

• Ποιες είναι οι συνηθισμένες “παγίδες” στην καθημερινή διαχείριση του χρόνου μου;
• Έχω εντοπίσει ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι απώλειας του χρόνου μου;
• Ποια η διαφορά μεταξύ ικανότητας και αποτελεσματικότητας;
• Γιατί ο εργατικός, ο ευσυνείδητος και ο αφοσιωμένος στη δουλειά του δεν είναι συχνά επιτυχημένος εργαζόμενος;
• Γιατί ισχύει ο νόμος του Pareto;
• Σημασία της ιεράρχησης των καθημερινών καθηκόντων μου
• Κριτήρια ιεράρχησης δραστηριοτήτων
• Διαφορά επείγοντος και σημαντικού

2. Ανάθεση – εκχώρηση αρμοδιοτήτων

• Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται στην ανάθεση – εκχώρηση; • Ποιοί λόγοι κρύβονται πίσω από την απροθυμία της ανάθεσης; • Γιατί κάποιοι είμαστε συγκεντρωτικοί;
• Γιατί ο συγκεντρωτικός εργαζόμενος “βάλλει” μακροπρόθεσμα όχι μόνο κατά του εαυτού του αλλά και των συνεργατών του και της επιχείρησής του;
• Είτε είμαι προϊστάμενος είτε υφιστάμενος με συμφέρει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων; Αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
• Γιατί οι συγκεντρωτικοί προϊστάμενοι είναι δυσλειτουργικοί;
• Πώς παρουσιάζω την εκχώρηση ως κίνητρο;
• Ποια η διαφορά μεταξύ εκχώρησης, “ξεφορτώματος” και “δεξιού” χεριού;
• Γιατί αρκετοί προϊστάμενοι δεν πιστεύουν στην εκχώρηση και γιατί συχνά αποτυγχάνουν όταν αποφασίσουν την εφαρμογή της;
• Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες για την υλοποίηση της εκχώρησης;
• Γιατί η ανάθεση είναι έμπρακτη απόδειξη της λειτουργίας της Ηγεσίας;

3. Επικοινωνία και Time Management

• Γιατί χάνουμε χρόνο μέσα από την καθημερινή επικοινωνία μας;
• Κανόνες αποτελεσματικότερης επικοινωνίας
• Γιατί είναι αναγκαίο το μήνυμά μου να προσαρμόζεται στον αποδέκτη;
• Αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αναγκαίο στην επικοινωνία εκτός από κατανοητός ομιλητής να είμαι και καλός ακροατής;
• Πρότυπο αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάλογα με το ποιόν έχω απέναντί μου

4. Επιπλέον θεματολογίες

• Αναβλητικότητα και Time Management
• Πως αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα;
• Γιατί η τελειομανία δεν είναι πάντοτε θετική και επιθυμητή επιδίωξη;
• Τρόποι αντιμετώπισης της τελειομανίας, ώστε να θεωρείται χρήσιμη συμπεριφορά
• Αποτελεσματικός προγραμματισμός και τοποθέτηση στόχων
• Τι με συμφέρει; Να προλαμβάνω ή να δρω πυροσβεστικά;
• Σημασία αυτοπειθαρχίας, προσωπικής οργάνωσης και ελέγχου του χρόνου μας
• Πώς αποφεύγεται η “Ανοικτή πόρτα”
• Time – Management και ανεπιθύμητοι επισκέπτες
• Συσκέψεις, συμβούλια και Time Management
• Πώς αρχειοθετούμε και ταξινομούμε τα έγγραφά μας (ηλεκτρονικά και μη);
• Τι ρόλο παίζει ο προσωπικός “ενεργειακός κύκλος” μου;
• Πώς επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το χρόνο τον δικό μου ή των άλλων συνεργατών μου ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας, της παρακίνησης, της ομαδικής δουλειάς & της λήψης αποφάσεων;
• Πώς τελικά μπορώ να οργανώνω τον χρόνο μου, ώστε να δουλεύω πιο αποτελεσματικά;
• Δραστηριότητες “κλειδιά” στο Time Management

