Σεμινάρια

Τα σεμινάρια είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος να εμπλουτίσει κάποιος τις γνώσεις του και να αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση που θα τον κάνει να ξεχωρίσει στο αντικείμενο του.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, του Ρενέ Ντεκάρτ, έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή ανοικτών αλλά και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων στο τομέα της Διοίκησης.

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς που επενδύουν στην εξειδίκευση των στελεχών τους. Η ευελιξία της διάρκειας καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του εύρους του περιεχομένου, αποτελούν μοναδικά πλεονεκτήματα των σεμιναρίων που διοργανώνει το Ρενέ Ντεκάρτ.

Τρόποι παρακολούθησης

• Δια ζώσης παρακολούθηση

• Εξ’ Αποστάσεως παρακολούθηση (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη)

• Ετεροχρονισμένη παρακολούθηση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις)

Επιδότηση

Για εταιρική χρηματοδότηση, τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Ρενέ Ντεκάρτ

Πρόσφατα Σεμινάρια

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός τρόπος να εμπλουτίσει κάποιος τις γνώσεις του και να αποκτήσει την απαραίτητη εξειδίκευση που θα τον κάνει να ξεχωρίσει στο αντικείμενο του.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, του Ρενέ Ντεκάρτ, έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή ανοικτών αλλά και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων στο τομέα της Διοίκησης.

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς που επενδύουν στην εξειδίκευση των στελεχών τους. Η ευελιξία της διάρκειας καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του εύρους του περιεχομένου, αποτελούν μοναδικά πλεονεκτήματα των σεμιναρίων που διοργανώνει το Ρενέ Ντεκάρτ.

Τρόποι παρακολούθησης

• Δια ζώσης παρακολούθηση

• Εξ’ Αποστάσεως παρακολούθηση (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη)

• Ετεροχρονισμένη παρακολούθηση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις)

Επιδότηση

Για εταιρική χρηματοδότηση, τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Ρενέ Ντεκάρτ-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Πρόσφατα Σεμινάρια

Don’t be shy

Let’s Talk