Συμβάσεις Προμηθειών στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας – Ν. 4412/2016

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες (9.00 – 15.00)

Ημερομηνία
28 – 29/2/2024

Παρακολούθηση
Δια Ζώσης ή Online

Το σεμινάριο
Σκοπός σεμιναρίου

Η αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων του 4412/2016 και της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε όλο το φάσμα διενέργειας μιας δημόσιας σύμβασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Στα στελέχη του τμήματος προμηθειών και της οικονομικής υπηρεσίας των Δημόσιων Νοσοκομείων που εμπλέκονται στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και στην εκκαθάριση των δαπανών.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Στην διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθούν αναλυτικά όλες οι ενέργειες για την σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης από την έναρξη της μέχρι και την ολοκλήρωση της, όπως:

  • Καθορισμός του φυσικού αντικειμένου
  • Ανάληψη υποχρέωσης
  • Προετοιμασία – προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων
  • Επιλογή διαδικασιών – διακήρυξη
  • Συμμετοχή στα γνωμοδοτικά όργανα
  • Κανόνες δημοσιότητας
  • Στάδια για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
  • Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
  • Κατατμήσεις, εγγυήσεις
  • Είδη διαγωνισμών για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεις ήσσονος σημασίας, απευθείας ανάθεση, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί)
Εισηγητές
Βασιλική Τσιαντή

Τ.Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τακτικό Διδακτικό Μέλος του ΕΚΔΑΑ.
Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών  (ια κατηγορία σειρά 90) επι των οικονομικών.

Συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821
Συμβάσεις Προμηθειών στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας – Ν. 4412/2016

Διάρκεια Σεμιναρίου
12 ώρες (9.00 – 15.00)

Ημερομηνία
28-29/2/2024

Παρακολούθηση
Δια Ζώσης ή Online

Το σεμινάριο
Σκοπός σεμιναρίου

Η αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων του 4412/2016 και της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε όλο το φάσμα διενέργειας μιας δημόσιας σύμβασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Στα στελέχη του τμήματος προμηθειών και της οικονομικής υπηρεσίας των Δημόσιων Νοσοκομείων που εμπλέκονται στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και στην εκκαθάριση των δαπανών.

Βεβαίωση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενα

Στην διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθούν αναλυτικά όλες οι ενέργειες για την σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης από την έναρξη της μέχρι και την ολοκλήρωση της, όπως:

  • Καθορισμός του φυσικού αντικειμένου
  • Ανάληψη υποχρέωσης
  • Προετοιμασία – προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων
  • Επιλογή διαδικασιών – διακήρυξη
  • Συμμετοχή στα γνωμοδοτικά όργανα
  • Κανόνες δημοσιότητας
  • Στάδια για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
  • Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
  • Κατατμήσεις, εγγυήσεις
  • Είδη διαγωνισμών για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεις ήσσονος σημασίας, απευθείας ανάθεση, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί)
Εισηγητές
Βασιλική Τσιαντή

Τ.Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τακτικό Διδακτικό Μέλος του ΕΚΔΑΑ.
Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών  (ια κατηγορία σειρά 90) επι των οικονομικών.

Συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 3644 422.

Τραπεζικά στοιχεία: Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, IBAN: GR4001717490006749115075821

Don’t be shy

Let’s Talk