5. Stress Management

• Φύση του στρες
• Πως δημιουργείται και τι δημιουργεί
• Γιατί δεν είναι σωστό ότι το stress είναι πάντα δημιουργικό;
• Αιτίες δημιουργίας στο εργασιακό και προσωπικό περιβάλλον
• Σύνδεση στρες και παραγωγικότητας
• Συνέπειες του stress για τον εργαζόμενο και επιπτώσεις του για την επιχείρηση
• Stress και επίδραση στην προσωπικότητα του εργαζόμενου
• Stress και σύνδεση με προσωπικότητα τύπου Α και τύπου Β
• Ποιοι ανήκουν στην «ομάδα υψηλότερου κινδύνου» & κινδυνεύουν περισσότερο;
• Ποια είναι η σωστή ένταση του stress; Τι είναι το «ευστρές και το ντιστρές»;
• Το stress ανακουφίζεται ή επιβαρύνεται από τις συνήθειες της ζωής;
• Το stress προλαμβάνεται ή καταστέλλεται;
• Πώς ελέγχεται και πως αντιμετωπίζεται το stress;
• Γιατί είναι πια μύθος ότι το stress δηλώνει επαγγελματική καταξίωση;
• Τι μέτρα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
• Γιατί ενώ είναι φυσιολογική πλέον συνέπεια για τους εργαζομένους η αύξηση του stress, οι προκαλούμενες διαταραχές μας πιάνουν απροετοίμαστους;
• Πώς μπορεί να γίνει πιο δημιουργικό για τον εαυτό μας και την επιχείρηση;
• Γιατί, είναι αποτελεσματικότερο να το αντιμετωπίζει το ίδιο το άτομο;
• Σχέδιο δράσης σε προσωπικό επίπεδο
• Τεχνικές μείωσης – εξάλειψης του στρες

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

€240 για ιδιωτική συμμετοχή
€190 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€160 για παρακολούθηση μέσω skype
€240 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:
20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.
10% έκπτωση για εγγραφές έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες
3 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Το νέο σεμινάριο από το Κολλέγιο René Descartes απευθύνεται σε νέα και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την διαφορά και την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις ανθρώπινες σχέσεις.

Εκπαιδευτικός στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη,

Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων,

Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων,

Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την θέση τους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

– Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
– Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
– Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού. Εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε ενδοεπιχειρησιακά & ανοικτά προγράμματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών, ασκήσεις ατομικές και σε ομάδες, cases και video.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο καλύπτει τις εξής πέντε (5) θεματολογίες:

1. Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)

• Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
• Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
• Tι είναι το E.Q. (Emotional Intelligence);
• Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q Intellectual Intelligence);
• Ποια είναι τα 7 είδη του Δείκτη Νοημοσύνης;
• Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
• Test διάγνωσης

2. Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Ενα νέο μοντέλο μάθησης
• Πέρα από την κατάρτιση & την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
• Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
• Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
• Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
• Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
• Τεστ ευφυίας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
• Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
• Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
• Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων<

3. Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται & πώς;
• Η σημασία του Ολικού Μυαλού
• Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
• Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
• Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
• Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
• Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
• Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
• Proactive ή reactive χαρακτήρες;
• Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
• Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
• Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

4. Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

• Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
• Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
• Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς
• Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης
• Γιατί είναι κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του και τους τυχόν πελάτες του;
• Τι ρόλο παίζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη του προϊσταμένου και πως αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση των υφισταμένων του;
• Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση
• Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη
• Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

5. Cases
Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

€190 για ιδιωτική συμμετοχή
€150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€130 για παρακολούθηση μέσω skype ή μαγνητοσκοπημένα
€240 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:

20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.
10% έκπτωση για εγγραφές έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Project Management

Για επαγγελματίες του χώρου της υγείας

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Το πρώτο σεμινάριο ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο της υγείας, από τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό René Descartes.

Μάθετε πως να διαχειρίζεστε επιτυχώς τα πιο πολύπλοκα project.
Αποκτήστε τα εργαλεία και τις γνώσεις για την άμεση εφαρμογή της επιτυχούς Διαχείρισης Έργου.
Ξεχωρίστε αμέσως με τις γνώσεις σας και ανελιχθείτε στον χώρο της υγείας

Στόχος

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να δείξει στους συμμετέχοντες πως να :

1) Κάνουν σωστό Σχεδιασμό έργου,
2) Εγγυηθούν την ορθή Εκτέλεση και τον Έλεγχο του έργου,
3) Εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
4) Ελέγχουν αποτελεσματικά μέσα από την Διαχείριση Ρίσκου.

