Ο Διεπιστημονικός Κλάδος της Βιοηθικής:
Ηθικά ζητήματα στον Τομέα της Υγείας

Διάρκεια
2 ώρες (18.30 – 20.30)

Ημερομηνία
23/5/2024

Παρακολούθηση
Online

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης από το René Descartes College.

Το σεμινάριο

Η εισήγηση προσφέρει μια εισαγωγή στον διεπιστημονικό χαρακτήρα της βιοηθικής και αναλύει τις ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της υγείας.

Μέσα από διαφορετικές πτυχές της ιατρικής πράξης, της τεχνολογίας, της δημόσιας υγείας και της γενετικής αποσκοπεί στην κατανόηση των ηθικών διλημμάτων και συζητά τις απαραίτητες βάσεις για την αντιμετώπιση τους. Αναδεικνύονται οι βιοηθικές αρχές και η σημασία της τήρησής τους κατά τη θεραπεία και φροντίδα των ασθενών αλλά και ο ρόλος του επαγγελματία της υγείας. Τέλος, σκοπός είναι η ενθάρρυνση και η ενεργός συμμετοχή του ακροατηρίου εκφράζοντας καταστάσεις από πραγματικά γεγονότα και τη προσωπική τους εμπειρία στο πεδίο της ιατρικής πράξης.

Tο σεμινάριο απεθύνεται σε γιατρούς, νοσηλευτές, ερευνητές, νομικούς, φοιτητές συναφών αντικειμένων, επαγγελματίες υγείας.

Περιεχόμενα
  • Εισαγωγή στη Βιοηθική ως διεπιστημονικό πεδίο και κλάδο της Εφαρμοσμένης Ηθικής Φιλοσοφίας. Ο ασθενής ως ηθικό πρόσωπο.
  • Βιοηθικά Ζητήματα: Παραδοσιακά και σύγχρονα παραδείγματα σε σχέση με την αρχή και το τέλος της ζωής.
  • Ηθικές Προκλήσεις στην Ιατρική Πράξη: Οι 4 αρχές της βιοηθικής: Αυτονομία, Δικαιοσύνη, Αγαθοπραξία, Μη βλάβη.
  • Ηθικές Διαστάσεις στην Τεχνολογία και την Κλινική Έρευνα στην Υγεία. Η εξάρτηση του ιατρού από την τεχνολογία, αλλά και η σημασία της πείρας, της συσσωρευμένης γνώσης, δηλαδή του «ανθρώπινου παράγοντα».
  • Ηθικά Ζητήματα στη Γενετική Μηχανική και στη Βιοτεχνολογία.
  • Συζήτηση.
Η εισηγήτρια

Δρ. Μαρία Κ. Χωριανοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πρακτικής Φιλοσοφίας & Ιατρικής Ηθικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή.

Δήλωση συμμετοχής

Author avatar
René Descartes College