Γνώσεις και οφέλη

Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα εξής:

– Τι είναι ένα έργο, η διαχείριση του και γιατί είναι απαραίτητη
– Ιστορική αναδρομή της διαχείρισης έργου
– Εταιρική επιρροή στη διαχείριση έργου – κατηγορίες οργανισμών
– Τι είναι PMO και πως βοηθά στην ορθή διαχείριση έργου
– Τι είναι portfolio, programme και ποια η σχέση τους με τη διαχείριση έργου
– Για ποιους λόγους αποτυγχάνουν τα έργα
– Ποιοι είναι οι ρόλοι σε ένα έργο
– Διαχείριση των stakeholders
– Κύκλος ζωής ενός έργου – Φάσεις
– Εκκίνηση, Σχεδιασμός, Εκτέλεση, Έλεγχος, Κλείσιμο
– Τι είναι Work Breakdown Structure και πως δημιουργείται
– Πώς υπολογίζουμε το χρόνο κατά το σχεδιασμό του έργου
– Task Dependencies
– Τι είναι και πώς σχεδιάζεται ένα Network Diagram
– Πώς χρησιμοποιείται η Critical Path Analysis
– Τι είναι και πως δημιουργείται το GANTT Chart
– Τι είναι Configuration Management
– Διαχείριση Ρίσκου

Σχεδιασμένο για τον χώρο της υγείας

Ειδικότερα για το χώρο της Υγείας θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

– Παραδείγματα από το χώρο της Υγείας
– Ο ρόλος του γιατρού και της νοσηλευτικής υπηρεσίας
– Η συνεχής ανάγκη για μείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας
– Ο ασθενής ως κύριος stakeholder
– Η δυσκολία στον υπολογισμό εσόδων, και στη διαμόρφωση του business case
– Ο ρόλος του κράτους και της Εθνικής Στρατηγικής στο χώρο της Υγείας στην επιλογή και αξιολόγηση έργων

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όσους εμπλέκονται ή θέλουν να μάθουν για την επιτυχή διαχείριση έργων (Project Management).
Οποιοσδήποτε κατέχει μια θέση ευθύνης σε νοσοκομείο, κλινική, ιατρείο, φαρμακείο, φαρμακευτική ή άλλη επιχείρηση, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
Ενδεικτικά:

– Διευθυντές νοσοκομείων και κλινικών
– Στελέχη διοίκησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
– Ιατρούς με ιδιωτικά ιατρεία
– Φαρμακοποιούς – Στελέχη φαρμακευτικών – Στελέχη εταιρειών – Διαχειριστές Έργων
– Υπεύθυνοι ομάδων
– Νέοι επαγγελματίες

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν υπάρχουν, παρά μια σχετική γνώση την Αγγλικής γλώσσας.

Εισηγητής

O Απόστολος Οικονόμου είναι πιστοποιημένος project manager κατά PRINCE2 ενώ είναι μέλος τόσο του διεθνούς όσο και του Ελληνικού Project Management Institute (PMI).

Εργάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια ως Project Manager σε τρεις διαφορετικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης σε δύο Κλάδους. Έχει διευθύνει έργα με συμμετοχές τόσο Ελληνικών όσο και ξένων εταιρειών και φορέων.

Επί του παρόντος εργάζεται ως Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισμού Projects για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Επιστήμη Υπολογιστών (Imperial College London) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικές σημειώσεις, καθώς και βιβλιογραφία σε σχέση με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο αποτελείται από οκτώ (8) δίωρες ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως:

1. Εισαγωγή στο Project Management

Τι ορίζεται ως Έργο και τι ως Διαχείριση Έργου. Διαδικασίες έναντι Έργων. Ιστορική αναδρομή στο Project Management.
Για ποιους λόγους πολλά Έργα αποτυγχάνουν  – Σημασία της Διαχείρισης Έργων.

2. Δομές και ρόλοι

Portfolios, Προγράμματα, και Έργα. Ομάδες Έργων, Ρόλοι. Project Management Offices.
Εταιρικές Δομές και συσχετισμός Εταιρικής Στρατηγικής με τη Διαχείριση Έργων.

3. Εκκίνηση

Κύκλος Ζωής ενός Έργου. Προαπαιτούμενα για την Έγκριση Έναρξης. Ανάλυση Εμπλεκομένων. Εύρος Έργου.

4. Σχεδιασμός

Ανάλυση Έργου. Προδιαγραφές Έργου. Υπολογισμός Χρόνου. Gantt Charts.
Work Breakdown Structures, Critical Path Analysis, Εκτίμηση Κόστους.

5. Εκτέλεση

Ηγεσία στη Διαχείριση Έργου. Ανάπτυξη Ομάδας Έργου. Εφοδιαστική Αλυσίδα – σχέσεις με Προμηθευτές. Λήψη Αποφάσεων. Διάχυση Πληροφορίας. Διαχείριση Αλλαγής.

6. Έλεγχος

Έλεγχος του Εύρους, του Κόστους, του Χρόνου, της Ποιότητας. Αναφορές.

7. Διαχείριση κινδύνου (Risk)

Εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση και ανάλυσή τους. Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

8. Οργανισμοί και πιστοποιήσεις

PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (Projects In Controlled Environments),
IPMA (International Project Management Association).

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

€200 για ιδιωτική συμμετοχή
€150 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
€150 για παρακολούθηση μέσω skype ή μαγνητοσκοπημένα
€250 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Προεγγραφές

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:
20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Lead your Team. Ανάπτυξη συνεργασίας

Σύγχρονες πρακτικές Management για στελέχη

 

Διάρκεια Σεμιναρίου
16 ώρες
4 απογεύματα

Ημερομηνίες

(17:30-20:30)

Παρακολούθηση
Αίθουσα ή Εξ Αποστάσεως (e-learning)

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου

Να γίνει αντιληπτή σε όλα τα στελέχη μίας επιχείρησης υγείας, η σημασία της βελτίωσης του τρόπου συνεργασίας όλων των εργαζομένων και των τμημάτων της, καθώς και της δημιουργίας και της διατήρησης αποτελεσματικότερων ομάδων στις τάξεις της.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους προϊσταμένους μίας επιχείρησης υγείας, είτε αυτοί ηγούνται του νοσηλευτικού είτε του διοικητικού τους προσωπικού, και οι οποίοι επιθυμούν μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και των ικανοτήτων τους να εφαρμόζουν τις πρακτικές αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ στο χώρο εργασίας τους & να αναπτύσσουν τις κατάλληλες τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού τους.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Προϊστάμενοι:

να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές καθοδήγησης και επηρεασμού της επαγγελματικής συμπεριφοράς των υφισταμένων τους,
να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητά τους στο χώρο εργασίας τους,
να βελτιώνουν το κλίμα αμοιβαίας υποστήριξης & κατανόησης ανάμεσά τους,
να ελέγχουν και να αξιολογούν δίκαια την εργασιακή επίδοσή τους,
να αναπτύσσουν και να συντηρούν τις δεξιότητες συνεργασίας μεταξύ τους.

Υφιστάμενοι:

να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους,
να διατηρούν τις απαραίτητες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ τους,
να αναπτύσσουν τις ικανότητες του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσά τους,
να υποστηρίζουν την επίτευξη των ομαδικών στόχων της εταιρίας τους να
αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της.

Εισηγητής

Ο Μανώλης Καλογεράκης ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο London School of Economics, με ειδίκευση στο Personnel Management & Industrial Relation. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & τελειόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθήνας. Διατέλεσε στέλεχος επί 30ετία μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια ως Διευθυντής των Τομέων Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης προσωπικού.
Διδάσκει περισσότερα από 10 χρόνια στο μεταπτυχιακό “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Κολλεγίου Rene Descartes σε συνεργασία με το γαλλικό δημόσιο πανεπιστήμιο CNAM. Είναι εισηγητής με πολυετή εμπειρία σε πολύ μεγάλο αριθμό ενδοεπιχειρησιακών & ανοικτών προγραμμάτων σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Διάλεξη και συζήτηση με τη χρήση διαφανειών και cases studies.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα
Εσωτερική Δομή και Δυναμική Ομάδων

Λόγοι δημιουργίας ομάδων στους εργασιακούς χώρους
Η δυναμική της ομάδας
Τυπικές και άτυπες ομάδες
Ποιο είναι το άριστο μέγεθος μίας ομάδας;
Οι «μύθοι» της αποτελεσματικής ομάδας
Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας ομάδας;
Γιατί ένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
Γιατί αποτυγχάνουν στους στόχους τους ομάδες με αποδεδειγμένα ικανά άτομα;
Τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά των μελών της;
Προβλήματα & αίτια αποτυχίας μίας εργασιακής ομάδας.
Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
Η σημασία της κατάλληλης επιλογής & τοποθέτησης προσωπικού για τη δημιουργία της αποτελεσματικής ομάδας.

Διατήρηση και Ανάπτυξη Μίας Αποτελεσματικής Ομάδας

Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων
Πως οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις μπορεί να γίνονται εποικοδομητικές;
Ποιά η διαφορά του να αντιπαρατίθεμαι σε μία ιδέα και όχι στο άτομο που την εκφράζει;
Πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας;
Ποιά είναι τα στάδια ανάπτυξης των ομάδων;
Τύποι μελών της ομάδας (κατά Belbin)
Πως δημιουργούνται θετικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
Πόσο βοηθάει την ανάπτυξη της ομάδας η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
Ποιούς ρόλους πρέπει να υιοθετεί ένα μέλος μέσα σε μία ομάδα και ποιούς πρέπει να αποφεύγει;
Η πυραμίδα της αποτελεσματικής ομάδας.

Τι Σημαίνει Αποτελεσματική Ομάδα στον Χώρο της Υγείας;

Ποιά η διαφορά της ομάδας αυτής από ένα σύνολο ατόμων στους χώρους της;
Η ιδιαιτερότητα της ανάπτυξης μίας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο αυτό
Ποιές οι δυσκολίες της δημιουργίας και συντήρησης μίας τέτοιας ομάδας;
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ομάδων στο χώρο της υγείας;
Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας στο χώρο της υγείας;
Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές γνώσεις & ικανότητες στο χώρο της;
Για την επιτυχημένη απόδοση της ομάδας αυτής, παίζουν ρόλο μόνο οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι εμπειρίες ή και οι συμπεριφορές;
Τι προκαλεί τις αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα στο χώρο αυτό;
Ποιός έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων;

Ο Ρόλος του Συγχρόνου Προϊστάμενου στην Δημιουργία Μίας Αποτελεσματικής Ομάδας στον Χώρο της Υγείας

Τι περιλαμβάνεται στην έννοια αποτελεσματική Διοίκηση ομάδας στην υγεία;
Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα ενός προϊσταμένου για τη δημιουργία και την ανάπτυξή της;
Ποιες είναι οι ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας τέτοιας ομάδας;
Πως διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για την δημιουργία και την διατήρηση μίας τέτοιας καλής ομάδας;
Πως ένας προϊστάμενος μπορεί να κερδίσει πρακτικά την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας του;
Ποιά η σημασία της κατάλληλης εκχώρησης αρμοδιοτήτων;
Ποιά η σημασία της αυστηρής αλλά δίκαιης αξιολόγησης της επίδοσης στην ομάδα του;
Πώς οι ρόλοι και οι στόχοι κρατούν μία ομάδα συγκροτημένη;
Ποιές άλλες τεχνικές (π.χ. brain storming) ενισχύουν την δημιουργία μίας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο του;
Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
Πότε χρησιμοποιεί την ανθρωποκεντρική και πότε την εργοκεντρική προσέγγιση στη διοικητική του συμπεριφορά;
Ποια θεωρείται κατάλληλη και πως την εφαρμόζει;
Πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά & ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως ανάρμοστες συμπεριφορές και συγκρούσεις;
Ποια προσέγγιση υιοθετεί ένας προϊστάμενος σε αρνητικές συμπεριφορές υφισταμένων; Πιο συγκεκριμένα:
Ποιους κανόνες και στρατηγικές εφαρμόζει για :
• Άσκηση Κριτικής – Επιπλήξεων – Παρατηρήσεων;
• Χειρισμό Συγκρούσεων;
• Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι(ες);
• Ποια η διάκριση μεταξύ συμπεριφοράς και προσωπικότητας;
• Με τι από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος;
• Γιατί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ο προϊστάμενος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός και στην επικοινωνία του;
• Ποια θεωρείται κατάλληλη επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις;
• Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
• Αν ναι ποιές είναι οι προϋποθέσεις και ποιοί είναι οι αντίστοιχοι κανόνες για την επιβράβευση – έπαινο;

Συμμετοχή

Κόστος – Χρηματοδότηση

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε:

 €120 για ιδιωτική συμμετοχή
 €100 για φοιτητές/αποφοίτους του Κολλεγίου
 €150 για εταιρική συμμετοχή με κάλυψη από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Επωφεληθείτε των εκπτώσεων για προεγγραφές:
20% έκπτωση για εγγραφές έως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη.

Φόρμα επικοινωνίας Σεμιναρίων
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Σεμινάρια

Γνώση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εργαζομένων

Τα σεμινάρια είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος να εμπλουτίσει κάποιος τις γνώσεις του και να αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση που θα τον κάνει να ξεχωρίσει στο αντικείμενο του.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ, του Ρενέ Ντεκάρτ, έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή ανοικτών αλλά και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων στο τομέα της Διοίκησης.

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς που επενδύουν στην εξειδίκευση των στελεχών τους. Η ευελιξία της διάρκειας καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του εύρους του περιεχομένου, αποτελούν μοναδικά πλεονεκτήματα των σεμιναρίων που διοργανώνει το Ρενέ Ντεκάρτ.

Τρόποι παρακολούθησης

• Δια ζώσης παρακολούθηση

• Εξ’ Αποστάσεως παρακολούθηση (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη)

• Ετεροχρονισμένη παρακολούθηση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις)

Επιδότηση

Για εταιρική χρηματοδότηση, τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Ρενέ Ντεκάρτ – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